Internetowa Rejestracja Kandydatów rok akademicki
2017/2018

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Filologia angielska, specjalność: tłumaczeniowa z językiem japońskim
II stopnia stacjonarne
II nabór

Podstawowe informacje

Język wykładowy

angielski, japoński, polski

Czas trwania

2 lata

Limit miejsc

19

Liczba zapisów

4

Harmonogram rekrutacji

Rejestracja na studia w systemie IRK

2017-08-01 16:00:00 - 2017-09-23 23:55:00


Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych

od 2017-09-26 20:00:00


Wpis na studia i złożenie dokumentów po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych

od 2017-09-27 do 2017-09-30

środa 10:00 - 14:00
czwartek 10:00 - 14:00
piątek 10:00 - 14:00
sobota 10:00 - 12:00
Adres
Instytut Języka Angielskiego
ul. Grota Roweckiego 5
, p. 2.5
41-200 Sosnowiec
32 36 40 911

Opis

Strona internetowa wydziału : http://www.ija.us.edu.pl/

Absolwent studiów II stopnia specjalności tłumaczeniowej z językiem japońskim posiada gruntowne i pogłębione wykształcenie ogólnohumanistyczne oraz specjalistyczne w zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa. Posiada wszechstronną i pogłębioną wiedzę i umiejętności w zakresie praktycznej znajomości języka angielskiego i praktycznej znajomości języka japońskiego. Biegle posługuje się językiem angielskim i językiem japońskim i dobrze zna kulturę obu obszarów językowych. Studia wszechstronnie przygotowują absolwenta do wykonywania zawodu tłumacza: potrafi sprawnie tłumaczyć ustnie i pisemnie teksty ogólne, specjalistyczne i artystyczne.

Dzięki wykształconym w trakcie studiów nawykom myślenia i działania, absolwent specjalności posiada umiejętności komunikowania się w rozmaitych środowiskach zawodowych oraz elastycznego dostosowywania się do wymogów rynku pracy w dziedzinach wymagających biegłej znajomości języka angielskiego i języka japońskiego.

Absolwent przygotowany jest do wykorzystania wiedzy i umiejętności językowych w sytuacjach zawodowych związanych z pracą w biurach tłumaczeń, ośrodkach masowego przekazu ( radio, TV, prasa, Internet), turystyce sektorze usług, działach współpracy z zagranicą oraz instytucjach kulturalnych.

Kryteria kwalifikacji

O przyjęcie mogą ubiegać się

 • kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku filologia angielska, specjalność: tłumaczeniowa z językiem japońskim lub na kierunku filologia, specjalność: angielska, program: tłumaczeniowy z językiem japońskim oraz
 • kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, obejmujących obowiązkowy blok przedmiotów z zakresu teorii i praktyki przekładu oraz wykazują się znajomością języków japońskiego na poziomie JLPT N4 (niższym średnio zaawansowanym) i angielskiego.

W przypadku języka angielskiego wymagany jest jeden z następujących dokumentów:

 • Certyfikat British Council IELTS (z minimalnym łącznym wynikiem 6.0),
 • Certyfikat TOEFL iBT (z minimalnym łącznym wynikiem 79),
 • Certyfikat TOEFL BPT (z minimalnym łącznym wynikiem 570),
 • Certyfikat Cambridge CAE (na minimalnym poziomie C),
 • Certyfikat Cambridge CPE (na minimalnym poziomie C),
 • Certyfikat PTE Academic (z minimalnym łącznym wynikiem 52),
 • Certyfikat Cambridge FCE (na minimalnym poziomie A),
 • Certyfikat Cambridge IGCSE English as a Second Language (na minimalnym poziomie C),
 • Dyplom Matury Międzynarodowej - International Baccalaureate Diploma (minimalna ocena z egzaminu z języka angielskiego wybranego jako Język A – 4 lub Język B - 5).

Postępowanie kwalifikacyjne:

Kwalifikacja odbędzie się na podstawie konkursu ocen na dyplomach ukończenia studiów wyższych.

Ocena bardzo dobra (5.0) z egzaminu dyplomowego – licencjackiego – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na specjalność zgodną z zakresem tego egzaminu, zwalnia kandydata z postępowania kwalifikacyjnego.

W pierwszej kolejności zakwalifikowani będą absolwenci Uniwersytetu Śląskiego, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia, na kierunku filologia angielska lub kierunku filologia, specjalność: angielska.

W dalszej kolejności (do wyczerpania limitu przyjęć) zakwalifikowani będą pozostali kandydaci.

Dodatkowym kryterium kwalifikacyjnym, w sytuacji gdy wielu kandydatów uzyskało tę samą ocenę na dyplomie, a limit miejsc nie pozwala na przyjęcie wszystkich kandydatów, będzie średnia ocen ze studiów.

Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia wraz z wymaganymi dokumentami składają zaświadczenie o średniej ocen ze studiów wyższych, wydane przez władze uczelni, na której kandydat ukończył studia.

Uruchomienie poszczególnych grup studenckich w ramach ww. specjalności na filologii angielskiej zależy od uwarunkowanej odpowiednimi przepisami wymaganej liczby zgłoszeń.

Opłaty za kształcenie

Opłata semestralna
dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Brak opłat semestralnych

Polacy i cudzoziemcy, którzy zostaną przyjęci na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich na Uniwersytecie Śląskim na studiach stacjonarnych nie ponoszą opłat za naukę.


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

1 000,00 €

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Instytut Języka Angielskiego

ul. Grota Roweckiego 5
41-200 Sosnowiec
32 364 08 92

anglistyka@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych

Bankowa 12, pok. 78
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
+48 32 359 20 71
admission@us.edu.pl

Kontakt z komisją

ul. Grota Roweckiego 5, pok. 2.5
41-200 Sosnowiec
32 364 09 11

Godziny pracy

od 21.09.2017 do 21.09.2017 Czwartek 10:00 - 14:00

mgr Elżbieta Budzisz
elzbieta.budzisz@us.edu.pl
mgr Maria dos Santos Vongula
maria.dos-santos-vongula@us.edu.pl