Internetowa Rejestracja Kandydatów rok akademicki
2019/2020

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Mikro i nanotechnologia - nabór na semestr letni
II stopnia stacjonarne
II nabór

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Chorzów

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

1,5 roku

Limit miejsc

20

Liczba zapisów

2

Harmonogram rekrutacji

Rejestracja na studia w systemie IRK

2020-02-24 00:05:00 - 2020-03-08 23:55:00


Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych

od 2020-03-10 13:00:00


Wpis na studia i złożenie dokumentów po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych

od 2020-03-12 do 2020-03-16

poniedziałek 11:00 - 14:00
czwartek 11:00 - 14:00
piątek 09:00 - 12:00
Adres
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
ul. 75 Pułku Piechoty 1A
, p. P/0/11
41-500 Chorzów
323497604

Opis

Charakterystyka Kierunku

Stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku Mikro i nanotechnologia trwają 3 semestry, kończą się zrealizowaniem pracy magisterskiej i uzyskaniem tytułu magistra. Student wybiera temat pracy magisterskiej w trakcie pierwszego semestru studiów. Uczestniczy w seminarium magisterskim, w zajęciach na pracowni magisterskiej oraz wykładach specjalistycznych zgodnie z wybraną tematyką pracy. W trakcie studiów studenci uczestniczą w seminariach, wykładach i laboratoriach specjalistycznych. W tym czasie przygotowują prace magisterskie, które są wykonywane w pracowniach naukowych Instytutu Fizyki. Podstawowy cel nauczania na drugim stopniu studiów na kierunku Mikro i nanotechnologia to przekazanie odpowiedniej wiedzy z zakresu podstaw nanotechnologii oraz wyrobienie umiejętności potrzebnych przy samodzielnej pracy, zwłaszcza w zakresie zastosowań.

Perspektywy zawodowe:

Absolwent kierunku studiów Mikro i nanotechnologia posiada interdyscyplinarną wiedzę z fizyki, chemii, informatyki, inżynierii materiałowej, w zakresie wykorzystywanym we współczesnej nanotechnologii. Ponadto, absolwent zna różnorodne zastosowania metod fizycznych w nowoczesnym przemyśle i laboratoriach badawczych. Czyni go to pełnowartościowym i bardzo poszukiwanym specjalistą mogącym podejmować pracę w innowacyjnych firmach, laboratoriach pracujących na rzecz przemysłu, laboratoriach naukowych szkół wyższych, placówkach PAN. Absolwent posiada również praktyczną wiedzę dotyczącą metod fizycznych stosowanych w laboratoriach i w przemyśle. Posiada umiejętności ustawicznego uczenia się i efektywnego wykorzystania posiadanej wiedzy. Podczas studiów szczególny nacisk zostanie położony na rozwój umiejętności rozwiązywania problemów, również złożonych, wymagających zastosowania odpowiedniego aparatu matematycznego, metody fizycznej i technologii. Studenci będą rozwijać umiejętności myślenia projektowego. Absolwent uzyska wystarczające przygotowanie do pracy w firmach o profilu nanotechnologicznym. Umiejętności, które absolwenci posiedli w trakcie studiów, będą mogły być wykorzystane w dziedzinach pokrewnych jak informatyka czy inżynieria materiałowa.

Po studiach drugiego stopnia można kontynuować naukę na studiach trzeciego stopnia – doktoranckich

Charakterystyka specjalności:

Specjalność Mikrotechnologia dotyczy zastosowania technik komputerowych we współczesnej mikrotechnologii. Absolwent pozna teoretyczne i praktyczne zagadnienia związane z mikroelektroniką, technikami projektowania CAD, sterowaniem urządzeń CNC oraz innymi metodami modelowania mikrostruktur. Dodatkowymi umiejętnościami będą: doświadczenie w pracy laboratoryjnej, zaawansowane programowanie komputerowe oraz zdolność do samodzielnego rozwiązywania problemów na poziomie koncepcji i realizacji.

Specjalność Nanostruktury funkcjonalne dotyczy praktycznego jak i teoretycznego ujęcia zastosowań nanotechnologii. Absolwent pozna teorię, budowę i technologię podstawowych nanostruktur stosowanych w różnych dziedzinach takich jak inżynieria materiałowa, biologia, medycyna. Ponadto, absolwent proponowanego kierunku będzie posiadał szczegółową wiedzę z zakresu fizyki, chemii, inżynierii, modelowania, wytwarzania oraz charakteryzacji nanomateriałów i mikro/nanostruktur. Dodatkowymi umiejętnościami będą: doświadczenie w pracy laboratoryjnej, wielopłaszczyznowa analiza danych oraz zaawansowane programowanie komputerowe.

Kryteria kwalifikacji

O przyjęcie mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom ukończenia studiów I stopnia, II stopnia lub jednolitych magisterskich na kierunkach: fizyka techniczna, fizyka, inżynieria biomedyczna, fizyka medyczna, biofizyka albo inne pokrewne.

Kryterium kwalifikacji na studia jest ostateczna ocena na dyplomie ukończenia studiów z tytułem licencjata, inżyniera lub magistra.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2019/2020

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

Opłata wnoszona w całości

5 050,00 zł

Opłata w 3 częściach

  • 1 716,00 zł
  • 1 716,00 zł
  • 1 768,00 zł

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

ul. 75 Pułku Piechoty 1A
41-500 Chorzów
32 349 76 59

fizyka@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych

Bankowa 12, pok. 78
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
+48 32 359 20 71
admission@us.edu.pl

Kontakt z komisją

ul. 75 Pułku Piechoty 1A, pok. pok.S/1/04
41-500 Chorzów
32 349 76 41

Godziny pracy

od 27.01.2020 do 17.02.2020 Poniedziałek 11:00 - 14:00
Wtorek 11:00 - 14:00
Środa 11:00 - 14:00
Czwartek 11:00 - 14:00
Piątek 11:00 - 14:00

mgr Małgorzata Orlińska
32 3493882
malgorzata.orlinska@us.edu.pl