Fizyka medyczna (stacjonarne I stopnia) I nabór

Zapisy i składanie dokumentów przez osoby zakwalifikowane

Data

2017-07-13 - 2017-07-18

Adres
ul. Bankowa 14, p. Dziekanat WMFiCh pok. 217
40-007 Katowice
tel. 32 359 16 15 wewn. 30
Kontakt do komisji
  Dorota Bieszczad-Kaczmarzyk
 dorota.bieszczad@us.edu.pl
  32 359 1472 /32 359 1268

 mgr Małgorzata Orlińska
 malgorzata.orlinska@us.edu.pl
 32 359 1472 /32 359 14 09

Poniedziałek Wtorek Czwartek Piątek
09:00 - 13:00 11:00 - 15:00 11:00 - 15:00 09:00 - 13:00

Osoby zakwalifikowane - lista alfabetyczna

Nazwisko i imię Wynik
1. Andruszkiewicz Wojciech 92.000
2. Andryssek Michał 33.000
3. Bielewicz Aleksandra 82.000
4. Boroń Agnieszka 137.000
5. Bramora Marta 102.000
6. Caputa Katarzyna 69.000
7. Czernicka Daria 66.000
8. Dąbrowski Paweł 80.000
9. Dubik Izabela 72.000
10. Dziki Kamil 55.000
11. Grabowski Wojciech 206.000
12. Janikowska Paulina 75.000
13. Kielnar Maria 55.000
14. Kisiel Wiktoria 36.000
15. Korzonek Klaudia 138.000
16. Kowska Klaudia 155.000
17. Kozłowski Mikołaj 60.000
18. Kozyra Izabela 62.000
19. Kudera Łukasz 120.000
20. Kuźniar Konrad 50.000
21. Kuźnik Dorota 134.000
22. Kwaśniewska Agnieszka 35.000
23. Lasyk Dorota 155.000
24. Machalski Bartosz 221.000
25. Majda Michał 171.000
26. Mazurkiewicz Paula 47.000
27. Michalska Magdalena 36.000
28. Morawiec Marta 16.000
29. Mrozek Zuzanna 120.000
30. Oleś Robert 55.000
31. Padło Aleksandra 168.000
32. Piasecka Zuzanna 74.000
33. Półtorak Kamil 26.000
34. Radtke Magdalena 259.000
35. Radwan Dominik 113.000
36. Sadowski Daniel 76.000
37. Sokolovskyi Vladyslav 0.000
38. Szczęsny Robert 83.000
39. Wiśniewski Igor 131.000
40. Żywczak Julia 90.000

Lista rankingowa

Nazwisko i imię Wynik
1. Radtke Magdalena 259.000
2. Machalski Bartosz 221.000
3. Grabowski Wojciech 206.000
4. Majda Michał 171.000
5. Padło Aleksandra 168.000
6. Kowska Klaudia 155.000
7. Lasyk Dorota 155.000
8. Korzonek Klaudia 138.000
9. Boroń Agnieszka 137.000
10. Kuźnik Dorota 134.000
11. Wiśniewski Igor 131.000
12. Kudera Łukasz 120.000
13. Mrozek Zuzanna 120.000
14. Radwan Dominik 113.000
15. Bramora Marta 102.000
16. Andruszkiewicz Wojciech 92.000
17. Żywczak Julia 90.000
18. Szczęsny Robert 83.000
19. Bielewicz Aleksandra 82.000
20. Dąbrowski Paweł 80.000
21. Sadowski Daniel 76.000
22. Janikowska Paulina 75.000
23. Piasecka Zuzanna 74.000
24. Dubik Izabela 72.000
25. Caputa Katarzyna 69.000
26. Czernicka Daria 66.000
27. Kozyra Izabela 62.000
28. Kozłowski Mikołaj 60.000
29. Dziki Kamil 55.000
30. Kielnar Maria 55.000
31. Oleś Robert 55.000
32. Kuźniar Konrad 50.000
33. Mazurkiewicz Paula 47.000
34. Kisiel Wiktoria 36.000
35. Michalska Magdalena 36.000
36. Kwaśniewska Agnieszka 35.000
37. Andryssek Michał 33.000
38. Półtorak Kamil 26.000
39. Morawiec Marta 16.000
40. Sokolovskyi Vladyslav 0.000
Lista wygenerowana automatycznie przez system IRK w dniu 2017-09-21 07:05:28