Filologia, specjalność: język włoski z programem tłumaczeniowym (stacjonarne I stopnia) I nabór

Zapisy i składanie dokumentów przez osoby zakwalifikowane

Data

2017-07-13 - 2017-07-19

Adres
ul. Grota Roweckiego 5, p. 4.7
41-200 Sosnowiec
tel. 32 364 08 64
Kontakt do komisji
 dr Anna Kuncy-Zając
 anna.kuncy@us.edu.pl
 32 364 08 64

 mgr Ryszard Wylecioł
 ryszard.wyleciol@us.edu.pl
 32 364 08 64

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
10:00 - 14:00 13:00 - 17:00 10:00 - 14:00 13:00 - 17:00 10:00 - 14:00

Informacje dodatkowe

Kandydat zakwalifikowany przez wydziałową komisję rekrutacyjną na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie składa we właściwym dziekanacie lub sekretariacie do akt następujące dokumenty: 1. kopię świadectwa dojrzałości, albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów; albo dyplomu IB, albo matury EB, albo świadectwa dojrzałości uzyskanego za granicą, po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu; 2. podanie —ankietę osobową —o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego (IRK) kandydata; 3. aktualną fotografię zgodną z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz tożsamą fotografię w formie elektronicznej; 4. osoby duchowne i zakonne -kierunki: teologia oraz nauki o rodzinie —zgodę swojego bezpośredniego przełożonego na podjęcie studiów; 5. laureaci lub finaliści olimpiad stopnia centralnego, korzystający z całkowitego zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego- zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego, jeśli nie zostało złożone na wcześniejszych etapach postępowania rekrutacyjnego; 6. laureaci konkursów międzynarodowych lub ogólnopolskich korzystający z całkowitego zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego —dokument o uzyskanym tytule laureata konkursu międzynarodowego lub ogólnopolskiego, jeśli nie został złożony na wcześniejszych etapach postępowania rekrutacyjnego; 7. kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia, w celu uwierzytelnienia jej na miejscu przez pracownika uczelni, po okazaniu przez kandydata oryginału tego dokumentu. Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów: http://bip.us.edu.pl/sites/bip.us.edu.pl/files/prawo/zal20175402.pdf

Osoby zakwalifikowane - lista alfabetyczna

Nazwisko i imię Wynik
1. Baran Małgorzata 69.000
2. Depczyńska Joanna 60.000
3. Dziergas Gabriela 114.500
4. Filipiak Wiktoria 150.000
5. Formica Gioiamaria 54.000
6. Garcarczyk Paulina 116.500
7. Gliwiak Magda 122.000
8. Hajda Sebastian 110.000
9. Imielski Jakub 90.000
10. Jabłońska Magdalena 128.500
11. Jodłoś Aleksandra 90.000
12. Kalinowska Julia 114.500
13. Karkoszka Barbara 64.000
14. Krzon Monika 116.000
15. Kuś Aleksandra 140.000
16. Kwiecień Patrycja 130.000
17. Malordy Weronika 120.500
18. Pawlik Dominika 114.500
19. Pipitone Francesco 130.000
20. Rusecka Małgorzata 128.000
21. Smykla Alicja 86.500
22. Wójcik Justyna 32.000
23. Wojdan Anna 109.000

Osoby niezakwalifikowane - lista alfabetyczna

Nazwisko i imię Wynik
1. Budzyńska Anna 0.000
2. Jachna Patrycja 0.000
3. Kurpanik Anna 0.000
4. Rojowska Magdalena 0.000
5. Syrzycka Agnieszka 0.000
6. Zep Sebastian 0.000
7. Zielińska Klaudia 0.000

Lista rankingowa

Nazwisko i imię Wynik
1. Filipiak Wiktoria 150.000
2. Kuś Aleksandra 140.000
3. Kwiecień Patrycja 130.000
4. Pipitone Francesco 130.000
5. Jabłońska Magdalena 128.500
6. Rusecka Małgorzata 128.000
7. Gliwiak Magda 122.000
8. Malordy Weronika 120.500
9. Garcarczyk Paulina 116.500
10. Krzon Monika 116.000
11. Dziergas Gabriela 114.500
12. Kalinowska Julia 114.500
13. Pawlik Dominika 114.500
14. Hajda Sebastian 110.000
15. Wojdan Anna 109.000
16. Imielski Jakub 90.000
17. Jodłoś Aleksandra 90.000
18. Smykla Alicja 86.500
19. Baran Małgorzata 69.000
20. Karkoszka Barbara 64.000
21. Depczyńska Joanna 60.000
22. Formica Gioiamaria 54.000
23. Wójcik Justyna 32.000
24. Budzyńska Anna 0.000
25. Jachna Patrycja 0.000
26. Kurpanik Anna 0.000
27. Rojowska Magdalena 0.000
28. Syrzycka Agnieszka 0.000
29. Zep Sebastian 0.000
30. Zielińska Klaudia 0.000
Lista wygenerowana automatycznie przez system IRK w dniu 2017-09-21 07:05:27