Online Application System academic year
2019/2020

University of Silesia in Katowice

Mechatronics
Bachelor's degree full-time

Basic information

Language of instruction

Polish

Duration

3,5 year

Limit

80

Applications submitted

93

Timeline

Registration

2019-06-03 12:00:00 - 2019-07-10 23:59:00


Date of results announcement

from 2019-07-15 14:00:00


Submission of documents after announcement of results

from 2019-07-16 to 2019-07-22

Monday 10:00 - 14:00
Tuesday 10:00 - 14:00
Wednesday 10:00 - 14:00
Thursday 10:00 - 14:00
Friday 10:00 - 14:00
Address
Faculty of Computer Science and Materials Science
ul. Żytnia 10
, room 411
41-200 Sosnowiec
32/2691 900

Description

Oferowane specjalności:

Kierunek mechatronika prowadzi studia o specjalnościach:

- komputerowe wspomaganie w projektowaniu i eksploatacji maszyn,

- mikromechatronika,

- systemy sterowania w proekologicznych zastosowaniach.

Kiedy następuje wybór specjalności: Wybór ścieżki na IV sem.

Oferowane lektoraty z języka obcego: język obcy nowożytny (preferowany angielski) http://www.spnjo.us.edu.pl/?lektoraty,7

Strona internetowa wydziału: http://www.wiinom.us.edu.pl/

Strona internetowa kierunku: http://www.mechatronika.us.edu.pl/

Charakterystyka kierunku:

Studia na kierunku Mechatronika pozwalają na osiągnięcie bardzo dobrego wykształcenia podstawowego w zakresie: mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektroniki, informatyki, automatyki i robotyki oraz sterowania i komputerowego wspomagania. Absolwent posiada umiejętności integracji tej wiedzy przy projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji produktów oraz analizy produktów w ich otoczeniu. Jest przygotowany do uczestniczenia w interdyscyplinarnych zespołach rozwiązujących problemy związane z konstrukcją, wytwarzaniem, sprzedażą, eksploatacją, serwisowaniem i diagnozowaniem układów mechatronicznych oraz maszyn i urządzeń, w których one występują.

Perspektywy zawodowe:

Absolwent może podjąć pracę w przemyśle: elektromaszynowym - wytwarzającym układy mechatroniczne, motoryzacyjnym, sprzętu gospodarstwa domowego, lotniczym, obrabiarkowym oraz innych placówkach eksploatujących i serwisujących układy mechatroniczne oraz maszyny i urządzenia, w których są one zastosowane.

Przygotowany jest do podjęcia studiów drugiego stopnia. Powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadać umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kształcenia.

Komputerowe wspomaganie w budowie i eksploatacji maszyn

W zakresie przedmiotów na wybranej specjalności studenci zdobywają szeroką wiedzę ukierunkowaną na poznanie komputerowych technik wspomagania procesu konstruowania oraz metod numerycznych analizy konstrukcji, zaawansowanych systemów wspomagania projektowania CAD/CAM/CAE, wytwarzania oraz eksploatacji maszyn. Absolwent specjalizacji dysponuje odpowiednią wiedzą z zakresu projektowania 2D i 3D oraz podstawowych analiz inżynierskich. Wykształcenie absolwentów specjalności predestynuje ich do pracy w biurach konstrukcyjnych zakładów przemysłu maszynowego, jak również w firmach projektowo-doradczych oraz ośrodkach naukowo-badawczych.

Mikromechatronika

Współczesne osiągnięcia technologii półprzewodnikowej doprowadziły do konieczności opracowania przyrządów pozycjonujących z mikroprzemieszczeniem. Ocenia się, że aktuatory (urządzenia wykonawcze, uruchomieniowe) działające w oparciu o zjawisko piezoelektryczne, magnetostrykcyjne oraz zjawisko pamięci kształtu będą niezwykle ważnymi komponentami w nowej erze technologii mikromechatroniki. Dlatego też mikromechatronika to nie tylko pojedyncza klasa przyrządów lecz także sposób w jaki zostają one zastosowane do budowy złożonych układów mikromechatronicznych. Specjalność mikromechatronika poświęcona jest teoretycznemu opisowi ceramicznych aktuatorów, przeglądowi stosowanych materiałów, projektowaniu konkretnych przyrządów, technikom sterowania aktuatorami piezoelektrycznymi oraz typowym zastosowaniom przetworników mikromechatronicznych.

Systemy sterowania w proekologicznych zastosowaniach

W trakcie realizowania kolejnych modułów omawianej specjalności studenci zdobywają szeroką wiedzę ukierunkowaną na poznanie nowoczesnych technologii źródeł energii odzyskiwanej i odnawialnej. Uzyskują informacje o nowych formach i metodach konwersji energii, między innymi o wykorzystaniu tzw. energii rozproszonej, w tym energetycznym wykorzystaniu hałasu i drgań. Absolwent specjalizacji będzie dysponował rozległą wiedzą nie tylko z zakresu energetyki odnawialnej, ale również z zakresu systemów zarządzania energią w indywidualnych gospodarstwach domowych i zakładach przemysłowych. Znając nowoczesne systemy sterowania i monitoringu będzie potrafił optymalizować zużycie, a także wytwarzanie energii. Wykształcenie absolwenta tej specjalności predysponuje go do pracy między innymi: w biurach projektujących nowoczesne systemy grzewcze, klimatyzacje i wentylacje, w biurach projektujących systemy zarządzania inteligentnymi budynkami, elektrowniach i ciepłowniach konwencjonalnych, na farmach wiatrowych i słonecznych, w innowacyjnych firmach automatyki budynkowej stosujących bezprzewodowe i bez bateryjne systemy sieci czujnikowe zasilane z energii odzyskiwanej z otoczenia z drgań (materiały piezoelektryczne), z ciepła (materiały termoelektryczne) i smogu elektromagnetycznego (materiały magnetostrykcyjne). Warto nadmienić, że założenia niniejszej ścieżki mieszczą się w wykazie krajowych inteligentnych specjalizacji wydanym przez Ministerstwo Gospodarki.

Admissions criteria

Podstawowym kryterium kwalifikacji na studia jest zdany egzamin maturalny/dojrzałości.

Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o kolejności przyjęć zadecyduje miejsce na liście rankingowej utworzonej w oparciu o konkurs świadectw dojrzałości, według poniższych zasad.

Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ:

O kolejności przyjęć decyduje suma punktów procentowych z wszystkich przedmiotów maturalnych zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej.

Jeżeli na świadectwie dojrzałości widnieje wynik egzaminu maturalnego złożonego na poziomie podstawowym i rozszerzonym, to przyjmuje się wariant korzystniejszy dla kandydata.

Dla kandydatów ze STARĄ MATURĄ:

Dla kandydatów ze starą maturą postępowanie kwalifikacyjne opiera się na wyższej ocenie ze świadectwa dojrzałości spośród dwóch przedmiotów: matematyka albo informatyka przemnożonych przez współczynnik 16.67 (100/6 = 16.67) uzyskując w ten sposób wynik procentowy kwalifikacji.

Wyniki procentowe kwalifikacji dla kandydatów z nową i starą maturą umieszcza się na wspólnej liście rankingowej.

International Baccalaureate

The candidate who obtained the International Baccalaureate diploma, issued by the International Baccalaureat Organization based in Geneva, are subject to the same admission rules as holders of “new” Polish maturity exam. The results on the diploma of International Baccalaureate are calculated according to the following indicators:

IB Diploma

Standard level

Higher level

7

100%

100%

6

86%

85,71%

5

72%

71,43%

4

58%

57,14%

3

44%

42,86%

2

30%

28,57%

1

0%

14,29%

In case the candidate does not submit the International Baccalaureate diploma, for the sake of qualification, the candidate is obliged to submit the certificate about the IB result issued by the appropriate institution and present the IB diploma immediately after its reception.

NOTE: If the admissions criteria for the programme assume additional entrance exams for the holders of “new” Polish maturity exams, the following factors are concerned during the qualification: result from IB diploma calculated according to the scale above and the results of the additional entrance exam.

European Baccalaureate

The candidate who obtained the European Baccalaureate diploma, issued by European Schools in accordance to the Luxemburg Convention of 21 June 1994 about the European School status, are subject to the same admission rules as holders of “new” Polish maturity exam. The results on the diploma of European Baccalaureate are treated as results of the extended “new” Polish maturity exams and are calculated according to the following indicators:

EB exam

“new” Polish maturity exam

9,00 ÷ 10,00

100%

8,00 ÷ 8,95

90%

7,00 ÷ 7,95

75%

6,00 ÷ 6,95

60%

5,00 ÷ 5,95

45%

4,00 ÷ 4,95

30%

In case the candidate does not submit the European Baccalaureate diploma, for the sake of qualification, the candidate is obliged to submit the certificate about the EB result issued by the appropriate institution and present the EB diploma immediately after its reception.

NOTE: If the admissions criteria for the programme assume additional entrance exams for the holders of “new” Polish maturity exams, the following factors are concerned during the qualification: result from EB diploma calculated according to the scale above and the results of the additional entrance exam.

Secondary education certificate, or equivalent, obtained outside of Poland

The candidate who has obtained the secondary school graduation certificate (or another document) issued outside Poland may apply for studies. The document has to entitle the holder to undertaking Bachelor studies in the country in which the document was issued.

For candidates which are Polish citizens or apply for studies on the same rules as Polish citizens, the admission procedures defined in the programme’s description apply.

Foreign candidates applying for studies on other basis (tuition-paying, tuition-free, scholarships) are accepted for studies under regulations other than noted in the admission criteria. 
 

If programme’s admission criteria require mark in Polish language :
The candidates applying as Polish citizens or on the same rules as Polish, which finished secondary education outside Poland, will have the mark of that country’s language taken into account instead of Polish language mark.

Note: If programme’s admission criteria under “new” Polish maturity exam include additional entrance exams the results of BOTH entrance exam and secondary school graduation certificate are considered.

Exceptions from admission procedures

Nazwa olimpiady / konkursu Tytuł uprawniający do ulgi Limit miejsc Uwagi
Ogólnopolski Konkurs na pracę "Chemia a ekologia" laureat
Ogólnopolski Konkurs "Fizyka się Liczy" laureat
Konkurs Międzynarodowy "Kangur Matematyczny" w klasie Student laureat
Ogólnopolski Konkurs Chemiczny laureat
Ogólnopolski Sejmik Matematyków laureat
Konkurs Wiedzy Technicznej laureat
Olimpiada Chemiczna laureat lub finalista
Digital Olympiad laureat lub finalista
Olimpiada Wiedzy Ekologicznej laureat lub finalista
Olimpiada Fizyczna laureat lub finalista
Olimpiada Informatyczna laureat lub finalista
Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości laureat lub finalista
Olimpiada Lingwistyki Matematycznej laureat lub finalista
Olimpiada Matematyczna laureat lub finalista
Olimpiada Wiedzy o Biznesie i Innowacjach laureat lub finalista
Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej laureat lub finalista
Olimpiada Wiedzy Technicznej laureat lub finalista
Szczegółowa procedura uznania powyższych uprawnień dostępna jest na stronie http://kandydat.us.edu.pl/laureaci-i-finalisci-olimpiad-stopnia-centralnego

Fees for education

Tuition fees in academic year: 2019/2020

Payment for semester
for Polish citizens and foreigners entitled to education at full-time studies conducted in Polish without paying the tuition fee.

No tuition fees


Payment for semester
for foreigners applying for studies on tuition-paying basis

Tuition paid in full

PLN5,650.00

Tuition paid in 3 installments

  • PLN1,914.00
  • PLN1,914.00
  • PLN1,972.00

Contact

Faculty's contact details

Faculty of Computer Science and Materials Science

ul. Żytnia 12
41-200 Sosnowiec
32 269 18 45
32 269 18 46

dwt@us.edu.pl

Contact for foreigners

International Students Admissions Office

Bankowa 12, room 78
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
+48 32 359 20 71
admission@us.edu.pl

Contact commission

ul. Żytnia 10, pok. 411
41-200 Sosnowiec
32 269 19 00
krystyna.przybyla@us.edu.pl

Working hours

from 01.06.2019 to 19.07.2019 Monday 10:00 - 14:00
Tuesday 10:00 - 14:00
Wednesday 10:00 - 14:00
Thursday 10:00 - 14:00
Friday 10:00 - 14:00

mgr Krystyna Przybyła
32/2691900
krystyna.przybyla@us.edu.pl