ikony dostępności
kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne
EN

Internetowa Rejestracja Kandydatów  -  rok akademicki  2020/2021

Inżynieria biomedyczna (po studiach inżynierskich) - nabór na semestr letni
II stopnia stacjonarne
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych, Sosnowiec

Podstawowe informacje

Język wykładowy

polski

Czas trwania

1,5 roku

Limit miejsc

40

Liczba zapisów

7

Harmonogram rekrutacji

Rejestracja na studia w systemie IRK

2020-12-01 00:00:00 - 2021-02-15 23:59:00


Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych

od 2021-02-18 12:00:00


Wpis na studia i złożenie dokumentów po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych

od 2021-02-22 do 2021-02-26

poniedziałek 09:00 - 14:00
wtorek 09:00 - 14:00
środa 09:00 - 14:00
czwartek 09:00 - 14:00
piątek 09:00 - 14:00
Adres
Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych
ul. Żytnia 12
, p. 2
41-200 Sosnowiec
322691846

Opis

Rekrutacja prowadzona na semestr letni roku akademickiego 2020/2021.

Specjalności:

  • Symulacja i modelowanie systemów biomedycznych
  • Obrazowanie i modelowanie materiałów do zastosowań biomedycznych

Kiedy następuje wybór specjalności: Pod koniec pierwszego semestru studiów

Charakterystyka kierunku oraz oferowanych specjalności:

W ramach pierwszego semestru studiów drugiego stopnia studenci mają możliwość poznania zagadnień modelowania w medycynie w tym: modelowania struktur i procesów biomedycznych, metod badania biomateriałów i tkanek. Poznają również zagadnienia inżynierii odwrotnej. Pod koniec pierwszego semestru studiów studenci wybierają dalszą ścieżkę kształcenia realizowaną podczas dwóch ostatnich semestrów studiów spośród proponowanych specjalności: modelowanie i symulacja systemów biomedycznych oraz obrazowanie i modelowanie materiałów do zastosowań biomedycznych.

Absolwent posiada umiejętności: formułowania biomedycznych problemów inżynierskich; rozwiązywania ich drogą modelowania, projektowania, opracowania technologii i konstrukcji korzystając z technik komputerowych; obróbki i przesyłania informacji; kierowania zespołami działalności twórczej; wykazywania inicjatywy twórczej oraz podejmowania decyzji.

Specjalność: modelowanie i symulacja systemów biomedycznych

Wykonywanie modeli wirtualnych w ramach ogólnie rozumianej inżynierii biomedycznej jest obecnie jednym z podstawowych działań służących otrzymaniu np. dopasowanych implantów, protez czy innych obiektów współpracujących z ludzkim ciałem. Absolwenci potrafią formułować biomedyczne problemy inżynierskie, rozwiązywać je drogą modelowania, projektowania, opracowania technologii i konstrukcji, korzystając z technik komputerowych.

Specjalność: obrazowanie i modelowanie materiałów do zastosowań biomedycznych

Problemy związane z biomateriałami to: dobór materiałów na implanty i ich zastosowania, wpływ środowiska organizmu żywego na zachowanie implantu, przyswajalność biologiczna, mechanizmy reakcji tkanki, biofizyczne, biochemiczne i biomechaniczne wymagania stawiane implantom, degradacja biomateriałów, technologie nakładania warstw powierzchniowych na implanty, problemy konstrukcyjne. Obrazowanie i modelowanie biomateriałów pozwala na rozwiązywania powyższych problemów w sposób nieinwazyjny.

Perspektywy zawodowe:

• praca w firmach komputerowych przy projektowaniu i realizacji systemów informatycznych

• praca w jednostkach projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych

• praca przy rozwiązywaniu problemów badawczych i innowacyjnych oraz przy wdrażaniu nowych rozwiązań

• praca instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo – rozwojowych

• praca w instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu inżynierii biomedycznej i technologii biomateriałów oraz komputerowego wspomagania w technice

Inne, dodatkowe ważne dla kandydata informacje:

Studia drugiego stopnia umożliwiają pogłębienie i rozszerzenie wiedzy w zakresie inżynierii biomedycznej oraz przygotowanie do studiów III stopnia.

Kryteria kwalifikacji

Studia przeznaczone są dla osób z tytułem zawodowym, co najmniej licencjata lub inżyniera.

Kandydat, powinien posiadać kwalifikacje z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych.

Wstęp na studia: na podstawie złożenia wymaganych dokumentów, po uprzednim zarejestrowaniu się kandydata w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

Jeżeli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, o zakwalifikowaniu decyduje miejsce na liście rankingowej, utworzonej w oparciu o ocenę na dyplomie ukończenia studiów wyższych.

Podstawą kwalifikacji będzie analiza dokumentów, tj.: suplementu do dyplomu, bądź wyciągu z indeksu lub innych dokumentów, pod kątem stwierdzenia kwalifikacji kandydata do podjęcia tych studiów.

Opłaty za kształcenie

Opłata w roku akademickim: 2020/2021

Opłata semestralna
dla Polaków i cudzoziemców uprawnionych do kształcenia na studiach stacjonarnych w języku polskim bez ponoszenia opłat za studia.

Brak opłat semestralnych


Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

W przygotowaniu

Wysokość opłaty semestralnej zostanie podana w późniejszym terminie.

Kontakt

Kontakt z komisją


mgr Małgorzata Kasprzyk
malgorzata.kasprzyk@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl

Kontakt z wydziałem

Wydział Nauk Ścisłych i Technicznych

ul. Będzińska 39
41-200 Sosnowiec
https://us.edu.pl/wydzial/wnst

32 269 18 46
32 368 97 33

dziekanat.wnst@us.edu.pl