ikony dostępności
kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne
EN

Internetowa Rejestracja Kandydatów  -  rok akademicki  2021/2022

Doradztwo filozoficzne i coaching
I stopnia niestacjonarne
Wydział Humanistyczny, Katowice

Rejestracja zakończona

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

3 lata

Limit miejsc

40

Liczba zapisów

19

Harmonogram rekrutacji

Rejestracja na studia w systemie IRK

2021-06-01 12:00:00 - 2021-07-11 23:59:59


Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych

od 2021-07-13 12:00:00


Wpis na studia i złożenie dokumentów po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych

od 2021-07-14 do 2021-07-22

poniedziałek 11:00 - 13:00
wtorek 11:00 - 13:00
środa 11:00 - 13:00
czwartek 11:00 - 13:00
piątek 11:00 - 13:00
Adres
Wydział Humanistyczny
ul. Bankowa 11
, p. 22
40-007 Katowice
032 359 12 22

Dodatkowe informacje

Wpis na studia oraz złożenie dokumentów, po ogłoszeniu listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia, odbędzie się w formie elektronicznej.

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia zobowiązani są do wgrania na swoje konto do systemu IRK, w terminie podanym przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną skanów następujących dokumentów:

 • wydrukowana i podpisana ankieta osobowa – wgrać w miejscu Elektroniczny wpis na studia”
 • świadectwo dojrzałości albo dyplom IB, albo świadectwo EB albo świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą ( jeżeli nie zostały wcześniej wgrane) - wgrać w miejscu Uzupełnij i wgraj dokumenty”
 • kandydaci posiadający aneks do świadectwa dojrzałości lub zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów ( jeżeli nie zostały wcześniej wgrane) - wgrać w miejscu „ Uzupełnij i wgraj dokumenty”

Po zatwierdzeniu wgranych dokumentów przez dziekanat, kandydat otrzymuje informację na swoim koncie w IRK: „Dokonano elektronicznego wpisu na studia”
Niewgranie wymaganych dokumentów w terminach wyznaczonych przez komisję będzie oznaczać rezygnację z podjęcia studiów.

W przypadku odrzucenia wpisu i ponownym wgraniu dokumentów należy powtórnie nacisnąć „Prześlij elektroniczny wpis na studia”
Obowiązek przedłożenia  oryginałów dokumentów w celu potwierdzenia zgodności przesłanych skanów z oryginałem, zostanie ustalony przez poszczególne dziekanaty w terminie późniejszym.


Opis

Oferowane lektoraty z języka obcego: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski

Częstotliwość zjazdów : Trzy razy w miesiącu, soboty-niedziele

Charakterystyka kierunku:

Doradztwo filozoficzne i coaching to studia z filozofii praktycznej połączone z poznaniem  metod, technik i narzędzi pracy coacha. Skierowane są do osób zainteresowanych wykorzystaniem filozofii w działaniach rozwojowo-pomocowych oraz pogłębieniem samoświadomości. Oprócz wiedzy filozoficznej i psychologicznej dają również wiele umiejętności praktycznych. Umiejętności te zdobywa się m.in. na zajęciach o charakterze warsztatowym (warsztaty mediacyjne, warsztaty umiejętności interpersonalnych, warsztaty coachingowe) prowadzonych w małych grupach. Studenci uczą się prowadzenia procesu coachingowego oraz rozmów konsultingowych z obszaru filozofii życia.

Perspektywy zawodowe (sylwetka absolwenta):

 • usługi z zakresu coachingu i rozwoju osobistego,
 • usługi z obszaru doradztwa filozoficznego i/lub  etycznego dla firm i osób prywatnych,
 • usługi z zakresu mediacji
 • zawody typu broker informacji, kreator wizerunku,
 • zawody wymagające biegłości komunikacyjnej i wysokich umiejętności interpersonalnych np. rzecznik prasowy.

Kryteria kwalifikacji

Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny złożonych przez kandydata wymaganych dokumentów (po uprzedniej rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów).

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2021/2022

Opłata semestralna

Opłatę semestralną za studia można wnieść w całości lub w 3 częściach. Informacje szczegółowe »

Opłata wnoszona w całości

1 950,00 zł

Opłata w 3 częściach

 • 693,00 zł
 • 693,00 zł
 • 714,00 zł

Kontakt

Kontakt z komisją

ul. Bankowa 11, pok.
40-007 Katowice

dr hab. Dariusz Bęben
512 517 231
dariusz.beben@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 3.8
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl

Kontakt z wydziałem

Wydział Humanistyczny

ul. Bankowa 11
40-007 Katowice
https://us.edu.pl/wydzial/wh

32 359 16 09

doradztwo.filozoficzneicoaching.wh@us.edu.pl