ikony dostępności
kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne
EN

Internetowa Rejestracja Kandydatów  -  rok akademicki  2022/2023

Reżyseria
II stopnia stacjonarne
Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego, Katowice

Rejestracja zakończona

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 lata

Limit miejsc

8

Liczba zapisów

15

Harmonogram rekrutacji

Rejestracja na studia w systemie IRK

2022-06-01 12:00:00 - 2022-09-15 23:55:00


Egzaminy

15.09.2022 (czwartek)

Kandydaci są zobowiązani do składania wymaganych prac własnych, w tym przede wszystkim filmu fabularnego i/lub filmu dokumentalnego, zrealizowanych w trakcie studiów licencjackich.

Prace filmowe (pliki wideo) – linki do filmów umieszczonych na serwisach streamingowych (Youtube, Vimeo, itp.) zapisane w dokumencie PDF (wraz z ewentualnymi danymi dostępowymi do filmów typu hasło/użytkownik) lub pliki wideo w rozdzielczości nie większej niż FullHD (1920x1080 pikseli) zapisane w kontenerze MP4 (kodek H.264, przepływność danych nie większa niż 10mbps, dźwięk Stereo AAC). Pojedynczy przesłany plik wideo nie może być większy niż 900MB – łączna ilość przesłanych dodatkowych plików nie może przekroczyć pojemności 2GB (2048MB).

Ewentualne dodatkowe prace niefilmowe można składać w formie cyfrowej wgrane na wyznaczone konto w IRK.

30.09.2022 (piątek) od godz. 10:00

Rozmowa kwalifikacyjna i sprawdzian zdolności artystycznych w oparciu o przedstawione własne prace audiowizualne (film fabularny i/lub film dokumentalny) zrealizowane w trakcie studiów licencjakich.


Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych

od 2022-09-30 15:30:00


Wpis na studia i złożenie dokumentów po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych

od 2022-10-03 do 2022-10-07

poniedziałek 10:00 - 14:00
wtorek 10:00 - 14:00
środa 10:00 - 14:00
czwartek 10:00 - 14:00
piątek 10:00 - 14:00
Adres
Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego
ul. św. Pawła 3
, p. 1.35
40-008 Katowice
32 359 24 08

Opis

Oferowane lektoraty z języka obcego: http://www.spnjo.us.edu.pl/?lektoraty,7

Strona internetowa wydziału: http://www.writv.us.edu.pl/

Charakterystyka kierunku: Na program studiów stacjonarnych drugiego stopnia składają się  zajęcia teoretyczne i warsztatowe pogłębiające oraz doskonalące zdobyte wcześniej umiejętności w zakresie reżyserii filmowej, dramaturgii, scenografii, scenariopisarstwa, pracy z aktorem, montażu w filmie i tv, realizacji dźwięku, animacji komputerowej, a także przedmioty humanistyczne obejmujące m. innymi: zagadnienia historii literatury, dramatu i teatru. Zasadniczym celem studiów drugiego stopnia jest przygotowanie do realizacji  filmu dyplomowego oraz napisania teoretycznej pracy magisterskiej 

W ramach  przygotowania absolwentów studiów drugiego stopnia  Wydział zapewnia kontakt merytoryczny i programowy z instytucjami i organizacjami realizującymi profesjonalne debiuty  filmowe krótko, średnio i pełnometrażowe

Perspektywy zawodowe:  Absolwent studiów stacjonarnych drugiego stopnia otrzymuje pogłębioną wiedzę humanistyczną oraz umiejętności zawodowe w dziedzinie reżyserii i scenariopisarstwa. Posiada doświadczenie niezbędne do pracy z aktorem i statystami. Dysponuje znajomością technicznych i technologicznych aspektów twórczości filmowej i tv ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy o sztuce operatorskiej, montażu, muzyce filmowej, dźwięku i scenografii filmowej. Zdobyta na studiach wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne sprawiają, że może po ukończeniu studiów podjąć samodzielną pracę reżysera w teatrze, filmie, telewizji, przemyśle rozrywkowym oraz jako adaptator i scenarzysta. Może także pełnić obowiązki producenta filmów i widowisk artystycznych oraz funkcje kierownicze w jednostkach kinematografii i telewizji.

Kryteria kwalifikacji

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych licencjackich kierunku reżyseria /w zakresie reżyserii filmowej/.

Rozmowa kwalifikacyjna i sprawdzian uzdolnień artystycznych w oparciu o przedstawione własne prace audiowizualne – film fabularny i/lub dokumentalny zrealizowany w trakcie studiów licencjackich.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2022/2023

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

Opłata wnoszona w całości

5 050,00 zł

Opłata w 3 częściach

  • 1 716,00 zł
  • 1 716,00 zł
  • 1 768,00 zł

Kontakt

Kontakt z komisją


mgr Aleksandra Spiołek
323592408
aleksandra.spiolek@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 3.8
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl

Kontakt z wydziałem

Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego

ul. św. Pawła 3
40-008 Katowice
http://www.writv.us.edu.pl/pl/

32 359 24 27
32 359 24 08
32 359 24 09
sf@us.edu.pl