Filologia, specjalność: język hiszpański z programem: kultura, literatura i media w Ameryce Łacińskiej (stacjonarne I stopnia) I nabór

Zapisy i składanie dokumentów przez osoby zakwalifikowane

Data

2017-07-13 - 2017-07-19

Adres
ul. Grota Roweckiego 5, p. 4.7
41-200 Sosnowiec
tel. 32 364 08 99
Kontakt do komisji
 mgr Małgorzata Ortiz Ramos
 malgorzata.ortiz-ramos@us.edu.pl
 32 364 08 64

 mgr Anna Krawczyk
 anna.krawczyk@us.edu.pl
 32 364 08 64

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
10:00 - 14:00 13:00 - 17:00 10:00 - 14:00 13:00 - 17:00 10:00 - 14:00

Informacje dodatkowe

Kandydat zakwalifikowany przez wydziałową komisję rekrutacyjną na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie składa we właściwym dziekanacie lub sekretariacie do akt następujące dokumenty: 1. kopię świadectwa dojrzałości, albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów; albo dyplomu IB, albo matury EB, albo świadectwa dojrzałości uzyskanego za granicą, po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu; 2. podanie —ankietę osobową —o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego (IRK) kandydata; 3. aktualną fotografię zgodną z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz tożsamą fotografię w formie elektronicznej; 4. osoby duchowne i zakonne -kierunki: teologia oraz nauki o rodzinie —zgodę swojego bezpośredniego przełożonego na podjęcie studiów; 5. laureaci lub finaliści olimpiad stopnia centralnego, korzystający z całkowitego zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego- zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego, jeśli nie zostało złożone na wcześniejszych etapach postępowania rekrutacyjnego; 6. laureaci konkursów międzynarodowych lub ogólnopolskich korzystający z całkowitego zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego —dokument o uzyskanym tytule laureata konkursu międzynarodowego lub ogólnopolskiego, jeśli nie został złożony na wcześniejszych etapach postępowania rekrutacyjnego; 7. kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia, w celu uwierzytelnienia jej na miejscu przez pracownika uczelni, po okazaniu przez kandydata oryginału tego dokumentu. Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów: http://bip.us.edu.pl/sites/bip.us.edu.pl/files/prawo/zal20175402.pdf

Osoby zakwalifikowane - lista alfabetyczna

Nazwisko i imię Wynik
1. Angeloni Aleksandra 132.000
2. Błoński Szymon 144.000
3. Bochenek Angelika 105.500
4. Copik Aleksandra 117.000
5. Demel Sandra 121.000
6. Dyrda Natalia 127.000
7. Dziagacz Weronika 102.000
8. Faron Małgorzata 130.500
9. Gałka Mateusz 103.500
10. Jugowiec Kinga 132.500
11. Kińska Alicja 113.500
12. Klemenz Sandra 138.000
13. Kołacz Kinga 122.500
14. Kościelny Sylwia 131.000
15. Kucz Patrycja 140.000
16. Kwiecień Paulina 124.500
17. Lisowska Anna 121.500
18. Litwin Agata 103.500
19. Lukosz Sylwia 101.500
20. Marcol Anna 118.500
21. Margol Paulina 102.500
22. Mucha Kamila 168.750
23. Neumann Julia 116.000
24. Nowak Karolina 121.500
25. Nowakowska Magdalena 113.000
26. Ochman Agnieszka 131.500
27. Pierchała Magdalena Marta 126.000
28. Pietrzyk Olga 102.500
29. Płonka Natalia 138.500
30. Połoszczańska Bożena 136.000
31. Ponikiewicz Szymon 122.000
32. Rusek Marta 146.000
33. Salamon Magdalena 134.000
34. Sęk Karolina 138.000
35. Skowronek Aleksandra 122.500
36. Śleszyńska Julia 103.000
37. Słomkowska Natalia 133.000
38. Śmietana Kamila 110.500
39. Szymczyk Julia 146.000
40. Tomczyk Adam 124.500
41. Turek Katarzyna 142.500
42. Wiercioch Klaudia 110.500
43. Wyrwa Dominik 119.500
44. Zazula Maria 114.000
45. Żebrowski Artur 130.000

Lista rezerwowa - lista alfabetyczna

Nazwisko i imię Wynik
1. Chrapka Karolina 91.500
2. Gaweł Franciszek 73.000
3. Gizicka Wioleta 49.500
4. Góral Natalia 40.500
5. Hajkowska Oliwia 53.500
6. Jakóbczyk Damian 88.000
7. Jochymczyk Bartłomiej 84.500
8. Krok Hanna 53.500
9. Kubiak Katarzyna 75.000
10. Makowiec Joanna 94.000
11. Olszynka Magdalena 85.000
12. Patalong Aleksandra 58.500
13. Perełkiewicz Piotr 96.500
14. Pisalska Martyna 88.500
15. Przybył Michalina 93.500
16. Sabuda Joanna 93.500
17. Sadowska Paulina 92.500
18. Trela Katarzyna 70.000
19. Wita Natalia 69.000
20. Witas Izabella 84.000
21. Witosz Natalia 88.500
22. Zender Agnieszka 84.500

Osoby niezakwalifikowane - lista alfabetyczna

Nazwisko i imię Wynik
1. Okuniewska Kinga 0.000

Lista rankingowa

Nazwisko i imię Wynik
1. Mucha Kamila 168.750
2. Rusek Marta 146.000
3. Szymczyk Julia 146.000
4. Błoński Szymon 144.000
5. Turek Katarzyna 142.500
6. Kucz Patrycja 140.000
7. Płonka Natalia 138.500
8. Klemenz Sandra 138.000
9. Sęk Karolina 138.000
10. Połoszczańska Bożena 136.000
11. Salamon Magdalena 134.000
12. Słomkowska Natalia 133.000
13. Jugowiec Kinga 132.500
14. Angeloni Aleksandra 132.000
15. Ochman Agnieszka 131.500
16. Kościelny Sylwia 131.000
17. Faron Małgorzata 130.500
18. Żebrowski Artur 130.000
19. Dyrda Natalia 127.000
20. Pierchała Magdalena Marta 126.000
21. Kwiecień Paulina 124.500
22. Tomczyk Adam 124.500
23. Kołacz Kinga 122.500
24. Skowronek Aleksandra 122.500
25. Ponikiewicz Szymon 122.000
26. Lisowska Anna 121.500
27. Nowak Karolina 121.500
28. Demel Sandra 121.000
29. Wyrwa Dominik 119.500
30. Marcol Anna 118.500
31. Copik Aleksandra 117.000
32. Neumann Julia 116.000
33. Zazula Maria 114.000
34. Kińska Alicja 113.500
35. Nowakowska Magdalena 113.000
36. Śmietana Kamila 110.500
37. Wiercioch Klaudia 110.500
38. Bochenek Angelika 105.500
39. Gałka Mateusz 103.500
40. Litwin Agata 103.500
41. Śleszyńska Julia 103.000
42. Margol Paulina 102.500
43. Pietrzyk Olga 102.500
44. Dziagacz Weronika 102.000
45. Lukosz Sylwia 101.500
46. Perełkiewicz Piotr 96.500
47. Makowiec Joanna 94.000
48. Przybył Michalina 93.500
49. Sabuda Joanna 93.500
50. Sadowska Paulina 92.500
51. Chrapka Karolina 91.500
52. Pisalska Martyna 88.500
53. Witosz Natalia 88.500
54. Jakóbczyk Damian 88.000
55. Olszynka Magdalena 85.000
56. Jochymczyk Bartłomiej 84.500
57. Zender Agnieszka 84.500
58. Witas Izabella 84.000
59. Kubiak Katarzyna 75.000
60. Gaweł Franciszek 73.000
61. Trela Katarzyna 70.000
62. Wita Natalia 69.000
63. Patalong Aleksandra 58.500
64. Hajkowska Oliwia 53.500
65. Krok Hanna 53.500
66. Gizicka Wioleta 49.500
67. Góral Natalia 40.500
68. Okuniewska Kinga 0.000
Lista wygenerowana automatycznie przez system IRK w dniu 2017-09-21 07:05:27