Internetowa Rejestracja Kandydatów rok akademicki
2016/2017

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Aktualnie otwarte rejestracje oraz dodatkowe nabory

studia stacjonarne

studia niestacjonarne

bezpłatne studia dla obcokrajowców (konkurs)

brak