Internetowa Rejestracja Kandydatów rok akademicki
2018/2019

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Materials Science and Engineering
III stopnia stacjonarne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

angielski

Czas trwania

4 lata

Limit miejsc

10

Liczba zapisów

2

Harmonogram rekrutacji

Rejestracja na studia w systemie IRK

2018-06-01 12:00:00 - 2018-09-30 23:00:00


Miejsce i termin składania dokumentów przed postępowaniem rekrutacyjnym
komplet dokumentów wymienionych w kryteriach przyjęć

2018-06-01 - 2018-09-30

poniedziałek 11:00 - 14:00
wtorek 08:00 - 11:00
czwartek 08:00 - 11:00
piątek 08:00 - 11:00
Adres
Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
ul. Żytnia 12
, p. 2
41-200 Sosnowiec
322691850

Egzaminy

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w terminie 2.10-6.10.2018 w siedzibie Instytutu Nauki o Materiałach w Chorzowie przy ul. 75 Pułku Piechoty 1A.

O rozmowie kwalifikacyjnej kandydaci zostaną poinformowani pocztą e-mail.


Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych

od 2018-10-10 15:00:00


Wpis na studia i złożenie dokumentów po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych

od
w dniach i godzinach podanych przez Komisję po ogłoszeniu list zakwalifikowanych na studia


Dodatkowe informacje

Dokumenty do postępowania kwalifikacyjnego można złożyć także w Instytucie Nauki o Materiałach ul. 75 Pułku Piechoty 1A, II piętro, pawilon F2, pok 01 (Pani Anna Limańska) w Chorzowie w godz.8-13 od poniedziałku do piątku.


Opis

Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach proponuje kierunek kształcenia w zakresie „Inżynierii Materiałowej” w ramach studiów I, II i III stopnia. Inżynieria materiałowa jest interdyscyplinarną dziedziną badań naukowo-technicznych, która zajmuje się analizą wpływu struktury materiałów na ich właściwości mechaniczne, elektryczne, optyczne, magnetyczne, termiczne, chemiczne i powierzchniowe, a także na różne kombinacje tych właściwości. Obejmuje szereg nowoczesnych technik badawczych mechanicznych, fizycznych i chemicznych, przy pomocy których można scharakteryzować zarówno strukturę jak i właściwości materiałów. Zadaniem tych technik jest badanie wpływu struktury na właściwości materiałów, zwłaszcza te, które są praktycznie stosowane w rozmaitych technologiach. Umożliwia to opracowywanie sposobów otrzymywania materiałów o ściśle określonych cechach użytkowych. Badania te mają wpływ nie tylko na planowaną strukturę produktów końcowych, ale też pomagają opracować efektywne metody ich wytwarzania. Badania prowadzone w ramach inżynierii materiałowej prowadzą do opracowania nowych materiałów i do ulepszania materiałów już stosowanych.

W trakcie odbywania studiów doktorant nabywa zaawansowaną wiedzę z inżynierii materiałowej, obejmującą najnowsze osiągnięcia nauki w tej dziedzinie, szczegółową wiedzę w zakresie podstawowych i zaawansowanych grup materiałów inżynierskich, wiedzę dotyczącą metodyki prowadzenia badań materiałów i zajęć dydaktycznych na poziomie wyższym, wiedzę z zakresu transferu osiągnięć nauki do praktyki i finansowania badań naukowych, jak również wiedzę z zakresu metod i narzędzi zarządzania oraz kształtowania potencjału ludzkiego w organizacjach gospodarczych; Łączna liczba punktów ECTS na studiach doktoranckich z zakresu inżynierii materiałowej wynosi 41.

Strona internetowa studiów doktoranckich : http://www.wiinom.us.edu.pl/index.php/dla-studentow/studia-iii-stopnia

Kryteria kwalifikacji

Studia doktoranckie w języku angielskim.

The recruitment of candidates for the first year of full-time studies is carried out by the Recruitment Commission based on an interview and on the opinion of a future scientific tutor. The Dean of the Faculty of Computer Science and Materials Science appoints the Faculty Recruitment Commission.

A candidate for the studies may be a person, who:

 • holds a diploma of M.Sc. studies graduation with the average evaluation at least 4.0;
 • has obtained an agreement of an independent scientific worker to be a scientific tutor.

A professor or doctor of science employed at an UŚ organisational unit on a full-time job, representing the discipline, which includes the suggested doctoral thesis, may be a scientific tutor.

The admission to doctoral studies is made based on:

 • result of interview assessing a general knowledge of the basic issues from the field of doctoral thesis, the candidate's preparation to develop the doctoral thesis (M.Sc. thesis subject, formulated subject matter, started recognition research, points made etc.); the assessment from 0 to 10 points is awarded by the Recruitment Commission;
 • graduation marks;
 • candidate's scientific achievements so far (publications, posters and papers presented at conferences, carried out foreign studies etc.);

The best graduate of the FoCS&MS has priority in admission to the doctoral studies and priority at the distribution of scholarship places.

As a result of interviews the Recruitment Commission prepares a ranking list of candidates awarding points acc. to the criteria:

 • Result of interview — points 0 to 10;
 • Results achieved during the M.Sc. studies — average mark multiplied by 10;
 • Scientific publications from 2 last years, about the subject matter connected with the materials engineering — points for each publication should be given acc. to MS&UE criteria;
 • Oral presentations at international conferences. Give the presentation title, name, place and year of the conference — 24 points for each presentation;
 • Oral presentations at national conferences. Give the presentation title, name, place and year of the conference — 10 points for each presentation;
 • Posters at international conferences. Give the poster title, name, place and year of the conference — 10 points for each poster;
 • Posters at national conferences. Give the poster title, name, place and year of the conference — 5 points for each poster;
 • Patent — 30 points for each patent;
 • Reports for enterprises — 20 points for each documented report;
 • Implementations — 50 points for each documented implementation.

Required documents:

 • an agreement in writing of an independent scientific worker to be a scientific tutor during entire doctoral studies,
 • an application for admission to studies addressed to the Rector of the University of Silesia,
 • an application for awarding a scholarship addressed to the studies manager,
 • a copy of diploma of M.Sc. studies graduation,
 • a certificate of the average mark obtained during uniform M.Sc. studies or studies of degree I and degree II,
 • a medical certificate stating candidate's fitness for doctoral studies in the field of technical sciences, discipline: materials science and engineering, and in the case of candidates, who during the studies are exposed to action of harmful, arduous or dangerous to health factors - a doctor's certificate. Candidates, who do not comply with health requirements, will not be admitted to doctoral studies at the Faculty of Computer Science and Materials Science,
 • the opinion of the M.Sc. thesis supervisor,
 • scientific C.V. containing information about completed studies, scientific interests, a brief description of the course of the work so far, if any, together with the list of publications, copies of papers,
 • 2 photographs.

Opłaty za kształcenie

Opłata semestralna
dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Brak opłat semestralnych

Polacy i cudzoziemcy, którzy zostaną przyjęci na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich na Uniwersytecie Śląskim na studiach stacjonarnych nie ponoszą opłat za naukę.


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

2 700,00 €

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach

ul. Żytnia 12
41-200 Sosnowiec
32 269 18 50

marta.michalska@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych

Bankowa 12, pok. 78
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
+48 32 359 20 71
admission@us.edu.pl

Kontakt z komisją

ul. 75 Pułku Piechoty 1A, pok.
41-500 Chorzów
32 269 18 50
32 349 75 04

Godziny pracy

od 01.06.2018 do 30.09.2018 Poniedziałek 11:00 - 14:00
Wtorek 08:00 - 11:00
Czwartek 08:00 - 11:00
Piątek 08:00 - 11:00

dr hab. Małgorzata Karolus
malgorzata.karolus@us.edu.pl