Internetowa Rejestracja Kandydatów rok akademicki
2018/2019

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
I stopnia niestacjonarne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

3 lata

Limit miejsc

90

Liczba zapisów

87

Harmonogram rekrutacji

Rejestracja na studia w systemie IRK

2018-06-01 12:00:00 - 2018-09-12 23:55:00


Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych

od 2018-09-14 11:00:00


Wpis na studia i złożenie dokumentów po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych

od 2018-09-17 do 2018-09-21

poniedziałek 09:00 - 15:00
wtorek 09:00 - 15:00
środa 09:00 - 15:00
czwartek 09:00 - 15:00
piątek 09:00 - 15:00
Adres
Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
ul. Bankowa 11
, p. 20
40-007 Katowice
32 359 1653

Opis

Oferowane lektoraty z języka obcego: j. angielski, j. francuski, j. niemiecki,

Częstotliwość zjazdów : Zjazdy odbywają się w soboty i w niedziele. 5 zjazdów w soboty i niedziele oraz 5 w soboty i 5 w niedziele.

Strona internetowa wydziału: http://www.wns.us.edu.pl/pl/wydzial/struktura/dziekanaty

Charakterystyka kierunku:

Struktura przedmiotów realizowana na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna obejmuje zarówno zagadnienia z zakresu politologii, filozofii, ekonomii, psychologii, socjologii, jak również problematykę związaną z samym zawodem dziennikarskim i zawodami pokrewnymi. Celem kształcenia jest więc nie tylko pozyskanie wiedzy umożliwiającej rozumienie i analizę podstawowych procesów zachodzących w nowoczesnych społeczeństwach informacyjnych, ale także umiejętności bycia aktywnym uczestnikiem dokonujących się zmian w zakresie funkcjonowania informacji społecznej. Priorytetem jest zwłaszcza na studiach drugiego stopnia takie ukształtowanie wiedzy absolwenta, aby on świadomie i podmiotowo uczestniczyć w procesach szybkich zmian sfery informacyjno-komunikacyjnej. Dotyczy to nie tyle zmian technologiczno-informacyjnych, co społeczno-politycznych.

Perspektywy zawodowe:

  • dziennikarz we wszystkich typach i rodzajach periodycznych mediów masowych
  • pracownik reklamy, promocji, public relations
  • edukacja medialna
  • zarządzanie instytucjami medialnymi
  • badania rynku medialnego i badania opinii publicznej

 

 

Kryteria kwalifikacji

Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

Opłaty za kształcenie

Opłata semestralna
dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Opłatę semestralną za studia można wnieść w całości lub w 3 częściach. Informacje szczegółowe »

Opłata wnoszona w całości

2 000,00 zł

Opłata w 3 częściach

  • 709,50 zł
  • 709,50 zł
  • 731,00 zł

Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

800,00 €

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

ul. Bankowa 11
40-007 Katowice
32 359 21 31

dziennikarstwo@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych

Bankowa 12, pok. 78
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
+48 32 359 20 71
admission@us.edu.pl

Kontakt z komisją

ul. Bankowa 11, pok. 20
40-007 Katowice
32 359 16 53

Godziny pracy

od 10.09.2018 do 21.09.2018 Poniedziałek 09:00 - 14:00
Wtorek 09:00 - 14:00
Środa 09:00 - 14:00
Czwartek 09:00 - 14:00
Piątek 09:00 - 14:00

mgr Aleksandra Galas
32 359 1653
aleksandra.galas@us.edu.pl