ikony dostępności
kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne
EN

Internetowa Rejestracja Kandydatów  -  rok akademicki  2021/2022

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
II stopnia niestacjonarne
Wydział Nauk Społecznych, Katowice

Koniec rejestracji 15.09.2021 23:55

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 lata

Limit miejsc

35

Liczba zapisów

25

Harmonogram rekrutacji

Rejestracja na studia w systemie IRK

2021-06-01 12:00:00 - 2021-09-15 23:55:00


Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych

od 2021-09-17 11:00:00


Wpis na studia i złożenie dokumentów po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych

od 2021-09-18 do 2021-09-24

wtorek 09:00 - 14:30
środa 09:00 - 14:30
czwartek 09:00 - 14:30
piątek 09:00 - 14:30
sobota 09:00 - 14:30
Adres
Wydział Nauk Społecznych
ul. Bankowa 11
, p. 11
40-007 Katowice
+48 32/3591222

Opis

Częstotliwość zjazdów : Zjazdy odbywają się w soboty i w niedziele. 5 w soboty i niedziele oraz 5 zjazdów w soboty lub w niedziele.

Charakterystyka kierunku:

Struktura przedmiotów realizowana na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna obejmuje zarówno zagadnienia z zakresu politologii, filozofii, ekonomii, psychologii, socjologii, jak również problematykę związaną z samym zawodem dziennikarskim i zawodami pokrewnymi. Celem kształcenia jest więc nie tylko pozyskanie wiedzy umożliwiającej rozumienie i analizę podstawowych procesów zachodzących w nowoczesnych społeczeństwach informacyjnych, ale także umiejętności bycia aktywnym uczestnikiem dokonujących się zmian w zakresie funkcjonowania informacji społecznej. Priorytetem jest zwłaszcza na studiach drugiego stopnia takie ukształtowanie wiedzy absolwenta, aby on świadomie i podmiotowo uczestniczyć w procesach szybkich zmian sfery informacyjno-komunikacyjnej. Dotyczy to nie tyle zmian technologiczno-informacyjnych, co społeczno-politycznych.

Perspektywy zawodowe:

 • dziennikarz we wszystkich typach i rodzajach periodycznych mediów masowych
 • pracownik reklamy, promocji, public relations
 • edukacja medialna
 • zarządzanie instytucjami medialnymi
 • badania rynku medialnego i badania opinii publicznej

 

Kryteria kwalifikacji

Rekrutacja odbywa się na podstawie oceny złożonych przez kandydata wymaganych dokumentów (po uprzedniej rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów).

W przypadku, gdy liczba kandydatów przekroczy limit przyjęć o przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej w oparciu o średnią arytmetyczną wszystkich ocen ze studiów pierwszego stopnia, wg zasad:

 • ukończenie studiów w dziedzinie nauk społecznych — średnia mnożona x 3;
 • ukończenie studiów w dziedzinie nauk humanistycznych — średnia mnożona x 2;
 • ukończenie studiów w dziedzinie pozostałych nauk — średnia mnożona x 1.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2021/2022

Opłata semestralna

Opłatę semestralną za studia można wnieść w całości lub w 3 częściach. Informacje szczegółowe »

Opłata wnoszona w całości

1 950,00 zł

Opłata w 3 częściach

 • 693,00 zł
 • 693,00 zł
 • 714,00 zł

Kontakt

Kontakt z komisją

ul. Bankowa 11, pok. 10A
40-007 Katowice
32 359 23 96
malgorzata.maruszak@us.edu.pl

Godziny pracy

od 06.09.2021 do 30.09.2021
Poniedziałek 09:00 - 14:30
Wtorek 09:00 - 14:30
Środa 09:00 - 14:30
Czwartek 09:00 - 14:30
Piątek 09:00 - 14:30

mgr Małgorzata Maruszak
323592396
malgorzata.maruszak@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 3.8
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl

Kontakt z wydziałem

Wydział Nauk Społecznych

ul. Bankowa 11
40-007 Katowice
https://us.edu.pl/wydzial/wns

32 359 18 14

malgorzata.maruszak@us.edu.pl