ikony dostępności
kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne
EN

Internetowa Rejestracja Kandydatów  -  rok akademicki  2020/2021

Szkoła Doktorska – rekrutacja na miejsce stypendialne finansowane z grantu
Szkoła Doktorska stacjonarne
Szkoła Doktorska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katowice

Podstawowe informacje

Język wykładowy

Czas trwania

4 lata

Limit miejsc

1

Liczba zapisów

50

Harmonogram rekrutacji

Rejestracja na studia w systemie IRK

2020-07-15 12:00:00 - 2021-03-31 23:55:00


Egzaminy

Postępowania rekrutacyjne odbywają się oddzielnie dla każdego konkursu grantowego, zgodnie z informacją: https://us.edu.pl/szkola-doktorska/informacje-o-otwartych-naborach-na-miejsca-stypendialne-w-ramach-grantow-i-programow-stypendialnych/


Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych

od 2020-09-04 23:55:00


Wpis na studia i złożenie dokumentów po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych

od
w dniach i godzinach podanych przez Komisję po ogłoszeniu list zakwalifikowanych na studia

Adres
Szkoła Doktorska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
ul. Bankowa 14
, p. 406, 406A, 406B
40-007 Katowice
32359 2471, 2472, 2473

Dodatkowe informacje

Postępowania rekrutacyjne odbywają się oddzielnie dla każdego konkursu grantowego, zgodnie z informacją: https://us.edu.pl/szkola-doktorska/informacje-o-otwartych-naborach-na-miejsca-stypendialne-w-ramach-grantow-i-programow-stypendialnych/


Opis

Zadaniem Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Śląskiego jest stwarzanie doktorantom optymalnych warunków do prowadzenia własnych badań naukowych na najwyższym poziomie. Szkoła Doktorska realizuje swój cel poprzez wspieranie młodych naukowców w dążeniu do doskonałości naukowej, stwarzając im najlepsze warunki rozwoju naukowego, zgodnie z prowadzoną działalnością naukową i dydaktyczną Uczelni.

Strona internetowa szkoły : https://us.edu.pl/szkola-doktorska

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej realizowana jest w trybie konkursu, osobno w trzech obszarach:

 • obszar nauk humanistycznych, sztuki i teologii;
 • obszar nauk społecznych;
 • obszar nauk ścisłych, przyrodniczych i inżynieryjno-technicznych.

W obszarze nauk humanistycznych, sztuki i teologii Szkoła kształci w następujących dyscyplinach:

 • filozofia,
 • historia,
 • językoznawstwo,
 • literaturoznawstwo,
 • nauki o kulturze i religii,
 • nauki teologiczne,
 • sztuki filmowe i teatralne,
 • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

W obszarze nauk nauk społecznych Szkoła kształci w następujących dyscyplinach:

 • nauki o komunikacji społecznej i mediach,
 • nauki o polityce i administracji,
 • nauki prawne,
 • nauki socjologiczne,
 • pedagogika,
 • psychologia.

W obszarze nauk ścisłych i przyrodniczych oraz inżynieryjno-technicznych Szkoła kształci w następujących dyscyplinach:

 • informatyka techniczna i telekomunikacja,
 • inżynieria materiałowa,
 • matematyka,
 • nauki biologiczne,
 • nauki chemiczne,
 • nauki fizyczne,
 • nauki o Ziemi i środowisku.

Kontakt

Szkoła Doktorska w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

Ul. Bankowa 14, 40-007 Katowice

Tel. 32 359 24 71, 32 359 24 72

szkola.doktorska@us.edu.pl

Kryteria kwalifikacji

Rekrutacja odbywa się trybie konkursu. Aplikacja każdego kandydata jest oceniana w skali 0-100 punktów. Na ogólną ocenę kandydata składają się punkty przyznane w kategoriach: ocena na dyplomie, osiągnięcia naukowe, projekt planu pracy doktorskiej, rozmowa kwalifikacyjna. Komisja rekrutacyjna ustala minimalną liczbę punktów do kwalifikacji oraz tworzy listę rankingową kandydatów. Do Szkoły Doktorskiej przyjęty jest kandydat, który uzyskał wynik równy lub wyższy minimalnej liczbie punktów i na liście rankingowej zmieścił się w limicie miejsc wyznaczonym dla danego obszaru, a także uzyskał wystarczającą liczbę punktów z rozmowy kwalifikacyjnej.

Kontakt

Kontakt z komisją

ul. Bankowa 14, pok. 406a
40-007 Katowice
32 359 24 71

Godziny pracy

od 15.07.2020 do 30.09.2020
Poniedziałek 10:00 - 12:00
Czwartek 10:00 - 12:00

dr Ryszard Knapek
ryszard.knapek@us.edu.pl
mgr Diana Pasek
diana.pasek@us.edu.pl
mgr Katarzyna Gołaszewska
katarzyna.golaszewska@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Cudzoziemców

Bankowa 12, pok. 76
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
admission@us.edu.pl

Kontakt z wydziałem

Szkoła Doktorska Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

ul. Bankowa 12
40-007 Katowice
https://us.edu.pl/szkola-doktorska

32 359 11 30 wewn. 24

szkola.doktorska@us.edu.pl