ikony dostępności
kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne
EN

Internetowa Rejestracja Kandydatów  -  rok akademicki  2022/2023

Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej specjalność: grafika komputerowa gier
I stopnia stacjonarne
Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji, Cieszyn

Rejestracja zakończona

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

3 lata

Limit miejsc

24

Liczba zapisów

121

Harmonogram rekrutacji

Rejestracja na studia w systemie IRK

2022-06-01 12:00:00 - 2022-06-26 23:55:00


Egzaminy

Przesyłanie teczek on-line od 01 czerwca do 26 czerwca.

Etap I – przegląd i ocena teczek z pracami (forma on-line):

Prace w formie skanów, zdjęć, plików graficznych należy przesyłać za pośrednictwem systemu IRK. Zakładka "Teczka prac własnych"

Akceptowane formaty plików: jpg, png, pdf jednostronicowy (maksymalny rozmiar do 1 MB/plik), pdf wielostronicowy (maksymalny rozmiar do 10 MB/plik).

Pliki wideo: mp4, mov – linki w formie pliku tekstowego do osadzonego filmu, animacji na dostępnych stronach www np. YouTube itp. 

Nie należy do systemu IRK wysyłać plików wideo.

Nie należy wysyłać plików spakowanych (zip, rar, itp.). Pliki spakowane nie będą brane pod uwagę.

Do przeglądu teczek można przedstawić dobrej jakości zdjęcia łącznie do 10 dużych prac rysunkowych bądź malarskich wykonanych w oryginale w formatach (50x70 cm) i większych. Dodatkowo dopuszcza się przedstawienie przez kandydata innych przykładów twórczej aktywności takich jak szkice rysunkowe oraz malarskie, rysunki koncepcyjne, ilustracje, animacje, prace 3D, kolaże oraz inne. W przypadku skanów i zdjęć należy w nazwie pliku podać informację o technice i wymiarach oryginału, np. „rysunek_ołówek_70x100cm.jpg”.

Pliki należy przesyłać wyłącznie za pośrednictwem systemu IRK.

Ocena: od 1 do 50 punktów

Komisja rekrutacyjna, podjęła decyzję w drodze uchwały, o minimalnej liczbie punktów, od której dopuszczać będzie kandydatów do etapu II, tj. egzaminu praktycznego.

Do Etapu II praktycznego zakwalifikowały się osoby, które uzyskały od 34-50 punktów.

Ogłoszenie wyników pierwszego etapu 01 lipca.

Etap II – egzamin praktyczny: 

Rysunek. Egzamin odbędzie się w formie stacjonarnej. - 6 lipca 2022 od godz.  9.00

  • Budynek Instytutu Sztuk Plastycznych, ul. Niemcewicza 6, 43-400 Cieszyn.
  • Na egzamin należy zabrać ze sobą:
    • dokument potwierdzający tożsamość kandydata (dowód osobisty)
    • arkusz papieru w formacie 50x70 cm, klipsy (do przymocowania papieru do podkładu na sztaludze), narzędzia rysunkowe (ołówek, węgiel, gumka, itp.)."

​​Wynik końcowy kwalifikacji kandydata stanowi sumę uzyskanych punktów z poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego.

O zakwalifikowaniu na ww. kierunek studiów, decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie wyniku końcowego z postępowania kwalifikacyjnego. Wymogiem formalnym jest zdany egzamin maturalny/dojrzałości.

Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.


Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych

od 2022-07-08 10:00:00


Wpis na studia i złożenie dokumentów po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych

od 2022-07-11 do 2022-07-15

poniedziałek 08:00 - 11:00
wtorek 08:00 - 11:00
środa 08:00 - 11:00
czwartek 08:00 - 11:00
piątek 08:00 - 11:00
Adres
Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
ul. Bielska 62
, p. B 1.20
43-400 Cieszyn
33 854 61 16

Opis

Oferowane lektoraty z języka obcego: Angielski, francuski

Charakterystyka kierunku:

Ogólnym celem kształcenia na kierunku „Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej” jest wykształcenie absolwenta z tytułem licencjata oraz przygotowanie go do prowadzenia samodzielnej działalności w dziedzinie projektowania gier i przestrzeni wirtualnej. Uzyskane wykształceniu pozwoli mu na otwarcie drogi do dalszego kształcenia na studiach drugiego stopnia oraz rozwijania własnej twórczości. Szeroki zakres uzyskanych przez absolwenta kompetencji pozwoli na obszerne spektrum przyszłej działalności zawodowej. Program specjalności „Grafika komputerowa gier” funkcjonuje na kierunku o profilu praktycznym, przygotowującym do zawodu grafika w przemyśle gier komputerowych. Specjalność łączy w sobie zarówno kompetencje z zakresu grafiki artystycznej i projektowania graficznego z naciskiem na znajomość warsztatu grafiki komputerowej ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych technologii projektowania gier (animacja komputerowa 2D, animacja komputerowa 3D, projektowanie silników gier, projektowanie poziomów gier, efektów specjalnych, oświetlenia, tekstur, operowanie kadrem, modelowanie obiektów 3D, mechanika postaci i obiektów, projektowanie świata gry). Niezwykle ważną jest również umiejętność pracy zespołowej ze współtwórcami gier komputerowych i rozrywki interaktywnej (scenarzyści, producenci gier, programiści itd.)

Perspektywy zawodowe (sylwetka absolwenta):

Absolwent kierunku „Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej” uzyskuje tytuł licencjata sztuki i kwalifikacje zawodowe artysty grafika gier komputerowych. Dzięki uzyskaniu wiedzy i umiejętności poszukiwanych na rynku pracy zdobędzie możliwość zatrudnienia w branży gier i rozrywki interaktywnej, jak również w agencjach reklamowych, czy instytucjach kultury. Dynamicznie rozwijający się w Polsce sektor gier komputerowych wymaga ciągłego uzupełniania wykwalifikowanej kadry. Za dynamicznym corocznym wzrostem sektora nie nadąża rynek pracy, na którym zapotrzebowanie na specjalistów świadczących usługi w zakresie preprodukcji, produkcji i post produkcji rozrywki interaktywnej, rośnie proporcjonalnie do rozwoju branży.

Kryteria kwalifikacji

Etap I – przegląd i ocena teczek z pracami:

Podczas przeglądu teczek można przedstawić łącznie do 10 dużych prac rysunkowych bądź malarskich (format większy niż 50x70 cm). Dodatkowo dopuszcza się przedstawienie przez kandydata innych przykładów twórczej aktywności takich jak szkice rysunkowe oraz malarskie, rysunki koncepcyjne, ilustracje, animacje, prace 3D, kolaże oraz inne.

Komisja rekrutacyjna udostępnia kandydatom sprzęt komputerowy jednak w przypadku cyfrowych prac 2D oraz 3D, Komisja nie odpowiada za problemy techniczne uniemożliwiające przedstawienie danej pracy podczas przeglądu. Sugerowane jest posiadanie przez kandydata własnego sprzętu typu laptop, tablet itp. wraz z zainstalowanym odpowiednim oprogramowaniem.

Ocena: od 1 do 50 punktów.

Komisja rekrutacyjna, podejmie decyzję w drodze uchwały, o minimalnej liczbie punktów, od której dopuszczać będzie kandydatów do etapu II, tj. egzaminu praktycznego.

Etap II – egzamin praktyczny:

  • Rysunek.

Ocena: od 1 do 50 punktów

Wynik końcowy kandydata, stanowi sumę uzyskanych punktów z poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego.

O zakwalifikowaniu na ww. kierunek studiów, decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie wyniku końcowego z postępowania kwalifikacyjnego. Wymogiem formalnym jest zdany egzamin maturalny/dojrzałości.

Kandydat na studia zobowiązany jest złożyć odpowiednie Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na tym kierunku.

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Nazwa olimpiady / konkursu Tytuł uprawniający do ulgi Limit miejsc Uwagi
Konkurs LAG Arena – LAG Festival of Art and Independent Game laureat 3
Szczegółowa procedura uznania powyższych uprawnień dostępna jest na stronie https://us.edu.pl/kandydat/rekrutacja-na-studia-krok-po-kroku/olimpiady-i-konkursy/

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2022/2023

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

Opłata wnoszona w całości

2 450,00 zł

Opłata w 3 częściach

  • 858,00 zł
  • 858,00 zł
  • 884,00 zł

Kontakt

Kontakt z komisją

ul. Bielska 62, pok. WSiNoE
43-400 Cieszyn
33 854 61 16
isp.wsne@us.edu.pl

Godziny pracy

od 01.07.2022 do 01.07.2022
Piątek 09:00 - 14:00
Sobota 00:00 - 01:00

mgr Marcin Goldyszewicz
668986383
marcin.goldyszewicz@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 3.8
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl

Kontakt z wydziałem

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

ul. Bielska 62
43-400 Cieszyn
https://us.edu.pl/wydzial/wsne

33 854 61 17

isp.wsne@us.edu.pl