Listy osób przyjętych na kierunki studiów

 1. Administracja (niestacjonarne I stopnia) I nabór
 2. Administracja (stacjonarne I stopnia) I nabór
 3. Administracja (stacjonarne II stopnia) I nabór
 4. Administracja (niestacjonarne II stopnia) I nabór
 5. Administracja (stacjonarne I stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 6. Administracja (stacjonarne II stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 7. Administracja (niestacjonarne I stopnia) II nabór
 8. Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną (stacjonarne I stopnia) I nabór
 9. Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną (stacjonarne I stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 10. Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną (stacjonarne I stopnia) II nabór
 11. Arteterapia (stacjonarne I stopnia) I nabór
 12. Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe (niestacjonarne I stopnia) I nabór
 13. Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe (stacjonarne I stopnia) I nabór
 14. Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe (niestacjonarne II stopnia) I nabór
 15. Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe (stacjonarne II stopnia) I nabór
 16. Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe (stacjonarne I stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 17. Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe (stacjonarne II stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 18. Biofizyka (stacjonarne I stopnia) I nabór
 19. Biofizyka (stacjonarne II stopnia) I nabór
 20. Biofizyka (stacjonarne I stopnia) II nabór
 21. Biologia (stacjonarne I stopnia) I nabór
 22. Biologia (stacjonarne II stopnia) I nabór
 23. Biologia (stacjonarne I stopnia) II nabór
 24. Biologia (stacjonarne II stopnia) II nabór
 25. Biologia żywności i żywienia (stacjonarne II stopnia) I nabór
 26. Biologia żywności i żywienia (stacjonarne II stopnia) II nabór
 27. Biotechnologia (stacjonarne I stopnia) I nabór
 28. Biotechnologia (stacjonarne II stopnia) I nabór
 29. Biotechnologia (stacjonarne I stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 30. Biotechnologia (stacjonarne II stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 31. Biotechnologia (stacjonarne II stopnia) II nabór
 32. Biotechnologia (stacjonarne I stopnia) II nabór
 33. Chemia (stacjonarne I stopnia) I nabór
 34. Chemia (stacjonarne II stopnia) I nabór
 35. Chemia (stacjonarne I stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 36. Chemia (stacjonarne II stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 37. Chemia (stacjonarne I stopnia) II nabór
 38. Chemia (stacjonarne I stopnia) II nabór - bezpłatne miejsca
 39. Doradztwo filozoficzne i coaching (stacjonarne I stopnia) I nabór
 40. Doradztwo filozoficzne i coaching (niestacjonarne I stopnia) I nabór
 41. Doradztwo filozoficzne i coaching (stacjonarne II stopnia) I nabór
 42. Doradztwo filozoficzne i coaching (niestacjonarne II stopnia) I nabór
 43. Doradztwo filozoficzne i coaching (stacjonarne I stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 44. Doradztwo filozoficzne i coaching (stacjonarne II stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 45. Doradztwo filozoficzne i coaching (stacjonarne I stopnia) II nabór
 46. Doradztwo filozoficzne i coaching (stacjonarne II stopnia) II nabór
 47. Doradztwo filozoficzne i coaching (stacjonarne I stopnia) III nabór
 48. Doradztwo i infobrokerstwo historyczne (stacjonarne I stopnia) I nabór
 49. Doradztwo polityczne i publiczne (niestacjonarne I stopnia) I nabór
 50. Doradztwo polityczne i publiczne (stacjonarne I stopnia) I nabór
 51. Doradztwo polityczne i publiczne (stacjonarne I stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 52. Doradztwo polityczne i publiczne (stacjonarne I stopnia) II nabór
 53. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (niestacjonarne I stopnia) I nabór
 54. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne I stopnia) I nabór
 55. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne II stopnia) I nabór
 56. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne I stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 57. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne II stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 58. Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (stacjonarne I stopnia) I nabór
 59. Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (stacjonarne II stopnia) I nabór
 60. Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (stacjonarne I stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 61. Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (stacjonarne I stopnia) II nabór
 62. Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (stacjonarne I stopnia) I nabór
 63. Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (niestacjonarne I stopnia) I nabór
 64. Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (stacjonarne II stopnia) I nabór
 65. Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (stacjonarne II stopnia) II nabór
 66. Ekonofizyka (stacjonarne I stopnia) I nabór
 67. Ekonofizyka (stacjonarne II stopnia) I nabór
 68. Ekonofizyka (stacjonarne I stopnia) II nabór
 69. Etnologia i antropologia kulturowa (stacjonarne I stopnia) I nabór
 70. Etnologia i antropologia kulturowa (stacjonarne II stopnia) I nabór
 71. Etnologia i antropologia kulturowa (stacjonarne I stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 72. Etnologia i antropologia kulturowa (stacjonarne I stopnia) II nabór
 73. Filologia angielska, specjalność: język biznesu (stacjonarne I stopnia) I nabór
 74. Filologia angielska, specjalność: język biznesu (stacjonarne II stopnia) I nabór
 75. Filologia angielska, specjalność: język biznesu (niestacjonarne II stopnia) I nabór
 76. Filologia angielska, specjalność: kultura i literatura angielskiego obszaru językowego (stacjonarne I stopnia) I nabór
 77. Filologia angielska, specjalność: kultura i literatura angielskiego obszaru językowego (stacjonarne I stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 78. Filologia angielska, specjalność: kultura i literatura angielskiego obszaru językowego (stacjonarne II stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 79. Filologia angielska, specjalność: kultura-media-translacja (stacjonarne I stopnia) I nabór
 80. Filologia angielska, specjalność: nauczycielska (stacjonarne II stopnia) I nabór
 81. Filologia angielska, specjalność: nauczycielska (niestacjonarne II stopnia) I nabór
 82. Filologia angielska, specjalność: nauczycielska z informatyką (stacjonarne I stopnia) I nabór
 83. Filologia angielska, specjalność: nauczycielska z językiem niemieckim (stacjonarne I stopnia) I nabór
 84. Filologia angielska, specjalność: projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania (SPRINT - WRITE) (stacjonarne I stopnia) I nabór
 85. Filologia angielska, specjalność: tłumaczeniowa (niestacjonarne II stopnia) I nabór
 86. Filologia angielska, specjalność: tłumaczeniowa z językami Indii (stacjonarne I stopnia) I nabór
 87. Filologia angielska, specjalność: tłumaczeniowa z językami Indii (stacjonarne I stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 88. Filologia angielska, specjalność: tłumaczeniowa z językami Indii (stacjonarne I stopnia) II nabór
 89. Filologia angielska, specjalność: tłumaczeniowa z językiem arabskim (stacjonarne I stopnia) I nabór
 90. Filologia angielska, specjalność: tłumaczeniowa z językiem arabskim (stacjonarne I stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 91. Filologia angielska, specjalność: tłumaczeniowa z językiem chińskim (stacjonarne I stopnia) I nabór
 92. Filologia angielska, specjalność: tłumaczeniowa z językiem chińskim (niestacjonarne I stopnia) I nabór
 93. Filologia angielska, specjalność: tłumaczeniowa z językiem chińskim (stacjonarne II stopnia) I nabór
 94. Filologia angielska, specjalność: tłumaczeniowa z językiem chińskim (niestacjonarne I stopnia) II nabór
 95. Filologia angielska, specjalność: tłumaczeniowa z językiem japońskim (stacjonarne I stopnia) I nabór
 96. Filologia angielska, specjalność: tłumaczeniowa z językiem japońskim (niestacjonarne I stopnia) I nabór
 97. Filologia angielska, specjalność: tłumaczeniowa z językiem japońskim (stacjonarne II stopnia) I nabór
 98. Filologia angielska, specjalność: tłumaczeniowa z językiem japońskim (niestacjonarne I stopnia) II nabór
 99. Filologia angielska, specjalność: tłumaczeniowa z językiem koreańskim (stacjonarne I stopnia) I nabór
 100. Filologia angielska, specjalność: tłumaczeniowa z językiem niemieckim (stacjonarne I stopnia) I nabór
 101. Filologia angielska, specjalność: tłumaczeniowa z językiem niemieckim (stacjonarne II stopnia) I nabór
 102. Filologia germańska, specjalność: interkulturowe studia niemcoznawcze (stacjonarne I stopnia) I nabór
 103. Filologia germańska, specjalność: interkulturowe studia niemcoznawcze (stacjonarne I stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 104. Filologia germańska, specjalność: język niemiecki od podstaw (stacjonarne I stopnia) I nabór
 105. Filologia germańska, specjalność: język niemiecki od podstaw (stacjonarne I stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 106. Filologia germańska, specjalność: język szwedzki (stacjonarne I stopnia) I nabór
 107. Filologia germańska, specjalność: język szwedzki (stacjonarne I stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 108. Filologia germańska, specjalność: nauczycielska (stacjonarne II stopnia) I nabór
 109. Filologia germańska, specjalność: nauczycielska (stacjonarne II stopnia) II nabór
 110. Filologia germańska, specjalność: nauczycielska (stacjonarne II stopnia) II nabór - bezpłatne miejsca
 111. Filologia germańska, specjalność: nauczycielska z językiem szwedzkim (stacjonarne I stopnia) I nabór
 112. Filologia germańska, specjalność: nauczycielska z językiem szwedzkim (stacjonarne I stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 113. Filologia germańska, specjalność: nauczycielska z językiem szwedzkim (stacjonarne I stopnia) II nabór
 114. Filologia germańska, specjalność: tłumaczeniowa w zakresie języka prawniczego i ekonomicznego (stacjonarne II stopnia) I nabór
 115. Filologia germańska, specjalność: tłumaczeniowa w zakresie języka prawniczego i ekonomicznego (stacjonarne II stopnia) II nabór
 116. Filologia germańska, specjalność: tłumaczeniowa w zakresie języków specjalistycznych (stacjonarne I stopnia) I nabór
 117. Filologia klasyczna (stacjonarne I stopnia) I nabór
 118. Filologia klasyczna (stacjonarne II stopnia) I nabór
 119. Filologia klasyczna (stacjonarne I stopnia) II nabór
 120. Filologia polska (stacjonarne I stopnia) I nabór
 121. Filologia polska (stacjonarne II stopnia) I nabór
 122. Filologia polska (stacjonarne I stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 123. Filologia polska (stacjonarne II stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 124. Filologia polska (stacjonarne I stopnia) II nabór
 125. Filologia polska (stacjonarne II stopnia) II nabór - bezpłatne miejsca
 126. Filologia słowiańska, specjalność: językowo-kulturowa z językiem zachodnioeuropejskim (stacjonarne I stopnia) I nabór
 127. Filologia słowiańska, specjalność: językowo-kulturowa z językiem zachodnioeuropejskim (stacjonarne I stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 128. Filologia słowiańska, specjalność: językowo-kulturowa z językiem zachodnioeuropejskim (stacjonarne I stopnia) II nabór
 129. Filologia słowiańska, specjalność: przekład w komunikacji międzykulturowej (stacjonarne II stopnia) I nabór
 130. Filologia słowiańska, specjalność: przekład w komunikacji międzykulturowej (stacjonarne II stopnia) II nabór
 131. Filologia, specjalność : język rosyjski w turystyce (stacjonarne I stopnia) I nabór
 132. Filologia, specjalność : język rosyjski w turystyce (stacjonarne I stopnia) II nabór
 133. Filologia, specjalność: filologia romańska (stacjonarne II stopnia) I nabór
 134. Filologia, specjalność: język francuski w mediach i biznesie (stacjonarne I stopnia) I nabór
 135. Filologia, specjalność: język francuski w mediach i biznesie (stacjonarne II stopnia) I nabór
 136. Filologia, specjalność: język francuski w mediach i biznesie (stacjonarne I stopnia) II nabór
 137. Filologia, specjalność: język francuski z programem tłumaczenia specjalistycznego i wspomaganego komputerowo (stacjonarne II stopnia) I nabór
 138. Filologia, specjalność: język francuski z programem tłumaczenia specjalistycznego i wspomaganego komputerowo (stacjonarne II stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 139. Filologia, specjalność: język francuski z programem tłumaczeniowym (stacjonarne I stopnia) I nabór
 140. Filologia, specjalność: język francuski z programem tłumaczeniowym (stacjonarne I stopnia) II nabór
 141. Filologia, specjalność: język hiszpański z programem tłumaczeniowym (stacjonarne I stopnia) I nabór
 142. Filologia, specjalność: język hiszpański z programem tłumaczeniowym (stacjonarne II stopnia) I nabór
 143. Filologia, specjalność: język hiszpański z programem tłumaczeniowym (niestacjonarne I stopnia) I nabór
 144. Filologia, specjalność: język hiszpański z programem tłumaczeniowym (stacjonarne I stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 145. Filologia, specjalność: język hiszpański z programem: kultura, literatura i media w Ameryce Łacińskiej (stacjonarne I stopnia) I nabór
 146. Filologia, specjalność: język hiszpański z programem: kultura, literatura i media w Ameryce Łacińskiej (stacjonarne II stopnia) I nabór
 147. Filologia, specjalność: język rosyjski - program język biznesu (stacjonarne I stopnia) I nabór
 148. Filologia, specjalność: język rosyjski - program język biznesu (niestacjonarne II stopnia) I nabór
 149. Filologia, specjalność: język rosyjski - program język biznesu (stacjonarne I stopnia) II nabór
 150. Filologia, specjalność: język rosyjski - program tłumaczeniowy (stacjonarne I stopnia) I nabór
 151. Filologia, specjalność: język rosyjski - program tłumaczeniowy (stacjonarne II stopnia) I nabór
 152. Filologia, specjalność: język rosyjski - program tłumaczeniowy (niestacjonarne I stopnia) I nabór
 153. Filologia, specjalność: język rosyjski - program tłumaczeniowy (niestacjonarne II stopnia) I nabór
 154. Filologia, specjalność: język rosyjski - program tłumaczeniowy (stacjonarne I stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 155. Filologia, specjalność: język rosyjski - program tłumaczeniowy (stacjonarne II stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 156. Filologia, specjalność: język rosyjski - program tłumaczeniowy (stacjonarne I stopnia) II nabór
 157. Filologia, specjalność: język rosyjski – program język biznesu (stacjonarne II stopnia) I nabór
 158. Filologia, specjalność: język rosyjski – program język biznesu (stacjonarne II stopnia) II nabór - bezpłatne miejsca
 159. Filologia, specjalność: język włoski w mediach i biznesie (stacjonarne I stopnia) I nabór
 160. Filologia, specjalność: język włoski w mediach i biznesie (stacjonarne II stopnia) I nabór
 161. Filologia, specjalność: język włoski w mediach i biznesie (stacjonarne I stopnia) II nabór
 162. Filologia, specjalność: język włoski z programem tłumaczeniowym (stacjonarne I stopnia) I nabór
 163. Filologia, specjalność: język włoski z programem tłumaczeniowym (stacjonarne II stopnia) I nabór
 164. Filologia, specjalność: język włoski z programem tłumaczeniowym (stacjonarne I stopnia) II nabór
 165. Filologia, specjalność: języki stosowane: język francuski i język angielski z programem tłumaczeniowym (stacjonarne I stopnia) I nabór
 166. Filologia, specjalność: języki stosowane: język francuski i język angielski z programem tłumaczeniowym (niestacjonarne I stopnia) I nabór
 167. Filologia, specjalność: języki stosowane: język francuski i język angielski z programem tłumaczeniowym z językiem biznesu (stacjonarne II stopnia) I nabór
 168. Filologia, specjalność: języki stosowane: język hiszpański i język portugalski z programem tłumaczeniowym (stacjonarne I stopnia) I nabór
 169. Filologia, specjalność: języki stosowane: język hiszpański i język portugalski z programem tłumaczeniowym (stacjonarne I stopnia) II nabór
 170. Filologia, specjalność: języki stosowane: język rosyjski z językiem angielskim (stacjonarne I stopnia) I nabór
 171. Filologia, specjalność: języki stosowane: język rosyjski z językiem angielskim (niestacjonarne I stopnia) I nabór
 172. Filologia, specjalność: języki stosowane: język rosyjski z językiem angielskim (stacjonarne I stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 173. Filologia, specjalność: języki stosowane: język włoski i język angielski z programem tłumaczeniowym (stacjonarne I stopnia) I nabór
 174. Filologia, specjalność: języki stosowane: język włoski i język angielski z programem tłumaczeniowym (niestacjonarne I stopnia) I nabór
 175. Filologia, specjalność: języki stosowane: język włoski i język angielski z programem tłumaczeniowym z językiem biznesu (stacjonarne II stopnia) I nabór
 176. Filozofia (stacjonarne I stopnia) I nabór
 177. Filozofia (niestacjonarne I stopnia) I nabór
 178. Filozofia (stacjonarne II stopnia) I nabór
 179. Filozofia (stacjonarne I stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 180. Filozofia (stacjonarne I stopnia) II nabór
 181. Filozofia (stacjonarne I stopnia) II nabór - bezpłatne miejsca
 182. Fizyka (stacjonarne I stopnia) I nabór
 183. Fizyka (stacjonarne I stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 184. Fizyka (stacjonarne I stopnia) II nabór
 185. Fizyka medyczna (stacjonarne I stopnia) I nabór
 186. Fizyka medyczna (stacjonarne I stopnia) II nabór
 187. Fizyka techniczna (stacjonarne I stopnia) I nabór
 188. Fizyka techniczna (stacjonarne I stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 189. Fizyka techniczna (stacjonarne I stopnia) II nabór
 190. Fizyka, specjalność: nanofizyka i materiały mezoskopowe - modelowanie i zastosowanie - studia w języku angielskim (stacjonarne II stopnia) I nabór
 191. Fizyka, specjalność: theoretical physics (stacjonarne II stopnia) I nabór
 192. Geofizyka (stacjonarne I stopnia) I nabór
 193. Geofizyka (stacjonarne I stopnia) II nabór
 194. Geografia (stacjonarne I stopnia) I nabór
 195. Geografia (stacjonarne II stopnia) I nabór
 196. Geografia (niestacjonarne I stopnia) I nabór
 197. Geografia (niestacjonarne II stopnia) I nabór
 198. Geografia (stacjonarne II stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 199. Geografia (stacjonarne I stopnia) II nabór
 200. Geologia (stacjonarne I stopnia) I nabór
 201. Geologia (stacjonarne I stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 202. Geologia (stacjonarne I stopnia) II nabór
 203. Geologia stosowana (stacjonarne I stopnia) I nabór
 204. Geologia stosowana (stacjonarne I stopnia) II nabór
 205. Grafika (stacjonarne jednolite magisterskie) I nabór
 206. Grafika (stacjonarne jednolite magisterskie) I nabór - bezpłatne miejsca
 207. Historia (stacjonarne I stopnia) I nabór
 208. Historia (niestacjonarne I stopnia) I nabór
 209. Historia (stacjonarne II stopnia) I nabór
 210. Historia (niestacjonarne II stopnia) I nabór
 211. Historia (stacjonarne I stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 212. Historia (stacjonarne I stopnia) II nabór
 213. Historia (stacjonarne II stopnia) II nabór
 214. Historia sztuki (stacjonarne I stopnia) I nabór
 215. Historia sztuki (niestacjonarne I stopnia) I nabór
 216. Historia sztuki (stacjonarne I stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 217. Historia sztuki (stacjonarne I stopnia) II nabór
 218. Indywidualne Studia Międzyobszarowe (stacjonarne I stopnia) I nabór
 219. Indywidualne Studia Międzyobszarowe (stacjonarne II stopnia) I nabór
 220. Indywidualne Studia Międzyobszarowe (stacjonarne I stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 221. Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (stacjonarne I stopnia) I nabór
 222. Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (stacjonarne II stopnia) I nabór
 223. Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (stacjonarne I stopnia) II nabór
 224. Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (stacjonarne I stopnia) II nabór - bezpłatne miejsca
 225. Informacja w instytucjach e-społeczeństwa (stacjonarne I stopnia) I nabór
 226. Informacja w instytucjach e-społeczeństwa (stacjonarne I stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 227. Informacja w instytucjach e-społeczeństwa (stacjonarne I stopnia) II nabór
 228. Informacja w instytucjach e-społeczeństwa (stacjonarne I stopnia) II nabór - bezpłatne miejsca
 229. Informatyka (stacjonarne I stopnia) I nabór
 230. Informatyka (niestacjonarne I stopnia) I nabór
 231. Informatyka (stacjonarne I stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 232. Informatyka stosowana (stacjonarne I stopnia) I nabór
 233. Informatyka stosowana (stacjonarne I stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 234. Informatyka stosowana (stacjonarne I stopnia) II nabór
 235. Inżynieria biomedyczna (stacjonarne I stopnia) I nabór
 236. Inżynieria biomedyczna (stacjonarne I stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 237. Inżynieria biomedyczna (stacjonarne I stopnia) II nabór
 238. Inżynieria biomedyczna (stacjonarne I stopnia) II nabór - bezpłatne miejsca
 239. Inżynieria materiałowa (stacjonarne I stopnia) I nabór
 240. Inżynieria materiałowa (stacjonarne I stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 241. Inżynieria materiałowa (stacjonarne I stopnia) II nabór
 242. Inżynieria materiałowa (stacjonarne I stopnia) II nabór - bezpłatne miejsca
 243. Inżynieria materiałowa, I stopnia stacjonarne - studia w języku angielskim, inżynierskie (stacjonarne I stopnia) I nabór
 244. Inżynieria materiałowa, I stopnia stacjonarne - studia w języku angielskim, inżynierskie (stacjonarne I stopnia) II nabór
 245. Inżynieria zagrożeń środowiskowych (stacjonarne I stopnia) I nabór
 246. Inżynieria zagrożeń środowiskowych (stacjonarne I stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 247. Inżynieria zagrożeń środowiskowych (stacjonarne I stopnia) II nabór
 248. Kognitywistyka (stacjonarne I stopnia) I nabór
 249. Kognitywistyka (niestacjonarne I stopnia) I nabór
 250. Kognitywistyka (stacjonarne I stopnia) II nabór
 251. Komunikacja promocyjna i kryzysowa (stacjonarne I stopnia) I nabór
 252. Komunikacja promocyjna i kryzysowa (stacjonarne I stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 253. Komunikacja promocyjna i kryzysowa (stacjonarne I stopnia) II nabór - bezpłatne miejsca
 254. Kulturoznawstwo (stacjonarne I stopnia) I nabór
 255. Kulturoznawstwo (stacjonarne II stopnia) I nabór
 256. Kulturoznawstwo (niestacjonarne II stopnia) I nabór
 257. Kulturoznawstwo (niestacjonarne I stopnia) I nabór
 258. Kulturoznawstwo (stacjonarne I stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 259. Kulturoznawstwo (stacjonarne II stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 260. Kulturoznawstwo (stacjonarne I stopnia) II nabór
 261. Kulturoznawstwo (niestacjonarne I stopnia) II nabór
 262. Kulturoznawstwo (stacjonarne II stopnia) II nabór
 263. Kulturoznawstwo (niestacjonarne II stopnia) II nabór
 264. Kulturoznawstwo (stacjonarne II stopnia) II nabór - bezpłatne miejsca
 265. Kultury mediów (niestacjonarne I stopnia) I nabór
 266. Kultury mediów (stacjonarne I stopnia) I nabór
 267. Kultury mediów (stacjonarne II stopnia) I nabór
 268. Kultury mediów (niestacjonarne II stopnia) I nabór
 269. Kultury mediów (stacjonarne I stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 270. Kultury mediów (stacjonarne II stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 271. Kultury mediów (niestacjonarne II stopnia) II nabór
 272. Kultury mediów (stacjonarne II stopnia) II nabór
 273. Kultury mediów (niestacjonarne I stopnia) II nabór
 274. Kultury mediów (stacjonarne I stopnia) II nabór
 275. Kultury mediów (stacjonarne II stopnia) II nabór - bezpłatne miejsca
 276. Malarstwo i projekty interdyscyplinarne (stacjonarne I stopnia) I nabór
 277. Malarstwo i projekty interdyscyplinarne (stacjonarne I stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 278. Malarstwo i projekty interdyscyplinarne (stacjonarne I stopnia) II nabór
 279. Matematyka (stacjonarne I stopnia) I nabór
 280. Matematyka (stacjonarne II stopnia) I nabór
 281. Matematyka (niestacjonarne II stopnia) I nabór
 282. Matematyka (stacjonarne I stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 283. Matematyka (stacjonarne II stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 284. Matematyka (stacjonarne I stopnia) II nabór
 285. Mechatronika (stacjonarne I stopnia) I nabór
 286. Mechatronika (stacjonarne I stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 287. Mechatronika (stacjonarne I stopnia) II nabór
 288. Mechatronika (stacjonarne I stopnia) II nabór - bezpłatne miejsca
 289. Mediteranistyka (stacjonarne I stopnia) I nabór
 290. Mediteranistyka (stacjonarne I stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 291. Mediteranistyka (stacjonarne I stopnia) II nabór
 292. Mediteranistyka (stacjonarne I stopnia) II nabór - bezpłatne miejsca
 293. Międzynarodowe studia polskie (stacjonarne I stopnia) I nabór
 294. Międzynarodowe studia polskie (stacjonarne II stopnia) I nabór
 295. Międzynarodowe studia polskie (stacjonarne I stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 296. Międzynarodowe studia polskie (stacjonarne II stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 297. Międzynarodowe studia polskie (stacjonarne I stopnia) II nabór
 298. Międzynarodowe studia polskie (stacjonarne II stopnia) II nabór
 299. Międzynarodowe studia polskie (stacjonarne I stopnia) II nabór - bezpłatne miejsca
 300. Nauki o rodzinie (stacjonarne I stopnia) I nabór
 301. Nauki o rodzinie (niestacjonarne I stopnia) I nabór
 302. Nauki o rodzinie (stacjonarne I stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 303. Nauki o rodzinie (stacjonarne I stopnia) II nabór
 304. Nauki o rodzinie, specjalność: mediator i asystent rodziny (stacjonarne II stopnia) I nabór
 305. Nauki o rodzinie, specjalność: mediator i asystent rodziny (niestacjonarne II stopnia) I nabór
 306. Nauki o rodzinie, specjalność: mediator i asystent rodziny (stacjonarne II stopnia) II nabór - bezpłatne miejsca
 307. Nauki o rodzinie, specjalność: mediator i asystent rodziny (stacjonarne II stopnia) II nabór
 308. Ochrona środowiska (stacjonarne I stopnia) I nabór
 309. Ochrona Środowiska (stacjonarne II stopnia) I nabór
 310. Ochrona środowiska (stacjonarne I stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 311. Ochrona Środowiska (stacjonarne II stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 312. Ochrona środowiska (stacjonarne I stopnia) II nabór
 313. Ochrona Środowiska (stacjonarne II stopnia) II nabór
 314. Oligofrenopedagogika z arteterapią (stacjonarne I stopnia) I nabór
 315. Oligofrenopedagogika z arteterapią (niestacjonarne I stopnia) I nabór
 316. Oligofrenopedagogika z arteterapią (stacjonarne I stopnia) II nabór
 317. Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (stacjonarne II stopnia) I nabór
 318. Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (stacjonarne I stopnia) I nabór
 319. Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (niestacjonarne I stopnia) I nabór
 320. Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (stacjonarne I stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 321. Pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią (stacjonarne II stopnia) I nabór
 322. Pedagogika osób niepełnosprawnych z arteterapią (niestacjonarne II stopnia) I nabór
 323. Pedagogika specjalna w Katowicach (stacjonarne I stopnia) I nabór
 324. Pedagogika specjalna w Katowicach (niestacjonarne I stopnia) I nabór
 325. Pedagogika w Cieszynie (stacjonarne I stopnia) I nabór
 326. Pedagogika w Cieszynie (stacjonarne II stopnia) I nabór
 327. Pedagogika w Cieszynie (niestacjonarne I stopnia) I nabór
 328. Pedagogika w Cieszynie (niestacjonarne II stopnia) I nabór
 329. Pedagogika w Cieszynie (stacjonarne I stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 330. Pedagogika w Cieszynie (stacjonarne II stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 331. Pedagogika w Cieszynie (stacjonarne I stopnia) II nabór
 332. Pedagogika w Katowicach (stacjonarne I stopnia) I nabór
 333. Pedagogika w Katowicach (niestacjonarne I stopnia) I nabór
 334. Pedagogika w Katowicach (stacjonarne I stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 335. Pedagogika w Katowicach, specjalność: wychowanie przedszkolne z nauczaniem języka obcego: język angielski (stacjonarne II stopnia) I nabór
 336. Pedagogika w Katowicach, specjalność: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne (stacjonarne II stopnia) I nabór
 337. Pedagogika w Katowicach, specjalność: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne (niestacjonarne II stopnia) I nabór
 338. Pedagogika w Katowicach, specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (stacjonarne II stopnia) I nabór
 339. Pedagogika w Katowicach, specjalność: pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną (stacjonarne II stopnia) I nabór
 340. Pedagogika w Katowicach, specjalność: pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną (niestacjonarne II stopnia) I nabór
 341. Pedagogika w Katowicach, specjalność: pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną (stacjonarne II stopnia) II nabór
 342. Pedagogika w Katowicach, specjalność: pedagogika rewalidacyjna (stacjonarne II stopnia) I nabór
 343. Pedagogika w Katowicach, specjalność: pedagogika rewalidacyjna (stacjonarne II stopnia) II nabór
 344. Pedagogika w Katowicach, specjalność: wychowanie przedszkolne z nauczaniem języka obcego: język angielski (niestacjonarne II stopnia) I nabór
 345. Politologia (niestacjonarne I stopnia) I nabór
 346. Politologia (stacjonarne I stopnia) I nabór
 347. Politologia (stacjonarne II stopnia) I nabór
 348. Politologia (stacjonarne I stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 349. Politologia (stacjonarne II stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 350. Politologia (stacjonarne I stopnia) II nabór
 351. Politologia (stacjonarne II stopnia) II nabór
 352. Praca socjalna (stacjonarne I stopnia) I nabór
 353. Praca socjalna (niestacjonarne I stopnia) I nabór
 354. Praca socjalna (stacjonarne II stopnia) I nabór
 355. Praca socjalna (niestacjonarne II stopnia) I nabór
 356. Praca socjalna (stacjonarne I stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 357. Praca socjalna (stacjonarne I stopnia) II nabór
 358. Prawo (niestacjonarne jednolite magisterskie) I nabór
 359. Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie) I nabór
 360. Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie) I nabór - bezpłatne miejsca
 361. Prawo (niestacjonarne jednolite magisterskie) II nabór
 362. Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej specjalność: dźwięk w grach (stacjonarne II stopnia) I nabór
 363. Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej specjalność: dźwięk w grach (stacjonarne I stopnia) I nabór
 364. Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej specjalność: dźwięk w grach (stacjonarne II stopnia) II nabór
 365. Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej specjalność: grafika komputerowa gier (stacjonarne I stopnia) I nabór
 366. Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej specjalność: grafika komputerowa gier (stacjonarne II stopnia) I nabór
 367. Przedsiębiorczość (stacjonarne I stopnia) I nabór
 368. Przedsiębiorczość (stacjonarne II stopnia) I nabór
 369. Przedsiębiorczość (stacjonarne I stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 370. Przedsiębiorczość (stacjonarne II stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 371. Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie) I nabór
 372. Psychologia (niestacjonarne jednolite magisterskie) I nabór
 373. Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie) I nabór - bezpłatne miejsca
 374. Psychologia (niestacjonarne jednolite magisterskie) II nabór
 375. Realizacja obrazu filmowego,telewizyjnego i fotografia (stacjonarne jednolite magisterskie) I nabór
 376. Reżyseria (stacjonarne I stopnia) I nabór
 377. Socjologia (stacjonarne I stopnia) I nabór
 378. Socjologia (niestacjonarne I stopnia) I nabór
 379. Socjologia (stacjonarne II stopnia) I nabór
 380. Socjologia (stacjonarne I stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 381. Socjologia (stacjonarne II stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 382. Socjologia (stacjonarne I stopnia) II nabór
 383. Socjologia (stacjonarne II stopnia) II nabór - bezpłatne miejsca
 384. Środkowoeuropejskie studia historyczne (stacjonarne II stopnia) I nabór
 385. Sztuka pisania (stacjonarne I stopnia) I nabór
 386. Sztuka pisania (stacjonarne I stopnia) II nabór
 387. Technologia chemiczna (stacjonarne I stopnia) I nabór
 388. Technologia chemiczna (stacjonarne I stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 389. Technologia chemiczna (stacjonarne I stopnia) II nabór
 390. Teologia (stacjonarne jednolite magisterskie) I nabór
 391. Teologia (niestacjonarne jednolite magisterskie) I nabór
 392. Teologia (stacjonarne jednolite magisterskie) II nabór
 393. Teologia, specjalność: teologia pastoralna (stacjonarne jednolite magisterskie) I nabór
 394. Teologia, specjalność: teologia pastoralna (stacjonarne jednolite magisterskie) II nabór
 395. Turystyka (stacjonarne II stopnia) I nabór
 396. Turystyka (niestacjonarne II stopnia) I nabór
 397. Turystyka (stacjonarne II stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 398. Turystyka historyczna (stacjonarne I stopnia) I nabór
 399. Turystyka historyczna (niestacjonarne I stopnia) I nabór
 400. Turystyka historyczna (stacjonarne I stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 401. Turystyka historyczna (stacjonarne I stopnia) II nabór
 402. Turystyka historyczna (stacjonarne I stopnia) II nabór - bezpłatne miejsca
 403. Zarządzanie zasobami ludzkimi (stacjonarne I stopnia) I nabór
 404. Zarządzanie zasobami ludzkimi (niestacjonarne I stopnia) I nabór
 405. Zarządzanie zasobami ludzkimi (stacjonarne I stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca