Internetowa Rejestracja Kandydatów rok akademicki
2016/2017

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Inżynieria biomedyczna ( po studiach inżynierskich ) II stopnia stacjonarne - dodatkowy nabór

Język wykładowy

polski

Czas trwania

1,5 roku

Limit całkowity

50

Liczba zapisanych osób

21

Opis kierunku i perspektywy zawodowe

Nabór prowadzony na semestr letni 2016/2017

Szczegółowe informacje o kierunku i specjalnościach na stronie https://informator.us.edu.pl/jednostki/08

Specjalności:

  • Informatyka medyczna

Specjalizacje:

  • Symulacja i modelowanie systemów biomedycznych
  • Obrazowanie i modelowanie materiałów do zastosowań biomedycznych

Studia drugiego stopnia umożliwiają pogłębienie i rozszerzenie wiedzy w zakresie inżynierii biomedycznej oraz przygotowanie do studiów III stopnia. W ramach dwóch specjalizacji możliwe jest ukierunkowanie studiów na zastosowania współczesnej technologii elektronicznej i informacyjnej w biologii i medycynie.

Absolwenci Inżynierii biomedycznej będą wszechstronnie przygotowani do pracy w firmach produkujących i serwisujących aparaturę medyczną, szpitalach - jako pracownicy zaplecza technicznego, w laboratoriach badawczych w Polsce i za granicą.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci posiadają wykształcenie w zakresie nauk z pogranicza techniki i medycyny, między innymi informatyki i elektroniki medycznej, telematyki medycznej, materiałów medycznych, biomechaniki, modelowania struktur biologicznych i procesów fizjologicznych oraz technik obrazowania medycznego. Potrafią formułować biomedyczne problemy inżynierskie, rozwiązywać je drogą modelowania, projektowania, opracowania technologii i konstrukcji, korzystając z technik komputerowych, a także obróbki i przesyłania informacji.

Absolwenci kierunku inżynieria biomedyczna są przygotowani do twórczej pracy w środowisku, w którym nauki techniczne wspomagają medycynę. Mogą zostać zatrudnieni w szpitalach i zapleczu technicznym służby zdrowia gdzie wymagana jest fachowa wiedza o stosowaniu współczesnych technik teleinformatycznych, elektronicznej aparatury medycznej czy aparatury optycznej i biomechaniki również przy integracji, eksploatacji, obsłudze i konserwacji aparatury medycznej oraz obsłudze systemów diagnostycznych i terapeutycznych. Znajdą pracę w firmach komputerowych przy projektowaniu i realizacji systemów informatycznych, w jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych przy projektowaniu i wytwarzaniu aparatury i urządzeń medycznych, a także przy rozwiązywaniu problemów badawczych i innowacyjnych oraz przy wdrażaniu nowych rozwiązań. Znajdą również pracę w jednostkach odbioru handlowego i odbioru technicznego lub w placówkach służby zdrowia.

Opłaty

Opłata rekrutacyjna

85,00 zł

Opłata semestralna

Brak opłat semestralnych

Polacy i cudzoziemcy aplikujący na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich: w uczelniach publicznych na studiach stacjonarnych nie ponoszą opłat semestralnych za studia.


Opłaty dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

Opłata rekrutacyjna

100,00 €

Opłata semestralna

1 350,00 €

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Instytut Informatyki

ul. Żytnia 10
41-200 Sosnowiec
32 269 19 00

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych

Bankowa 12, pok. 78
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
+48 32 359 20 71
admission@us.edu.pl

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna

Instytut Informatyki

ul. Będzińska 39 , pok. 408, 422
41-200 Sosnowiec
32 368 97 33

Godziny urzędowania

od 2017-02-01 do 2017-02-14

poniedziałek 09:00 - 14:00

wtorek 09:00 - 14:00

środa 09:00 - 14:00

czwartek 09:00 - 14:00

piątek 09:00 - 14:00

Sekretarz mgr Dobrosława Gruszka
dobroslawa.gruszka@us.edu.pl
32 368 97 52

Harmonogram rekrutacji

Rejestracja na studia w systemie IRK

2017-02-16 00:00 - 2017-03-03 23:59


Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych

od 2017-03-07 12:00


Wpis na studia i złożenie dokumentów po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych

od 2017-03-08 do 2017-03-09

środa 10:00 - 14:00
czwartek 10:00 - 14:00
Adres
Instytut Informatyki
ul. Będzińska 39
, pok. 407
41-200 Sosnowiec
32-3689- 733 (752)

Kryteria kwalifikacji

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na ww. kierunku powinien posiadać kwalifikacje inżynierskie w zakresie nauk technicznych.

Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, według kolejności rejestracji (zapisów) w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) UŚ.

Jeżeli liczba zapisów w systemie IRK będzie wyższa niż zakładany limit miejsc, o zakwalifikowaniu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej w oparciu o liczbę punktów będących sumą: oceny z pracy inżynierskiej oraz oceny z ukończenia studiów I stopnia.