Internetowa Rejestracja Kandydatów rok akademicki
2017/2018

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Filologia germańska, specjalność: nauczycielska
II stopnia niestacjonarne

Podstawowe informacje

Język wykładowy

niemiecki, polski

Czas trwania

2 lata

Limit miejsc

25

Liczba zapisów

5

Harmonogram rekrutacji

Rejestracja na studia w systemie IRK

2017-06-01 12:00:00 - 2017-09-08 23:55:00


Egzaminy

Rozmowa kwalifikacyjna dla absolwentów kierunków innych niż filologia germańska: 12 września: godz. 10:00.
 


Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych

od 2017-09-15 12:00:00


Wpis na studia i złożenie dokumentów po ogłoszeniu list osób zakwalifikowanych

od 2017-09-18 do 2017-09-20

poniedziałek 10:00 - 13:00
wtorek 10:00 - 13:00
środa 10:00 - 13:00
Adres
Instytut Filologii Germańskiej
ul. Grota Roweckiego 5
, p. 4.12
41-200 Sosnowiec
32 3640 917

Opis

Oferowane specjalności: nauczycielska

Częstotliwość zjazdów : sześć zjazdów w semestrze (soboty i niedziele)

Strona internetowa wydziału: http://ifg.us.edu.pl/

Charakterystyka kierunku:

Specjalność adresowana jest do absolwentów nauczycielskich kolegiów językowych oraz wyższych szkół zawodowych z tytułem licencjata. Specjalność nauczycielska oprócz gruntownej wiedzy o języku niemieckim oferuje również naukę przedmiotów przygotowujących do prowadzenie lekcji języka obcego.

Perspektywy zawodowe:

Absolwent studiów II stopnia filologii germańskiej ze specjalnością nauczycielską może – dzięki biegłej znajomości języka niemieckiego i dogłębnemu przygotowaniu metodyczno-pedagogicznemu – podjąć pracę w zawodzie nauczyciela języka niemieckiego w szkolnictwie na każdym poziomie nauczania.

Kryteria kwalifikacji

Kandydat ubiegający się o przyjęcie posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne niezbędne do podjęcia kształcenia na studiach II stopnia na tym kierunku, a w szczególności:

  • wiedzę o języku niemieckim oraz przedmiotach przygotowujących do prowadzenia lekcji języka obcego w szkołach podstawowych i gimnazjach.

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się kandydaci, którzy uzyskali dyplom licencjata na kierunku filologia germańska oraz innych kierunków humanistycznych po przeprowadzeniu osobnego postępowania kwalifikacyjnego w formie rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydaci, którzy w ramach studiów I stopnia nie uzyskali uprawnień do nauczania języka niemieckiego zobowiązani są do ich uzupełnienia we własnym zakresie do czasu ukończenia studiów II stopnia.

W pierwszej kolejności będą przyjmowani absolwenci, którzy ukończyli studia I stopnia na Uniwersytecie Śląskim.

Jeśli po przyjęciu wszystkich absolwentów Uniwersytetu Śląskiego przewidziany limit miejsc nie zostanie wyczerpany, przyjmowani będą kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia na innych uczelniach.

Kandydaci z innych uczelni będą przyjmowani na podstawie konkursu ocen na dyplomie ukończenia studiów I stopnia. Wobec kandydatów, którzy uzyskali jednakową ocenę na dyplomie ukończenia studiów I stopnia i których przyjęcie spowodowałoby przekroczenie limitu, będzie brana pod uwagę ocena rozmowy kwalifikacyjnej na temat zainteresowań związanych z tematyką pracy magisterskiej.

Jeśli w określonym czasie zakwalifikowani kandydaci nie dokonają wpisu na studia i zwolnią się miejsca na studiach II stopnia, pierwszeństwo w uzupełnianiu miejsc przysługuje absolwentom Uniwersytetu Śląskiego.

Opłaty za kształcenie

Opłata semestralna
dla obywateli polskich oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

Opłatę semestralną za studia można wnieść w całości lub w 3 częściach. Informacje szczegółowe »

Opłata wnoszona w całości

2 250,00 zł

Opłata w 3 częściach

  • 792,00 zł
  • 792,00 zł
  • 816,00 zł

Opłata semestralna
dla cudzoziemców aplikujących na studia na zasadach odpłatności

1 000,00 €

Kontakt

Kontakt z wydziałem

Instytut Filologii Germańskiej

ul. Grota Roweckiego 5
41-200 Sosnowiec
32 364 09 05

germanistyka@us.edu.pl

Kontakt dla cudzoziemców

Biuro Rekrutacji Studentów Międzynarodowych

Bankowa 12, pok. 78
40-007 Katowice, Poland
+48 32 359 22 72
+48 32 359 22 73
+48 32 359 20 71
admission@us.edu.pl

Kontakt z komisją

ul. Grota Roweckiego 5, pok. 4.12
41-200 Sosnowiec
32 364 09 17

Godziny pracy

od 18.09.2017 do 20.09.2017 Poniedziałek 10:00 - 13:00
Wtorek 10:00 - 13:00
Środa 10:00 - 13:00

dr Monika Blidy
32 3640 917
monika.blidy@us.edu.pl