Listy osób przyjętych na kierunki studiów

 1. Administracja (niestacjonarne I stopnia) I nabór
 2. Administracja (stacjonarne I stopnia) I nabór
 3. Administracja (stacjonarne I stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 4. Administracja (stacjonarne II stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 5. Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną (stacjonarne I stopnia) I nabór
 6. Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną (stacjonarne I stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 7. Arteterapia (stacjonarne I stopnia) I nabór
 8. Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe (stacjonarne I stopnia) I nabór
 9. Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe (stacjonarne II stopnia) I nabór
 10. Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe (stacjonarne I stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 11. Biofizyka (stacjonarne I stopnia) I nabór
 12. Biologia (stacjonarne I stopnia) I nabór
 13. Biologia (stacjonarne II stopnia) I nabór
 14. Biologia żywności i żywienia (stacjonarne II stopnia) I nabór
 15. Biotechnologia (stacjonarne I stopnia) I nabór
 16. Biotechnologia (stacjonarne II stopnia) I nabór
 17. Biotechnologia (stacjonarne I stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 18. Biotechnologia (stacjonarne II stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 19. Chemia (stacjonarne I stopnia) I nabór
 20. Chemia (stacjonarne I stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 21. Doradztwo filozoficzne i coaching (stacjonarne I stopnia) I nabór
 22. Doradztwo filozoficzne i coaching (stacjonarne II stopnia) I nabór
 23. Doradztwo filozoficzne i coaching (stacjonarne I stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 24. Doradztwo filozoficzne i coaching (stacjonarne II stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 25. Doradztwo i infobrokerstwo historyczne (stacjonarne I stopnia) I nabór
 26. Doradztwo polityczne i publiczne (stacjonarne I stopnia) I nabór
 27. Doradztwo polityczne i publiczne (stacjonarne I stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 28. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne I stopnia) I nabór
 29. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne II stopnia) I nabór
 30. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne I stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 31. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne II stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 32. Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (stacjonarne I stopnia) I nabór
 33. Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (stacjonarne I stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 34. Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (stacjonarne I stopnia) I nabór
 35. Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (niestacjonarne I stopnia) I nabór
 36. Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej (stacjonarne II stopnia) I nabór
 37. Ekonofizyka (stacjonarne I stopnia) I nabór
 38. Etnologia i antropologia kulturowa (stacjonarne I stopnia) I nabór
 39. Etnologia i antropologia kulturowa (stacjonarne I stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 40. Filologia angielska, specjalność amerykanistyka dla komunikacji międzykulturowej i dyplomacji - studia w języku angielskim (stacjonarne II stopnia) I nabór
 41. Filologia angielska, specjalność: język biznesu (stacjonarne I stopnia) I nabór
 42. Filologia angielska, specjalność: język biznesu (stacjonarne II stopnia) I nabór
 43. Filologia angielska, specjalność: język biznesu (niestacjonarne II stopnia) I nabór
 44. Filologia angielska, specjalność: kultura i literatura angielskiego obszaru językowego (stacjonarne I stopnia) I nabór
 45. Filologia angielska, specjalność: kultura i literatura angielskiego obszaru językowego (stacjonarne II stopnia) I nabór
 46. Filologia angielska, specjalność: kultura i literatura angielskiego obszaru językowego (stacjonarne I stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 47. Filologia angielska, specjalność: kultura i literatura angielskiego obszaru językowego (stacjonarne II stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 48. Filologia angielska, specjalność: kultura-media-translacja (stacjonarne I stopnia) I nabór
 49. Filologia angielska, specjalność: kultura-media-translacja (stacjonarne II stopnia) I nabór
 50. Filologia angielska, specjalność: kultura-media-translacja (niestacjonarne II stopnia) I nabór
 51. Filologia angielska, specjalność: nauczycielska (stacjonarne II stopnia) I nabór
 52. Filologia angielska, specjalność: nauczycielska (niestacjonarne II stopnia) I nabór
 53. Filologia angielska, specjalność: nauczycielska z informatyką (stacjonarne I stopnia) I nabór
 54. Filologia angielska, specjalność: nauczycielska z językiem niemieckim (stacjonarne I stopnia) I nabór
 55. Filologia angielska, specjalność: projektowanie rozrywki interaktywnej oraz lokalizacja gier i oprogramowania (SPRINT - WRITE) (stacjonarne I stopnia) I nabór
 56. Filologia angielska, specjalność: tłumaczeniowa (niestacjonarne II stopnia) I nabór
 57. Filologia angielska, specjalność: tłumaczeniowa z językami Indii (stacjonarne I stopnia) I nabór
 58. Filologia angielska, specjalność: tłumaczeniowa z językami Indii (stacjonarne I stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 59. Filologia angielska, specjalność: tłumaczeniowa z językiem arabskim (stacjonarne I stopnia) I nabór
 60. Filologia angielska, specjalność: tłumaczeniowa z językiem arabskim (stacjonarne I stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 61. Filologia angielska, specjalność: tłumaczeniowa z językiem chińskim (stacjonarne I stopnia) I nabór
 62. Filologia angielska, specjalność: tłumaczeniowa z językiem chińskim (niestacjonarne I stopnia) I nabór
 63. Filologia angielska, specjalność: tłumaczeniowa z językiem chińskim (stacjonarne II stopnia) I nabór
 64. Filologia angielska, specjalność: tłumaczeniowa z językiem japońskim (stacjonarne I stopnia) I nabór
 65. Filologia angielska, specjalność: tłumaczeniowa z językiem japońskim (niestacjonarne I stopnia) I nabór
 66. Filologia angielska, specjalność: tłumaczeniowa z językiem japońskim (stacjonarne II stopnia) I nabór
 67. Filologia angielska, specjalność: tłumaczeniowa z językiem koreańskim (stacjonarne I stopnia) I nabór
 68. Filologia angielska, specjalność: tłumaczeniowa z językiem niemieckim (stacjonarne I stopnia) I nabór
 69. Filologia angielska, specjalność: tłumaczeniowa z językiem niemieckim (stacjonarne II stopnia) I nabór
 70. Filologia germańska, specjalność: interkulturowe studia niemcoznawcze (stacjonarne I stopnia) I nabór
 71. Filologia germańska, specjalność: interkulturowe studia niemcoznawcze (stacjonarne I stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 72. Filologia germańska, specjalność: język niemiecki od podstaw (stacjonarne I stopnia) I nabór
 73. Filologia germańska, specjalność: język niemiecki od podstaw (stacjonarne I stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 74. Filologia germańska, specjalność: język szwedzki (stacjonarne I stopnia) I nabór
 75. Filologia germańska, specjalność: język szwedzki (stacjonarne I stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 76. Filologia germańska, specjalność: nauczycielska (stacjonarne II stopnia) I nabór
 77. Filologia germańska, specjalność: nauczycielska z językiem szwedzkim (stacjonarne I stopnia) I nabór
 78. Filologia germańska, specjalność: nauczycielska z językiem szwedzkim (stacjonarne I stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 79. Filologia germańska, specjalność: tłumaczeniowa w zakresie języka prawniczego i ekonomicznego (stacjonarne II stopnia) I nabór
 80. Filologia germańska, specjalność: tłumaczeniowa w zakresie języków specjalistycznych (stacjonarne I stopnia) I nabór
 81. Filologia klasyczna (stacjonarne I stopnia) I nabór
 82. Filologia klasyczna (stacjonarne II stopnia) I nabór
 83. Filologia polska (stacjonarne I stopnia) I nabór
 84. Filologia polska (stacjonarne I stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 85. Filologia polska (stacjonarne II stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 86. Filologia słowiańska, specjalność: językowo-kulturowa z językiem zachodnioeuropejskim (stacjonarne I stopnia) I nabór
 87. Filologia słowiańska, specjalność: językowo-kulturowa z językiem zachodnioeuropejskim (stacjonarne I stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 88. Filologia słowiańska, specjalność: przekład w komunikacji międzykulturowej (stacjonarne II stopnia) I nabór
 89. Filologia, specjalność : język rosyjski w turystyce (stacjonarne I stopnia) I nabór
 90. Filologia, specjalność: język francuski w mediach i biznesie (stacjonarne I stopnia) I nabór
 91. Filologia, specjalność: język francuski z programem tłumaczeniowym (stacjonarne I stopnia) I nabór
 92. Filologia, specjalność: język francuski z programem tłumaczeniowym (stacjonarne I stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 93. Filologia, specjalność: język hiszpański z programem tłumaczeniowym (stacjonarne I stopnia) I nabór
 94. Filologia, specjalność: język hiszpański z programem tłumaczeniowym (stacjonarne I stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 95. Filologia, specjalność: język hiszpański z programem: kultura, literatura i media w Ameryce Łacińskiej (stacjonarne I stopnia) I nabór
 96. Filologia, specjalność: język rosyjski - program język biznesu (stacjonarne I stopnia) I nabór
 97. Filologia, specjalność: język rosyjski - program tłumaczeniowy (stacjonarne I stopnia) I nabór
 98. Filologia, specjalność: język rosyjski - program tłumaczeniowy (stacjonarne I stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 99. Filologia, specjalność: język rosyjski - program tłumaczeniowy (stacjonarne II stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 100. Filologia, specjalność: język rosyjski w mediach i komunikacji społecznej (stacjonarne I stopnia) I nabór
 101. Filologia, specjalność: język włoski w mediach i biznesie (stacjonarne I stopnia) I nabór
 102. Filologia, specjalność: język włoski z programem tłumaczeniowym (stacjonarne I stopnia) I nabór
 103. Filologia, specjalność: języki stosowane: język francuski i język angielski z programem tłumaczeniowym (stacjonarne I stopnia) I nabór
 104. Filologia, specjalność: języki stosowane: język hiszpański i język portugalski z programem tłumaczeniowym (stacjonarne I stopnia) I nabór
 105. Filologia, specjalność: języki stosowane: język rosyjski z językiem angielskim (stacjonarne I stopnia) I nabór
 106. Filologia, specjalność: języki stosowane: język rosyjski z językiem angielskim (stacjonarne I stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 107. Filologia, specjalność: języki stosowane: język włoski i język angielski z programem tłumaczeniowym (stacjonarne I stopnia) I nabór
 108. Filologia, specjalność: rosjoznawstwo (stacjonarne I stopnia) I nabór
 109. Filozofia (stacjonarne I stopnia) I nabór
 110. Filozofia (stacjonarne II stopnia) I nabór
 111. Filozofia (stacjonarne I stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 112. Fizyka (stacjonarne I stopnia) I nabór
 113. Fizyka (stacjonarne I stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 114. Fizyka medyczna (stacjonarne I stopnia) I nabór
 115. Fizyka techniczna (stacjonarne I stopnia) I nabór
 116. Fizyka techniczna (stacjonarne I stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 117. Geofizyka (stacjonarne I stopnia) I nabór
 118. Geografia (stacjonarne I stopnia) I nabór
 119. Geografia (stacjonarne II stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 120. Geologia (stacjonarne I stopnia) I nabór
 121. Geologia (stacjonarne I stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 122. Geologia stosowana (stacjonarne I stopnia) I nabór
 123. Grafika (stacjonarne jednolite magisterskie) I nabór
 124. Grafika (stacjonarne jednolite magisterskie) I nabór - bezpłatne miejsca
 125. Historia (stacjonarne I stopnia) I nabór
 126. Historia (stacjonarne I stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 127. Historia sztuki (stacjonarne I stopnia) I nabór
 128. Historia sztuki (stacjonarne I stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 129. Indywidualne Studia Międzyobszarowe (stacjonarne I stopnia) I nabór
 130. Indywidualne Studia Międzyobszarowe (stacjonarne I stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 131. Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (stacjonarne I stopnia) I nabór
 132. Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo (stacjonarne I stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 133. Informacja w instytucjach e-społeczeństwa (stacjonarne I stopnia) I nabór
 134. Informacja w instytucjach e-społeczeństwa (stacjonarne I stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 135. Informatyka (stacjonarne I stopnia) I nabór
 136. Informatyka (stacjonarne I stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 137. Informatyka stosowana (stacjonarne I stopnia) I nabór
 138. Informatyka stosowana (stacjonarne I stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 139. Inżynieria biomedyczna (stacjonarne I stopnia) I nabór
 140. Inżynieria biomedyczna (stacjonarne I stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 141. Inżynieria materiałowa (stacjonarne I stopnia) I nabór
 142. Inżynieria materiałowa (stacjonarne I stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 143. Inżynieria materiałowa, I stopnia stacjonarne - studia w języku angielskim, inżynierskie (stacjonarne I stopnia) I nabór
 144. Inżynieria zagrożeń środowiskowych (stacjonarne I stopnia) I nabór
 145. Inżynieria zagrożeń środowiskowych (stacjonarne I stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 146. Kognitywistyka (stacjonarne I stopnia) I nabór
 147. Komunikacja promocyjna i kryzysowa (stacjonarne I stopnia) I nabór
 148. Komunikacja promocyjna i kryzysowa (stacjonarne I stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 149. Kulturoznawstwo (stacjonarne I stopnia) I nabór
 150. Kulturoznawstwo (stacjonarne II stopnia) I nabór
 151. Kulturoznawstwo (niestacjonarne II stopnia) I nabór
 152. Kulturoznawstwo (niestacjonarne I stopnia) I nabór
 153. Kulturoznawstwo (stacjonarne I stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 154. Kulturoznawstwo (stacjonarne II stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 155. Kultury mediów (niestacjonarne I stopnia) I nabór
 156. Kultury mediów (stacjonarne I stopnia) I nabór
 157. Kultury mediów (stacjonarne II stopnia) I nabór
 158. Kultury mediów (niestacjonarne II stopnia) I nabór
 159. Kultury mediów (stacjonarne I stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 160. Kultury mediów (stacjonarne II stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 161. Malarstwo i projekty interdyscyplinarne (stacjonarne I stopnia) I nabór
 162. Malarstwo i projekty interdyscyplinarne (stacjonarne I stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 163. Matematyka (stacjonarne I stopnia) I nabór
 164. Matematyka (stacjonarne II stopnia) I nabór
 165. Matematyka (stacjonarne I stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 166. Matematyka (stacjonarne II stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 167. Mechatronika (stacjonarne I stopnia) I nabór
 168. Mechatronika (stacjonarne I stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 169. Mediteranistyka (stacjonarne I stopnia) I nabór
 170. Mediteranistyka (stacjonarne I stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 171. Międzynarodowe studia polskie (stacjonarne I stopnia) I nabór
 172. Międzynarodowe studia polskie (stacjonarne II stopnia) I nabór
 173. Międzynarodowe studia polskie (stacjonarne I stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 174. Międzynarodowe studia polskie (stacjonarne II stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 175. Nauki o rodzinie (stacjonarne I stopnia) I nabór
 176. Nauki o rodzinie (stacjonarne I stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 177. Nauki o rodzinie, specjalność: mediator i asystent rodziny (stacjonarne II stopnia) I nabór
 178. Ochrona środowiska (stacjonarne I stopnia) I nabór
 179. Ochrona Środowiska (stacjonarne II stopnia) I nabór
 180. Ochrona środowiska (stacjonarne I stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 181. Ochrona Środowiska (stacjonarne II stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 182. Oligofrenopedagogika z arteterapią (stacjonarne I stopnia) I nabór
 183. Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (stacjonarne I stopnia) I nabór
 184. Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (stacjonarne I stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 185. Pedagogika specjalna w Katowicach (stacjonarne I stopnia) I nabór
 186. Pedagogika w Cieszynie (stacjonarne I stopnia) I nabór
 187. Pedagogika w Cieszynie (stacjonarne I stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 188. Pedagogika w Cieszynie (stacjonarne II stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 189. Pedagogika w Katowicach (stacjonarne I stopnia) I nabór
 190. Pedagogika w Katowicach (stacjonarne I stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 191. Pedagogika w Katowicach, specjalność: wychowanie przedszkolne z nauczaniem języka obcego: język angielski (stacjonarne II stopnia) I nabór
 192. Pedagogika w Katowicach, specjalność: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne (stacjonarne II stopnia) I nabór
 193. Pedagogika w Katowicach, specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (stacjonarne II stopnia) I nabór
 194. Pedagogika w Katowicach, specjalność: pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną (stacjonarne II stopnia) I nabór
 195. Pedagogika w Katowicach, specjalność: pedagogika rewalidacyjna (stacjonarne II stopnia) I nabór
 196. Politologia (stacjonarne I stopnia) I nabór
 197. Politologia (stacjonarne II stopnia) I nabór
 198. Politologia (stacjonarne I stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 199. Politologia (stacjonarne II stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 200. Praca socjalna (stacjonarne I stopnia) I nabór
 201. Praca socjalna (stacjonarne I stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 202. Prawo (niestacjonarne jednolite magisterskie) I nabór
 203. Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie) I nabór
 204. Prawo (stacjonarne jednolite magisterskie) I nabór - bezpłatne miejsca
 205. Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej specjalność: dźwięk w grach (stacjonarne II stopnia) I nabór
 206. Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej specjalność: dźwięk w grach (stacjonarne I stopnia) I nabór
 207. Projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej specjalność: grafika komputerowa gier (stacjonarne I stopnia) I nabór
 208. Przedsiębiorczość (stacjonarne I stopnia) I nabór
 209. Przedsiębiorczość (niestacjonarne I stopnia) I nabór
 210. Przedsiębiorczość (stacjonarne I stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 211. Przedsiębiorczość (stacjonarne II stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 212. Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie) I nabór
 213. Psychologia (stacjonarne jednolite magisterskie) I nabór - bezpłatne miejsca
 214. Realizacja obrazu filmowego,telewizyjnego i fotografia (stacjonarne jednolite magisterskie) I nabór
 215. Reżyseria (stacjonarne I stopnia) I nabór
 216. Socjologia (stacjonarne I stopnia) I nabór
 217. Socjologia (stacjonarne I stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 218. Socjologia (stacjonarne II stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 219. Sztuka pisania (stacjonarne I stopnia) I nabór
 220. Technologia chemiczna (stacjonarne I stopnia) I nabór
 221. Technologia chemiczna (stacjonarne I stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 222. Teologia (stacjonarne jednolite magisterskie) I nabór
 223. Teologia, specjalność: teologia pastoralna (stacjonarne jednolite magisterskie) I nabór
 224. Turystyka (stacjonarne II stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 225. Turystyka historyczna (stacjonarne I stopnia) I nabór
 226. Turystyka historyczna (stacjonarne I stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca
 227. Zarządzanie zasobami ludzkimi (stacjonarne I stopnia) I nabór
 228. Zarządzanie zasobami ludzkimi (stacjonarne I stopnia) I nabór - bezpłatne miejsca