ikony dostępności
kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne
EN

Internetowa Rejestracja Kandydatów  -  rok akademicki  2022/2023

Muzyka w multimediach
II stopnia stacjonarne
II nabór

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji, Cieszyn

Rejestracja zakończona

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

2 lata

Limit miejsc

6

Liczba zapisów

3

Harmonogram rekrutacji

Rejestracja na studia w systemie IRK

2022-08-15 12:00:00 - 2022-09-26 23:55:00


Egzaminy

EGZAMIN PRAKTYCZNY:
O przyjęcie na kierunek studiów, mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów: I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Postępowanie kwalifikacyjne oparte jest na egzaminie wstępnym sprawdzającym uzdolnienia artystyczne kandydata oraz rozmowie kwalifikacyjnej.

1) Ustny sprawdzian predyspozycji muzycznych
-rozpoznawanie interwałów i trójdźwięków, czytanie nut głosem, zrealizowanie przebiegu rytmicznego.
Ocena : 1 - 10 pkt

2) Kandydat prezentuje portfolio 5 zrealizowanych samodzielnie prac dźwiękowych, w formie plików dźwiękowych lub filmowych, albo kompozycji, w postaci partytur, ew. z towarzyszącymi im nagraniami. Komisja wybiera jedną z prac, która zostanie w całości zaprezentowana i omówiona przez kandydata, ze szczególnym uwzględnieniem elementów procesu koncepcyjnego i realizacyjnego powstania danej pracy.

Ocena : 1 - 20 pkt

Ocena: od 1 do 30 punktów, ocena pozytywna: od 16 punktów.
Wynik końcowy kandydata, stanowi sumę uzyskanych punktów z poszczególnych elementów postępowania kwalifikacyjnego. Pozytywny wynik końcowy, to uzyskanie przez kandydata minimum 16punktów.
Oprzyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie wyniku końcowego zpostępowania kwalifikacyjnego.

POSIEDZENIE KOMISJI REKRUTACYJNEJ
Termin: 27.09.2022; od godziny 14:00
Miejsce: Instytut Muzyki,Budynek: H
ul. Ursyna Niemcewicza 2; 43-400 Cieszyn
Sala: H.0.3.
Cztery osobyna godzinę.


Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych

od 2022-09-27 22:00:00


Wpis na studia i złożenie dokumentów po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych

od 2022-09-28 do 2022-09-30

środa 08:00 - 11:00
czwartek 08:00 - 11:00
piątek 08:00 - 11:00
Adres
Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji
ul. Bielska 62
, p. B1.19A - Budynek Główny
43-400 Cieszyn
338546375

Dodatkowe informacje

POSIEDZENIE KOMISJI REKRUTACYJNEJ
Termin: 27.09.2022; od godziny 14:00
Miejsce: Instytut Muzyki,Budynek: H
ul. Ursyna Niemcewicza 2; 43-400 Cieszyn
Sala: H.0.3.
Cztery osobyna godzinę.


Opis

Oferowane specjalności:

 • Kompozycja muzyczna w sztukach audiowizualnych
 • Dźwięk w grach

Kiedy następuje wybór specjalności: W pierwszym semestru

Charakterystyka kierunku oraz oferowanych specjalności:

Studia adresowane są do osób, które chcą poszerzyć swoje umiejętności w zakresie kreacji oraz przetwarzania muzyki i dźwięku. Przygotowują specjalistów w obszarze kompozycji i aranżacji, metod cyfrowej rejestracji dźwięku, przetwarzania cyfrowego, dźwięku przestrzennego, rejestracji i przetwarzania głosu, a także postprodukcji dźwięku w rzeczywistości wirtualnej, m.in. w grach oraz programach edukacyjnych. Proponowany program kształcenia na kierunku Muzyka w multimediach zawiera dwie specjalności: Dźwięk w grach oraz Kompozycja muzyczna w sztukach audiowizualnych. Celem jest wykształcenie absolwenta profesjonalnie wykonującego rzemiosło i szeroko pojęte działania kompozycyjne w obrębie sztuk audiowizualnych, przygotowanego do samodzielnej, autorskiej działalności twórczej. Program kształcenia na kierunku zawiera szereg zajęć praktycznych dotyczących tworzenia muzyki dla multimediów. Absolwent nabywa podstawowe umiejętności w zakresie kompozycji, aranżacji, instrumentacji, technik realizacji nagrań oraz niezbędną wiedzę ogólnomuzyczną oraz humanistyczno-społeczną.

Celem programu kształcenia w zakresie specjalności Kompozycja muzyczna w sztukach audiowizualnych jest specjalistyczne przygotowanie do pracy w charakterze autora ilustracji muzycznej (autora warstwy muzycznej) dla potrzeb produkcji audiowizualnych. Cel ten realizowany będzie poprzez kształtowanie wrażliwości audiowizualnej, gruntowne przygotowanie teoretyczne i przygotowanie w zakresie podstaw warsztatowych.

Specjalność Dźwięk w grach przygotowuje specjalistów w obszarze kompozycji i aranżacji, metod cyfrowej rejestracji dźwięku, przetwarzania cyfrowego, dźwięku przestrzennego, rejestracji i przetwarzania głosu, sprzętu i oprogramowania MIDI, a także postprodukcji dźwięku w rzeczywistości wirtualnej, m.in. w grach oraz programach edukacyjnych. Niezbędnym komponentem programu nauczania są zajęcia o charakterze teoretycznym pozwalające na przekazanie rzetelnej wiedzy z zakresu historii i teorii muzyki, muzyki klasycznej, harmonii, estetyki, czy zasad funkcjonowania rynku muzycznego.

Perspektywy zawodowe (sylwetka absolwenta):

Absolwent specjalności Kompozycja muzyczna w sztukach audiowizualnych jest przygotowany do pracy w charakterze autora ilustracji muzycznej (autora warstwy muzycznej) dla potrzeb produkcji audiowizualnych ze szczególnym uwzględnieniem projektów audiowizualnych - sieciowych, telewizyjnych  i krótkich form filmowych, świadomego operowania tworzywem muzycznym w środowisku dzieła audiowizualnego. Posiada umiejętności związane z analizą dzieła audiowizualnego tak w aspekcie twórczym, jak i realizacyjnym, umiejętność realizacji samodzielnego, twórczego procesu kompozycji muzycznej o charakterze nieautonomicznym.

Absolwent specjalności Dźwięk w grach jest specjalistą w obszarze kompozycji i aranżacji, metod cyfrowej rejestracji dźwięku, przetwarzania cyfrowego, dźwięku przestrzennego, rejestracji i przetwarzania głosu, sprzętu i oprogramowania MIDI, a także postprodukcji dźwięku w rzeczywistości wirtualnej, m.in. w grach oraz programach edukacyjnych, przygotowanym do pracy w charakterze twórcy warstwy dźwiękowej rzeczywistości wirtualnej, m.in. w grach.

Inne, dodatkowe informacje dla kandydatów:

Integralną częścią programu kształcenia są praktyki zawodowe mające na celu:

 • trening podstawowych, praktycznych umiejętności zawodowych dotyczących produkcji różnorodnych form muzyki w multimediach, jak również umiejętności wykonawczych z nią związanych;
 • praktyczne zastosowanie i weryfikacja wiedzy teoretycznej i umiejętności nabytych w trakcie zajęć;
 • zapoznanie studenta z organizacją, funkcjonowaniem i procesami produkcji firm i instytucji działających w branży muzycznej (studia nagrań, agencje reklamowe, radio, telewizja, instytucje kultury oraz firmami z rynku gier i rozrywki interaktywnej. 

Kryteria kwalifikacji

O przyjęcie na kierunek studiów, mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów: I stopnia, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Postępowanie kwalifikacyjne oparte jest na egzaminie wstępnym sprawdzającym uzdolnienia artystyczne kandydata oraz rozmowie kwalifikacyjnej.

 • Ustny sprawdzian predyspozycji muzycznych
 • rozpoznawanie interwałów i trójdźwięków, czytanie nut głosem, zrealizowanie przebiegu rytmicznego.

Ocena : 1 - 10 pkt

 • Kandydat prezentuje portfolio 5 zrealizowanych samodzielnie prac dźwiękowych, w formie plików dźwiękowych lub filmowych, albo kompozycji, w postaci partytur, ew. z towarzyszącymi im nagraniami. Komisja wybiera jedną z prac, która zostanie w całości zaprezentowana i omówiona przez kandydata, ze szczególnym uwzględnieniem elementów procesu koncepcyjnego i realizacyjnego powstania danej pracy.

Ocena : 1 - 20 pkt

Ocena: od 1 do 30 punktów, ocena pozytywna: od 16 punktów.

Wynik końcowy kandydata, stanowi sumę uzyskanych punktów z poszczególnych elementów postępowania kwalifikacyjnego. Pozytywny wynik końcowy, to uzyskanie przez kandydata minimum 16 punktów.

O przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej na podstawie wyniku końcowego z postępowania kwalifikacyjnego.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2022/2023

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

Opłata wnoszona w całości

2 450,00 zł

Opłata w 3 częściach

 • 858,00 zł
 • 858,00 zł
 • 884,00 zł

Kontakt

Kontakt z komisją

ul. Bielska 62, pok. 1 C - Budynek Główny
43-400 Cieszyn
33 854 63 75

Godziny pracy

od 12.07.2022 do 13.07.2022
Poniedziałek 08:00 - 11:00
Wtorek 08:00 - 11:00
Środa 08:00 - 11:00
Czwartek 08:00 - 11:00
Piątek 08:00 - 11:00

dr hab. Bartosz Listwan
338546117
bartosz.listwan@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 3.8
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl

Kontakt z wydziałem

Wydział Sztuki i Nauk o Edukacji

ul. Bielska 62
43-400 Cieszyn
33 854 61 17

ismuz.wsne@us.edu.pl