Internetowa Rejestracja Kandydatów rok akademicki
2016/2017

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Rejestracja zakończona

Mam już konto

Nie mam konta

Rejestracją objęte są wszystkie rodzaje studiów:

  • pierwszego stopnia,
  • jednolite magisterskie,
  • drugiego stopnia
  • trzeciego stopnia

prowadzone zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym.