ikony dostępności
kontrast Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu Zmiana kontrastu
czcionka A A A
wsparcie Podkreśl elementy klikalne
EN

Internetowa Rejestracja Kandydatów  -  rok akademicki  2022/2023

Informacje dla cudzoziemców

Jak zapisać się na studia?

Rejestracja na studia prowadzona jest online w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów.

Kandydat:

  1. Zakłada konto w system IRK.
  2. Uzupełnia wszystkie wymagane pola.
  3. Określa jakie dokumenty posiada.
  4. Wybiera kierunek studiów, na którym chce podjąć kształcenie.
  5. Wgrywa skany wszystkich wymaganych dokumentów.
  6. Dokonuje opłaty rekrutacyjnej na indywidualne konto podane w systemie.
  7. Przystępuje do egzaminu z języka polskiego lub wygrywa do systemu skan odpowiedniego certyfikatu.
  8. Gdy rejestracja w systemie IRK jest kompletna, kandydat oczekuje na decyzję w sprawie kwalifikacji na studia.

Jakie dokumenty potrzebuję żeby studiować?

Lista wymaganych dokumentów dostępna jest na naszych stronach kandydat.us.edu.pl oraz admission.us.edu.pl

Zostałem "zakwalifikowany" – co to znaczy?

To dobra wiadomość! Kandydat, który został zakwalifikowany może zostać przyjęty na studia na Uniwersytecie Śląskim. Przyjęcie na studia następuje, gdy osoba złoży w Dziekanacie komplet wymaganych dokumentów.

Kiedy muszę złożyć dokumenty?

Terminy złożenia dokumentów mogą być różne w zależności od wybranego kierunku studiów. Informacja o terminie złożenia dokumentów znajduje się w polu Harmonogram rekrutacji. Cudzoziemcy, które nie mają możliwości złożenia dokumentów we wskazanym w systemie terminie, powinni skontaktować się z Wydziałową Komisją Rekrutacyjną.