Filologia, specjalność: język włoski w mediach i biznesie (stacjonarne I stopnia) I nabór

Zapisy i składanie dokumentów przez osoby zakwalifikowane

Data

2017-07-13 - 2017-07-19

Adres
ul. Grota Roweckiego 5, p. 4.7
41-200 Sosnowiec
tel. 32 364 08 99
Kontakt do komisji
 dr Anna Kuncy-Zając
 anna.kuncy@us.edu.pl
 32 364 08 64

 mgr Ryszard Wylecioł
 ryszard.wyleciol@us.edu.pl
 32 364 08 64

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
10:00 - 14:00 13:00 - 17:00 10:00 - 14:00 13:00 - 17:00 10:00 - 14:00

Informacje dodatkowe

Kandydat zakwalifikowany przez wydziałową komisję rekrutacyjną na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie składa we właściwym dziekanacie lub sekretariacie do akt następujące dokumenty: 1. kopię świadectwa dojrzałości, albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów; albo dyplomu IB, albo matury EB, albo świadectwa dojrzałości uzyskanego za granicą, po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu; 2. podanie —ankietę osobową —o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego (IRK) kandydata; 3. aktualną fotografię zgodną z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz tożsamą fotografię w formie elektronicznej; 4. osoby duchowne i zakonne -kierunki: teologia oraz nauki o rodzinie —zgodę swojego bezpośredniego przełożonego na podjęcie studiów; 5. laureaci lub finaliści olimpiad stopnia centralnego, korzystający z całkowitego zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego- zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego, jeśli nie zostało złożone na wcześniejszych etapach postępowania rekrutacyjnego; 6. laureaci konkursów międzynarodowych lub ogólnopolskich korzystający z całkowitego zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego —dokument o uzyskanym tytule laureata konkursu międzynarodowego lub ogólnopolskiego, jeśli nie został złożony na wcześniejszych etapach postępowania rekrutacyjnego; 7. kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia, w celu uwierzytelnienia jej na miejscu przez pracownika uczelni, po okazaniu przez kandydata oryginału tego dokumentu. Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów: http://bip.us.edu.pl/sites/bip.us.edu.pl/files/prawo/zal20175402.pdf

Osoby zakwalifikowane - lista alfabetyczna

Nazwisko i imię Wynik
1. Chiappetta Kamila 84.000
2. Formica Gioiamaria 54.000
3. Garcarczyk Paulina 116.500
4. Kalinowska Julia 114.500
5. Malordy Weronika 120.500
6. Pipitone Francesco 130.000
7. Rusecka Małgorzata 128.000
8. Smykla Alicja 86.500
9. Wojdan Anna 109.000
10. Zawadzka Magdalena 90.000

Osoby niezakwalifikowane - lista alfabetyczna

Nazwisko i imię Wynik
1. Budzyńska Anna 0.000
2. Czernik Aleksandra 0.000
3. Jachna Patrycja 0.000
4. Kaszuba Natalia 0.000
5. Krok Hanna 0.000
6. Makowiec Joanna 0.000
7. Tomczyk Adam 0.000
8. Zielańska Katarzyna 0.000
9. Zielińska Klaudia 0.000

Lista rankingowa

Nazwisko i imię Wynik
1. Pipitone Francesco 130.000
2. Rusecka Małgorzata 128.000
3. Malordy Weronika 120.500
4. Garcarczyk Paulina 116.500
5. Kalinowska Julia 114.500
6. Wojdan Anna 109.000
7. Zawadzka Magdalena 90.000
8. Smykla Alicja 86.500
9. Chiappetta Kamila 84.000
10. Formica Gioiamaria 54.000
11. Budzyńska Anna 0.000
12. Czernik Aleksandra 0.000
13. Jachna Patrycja 0.000
14. Kaszuba Natalia 0.000
15. Krok Hanna 0.000
16. Makowiec Joanna 0.000
17. Tomczyk Adam 0.000
18. Zielańska Katarzyna 0.000
19. Zielińska Klaudia 0.000
Lista wygenerowana automatycznie przez system IRK w dniu 2017-09-21 07:05:27