Internetowa Rejestracja Kandydatów rok akademicki
2017/2018

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Rejestracja na studia została zakończona

Mam już konto

Nie mam konta

Rejestracją objęte są wszystkie rodzaje studiów:

  • pierwszego stopnia,
  • jednolite magisterskie,
  • drugiego stopnia
  • trzeciego stopnia

prowadzone zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Informacje dla kandydatów