Pedagogika w Katowicach, specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (stacjonarne II stopnia) I nabór

Zapisy i składanie dokumentów przez osoby zakwalifikowane

Data

2017-07-20 - 2017-07-24

Adres
ul. Grażyńskiego 53, p. 10
40-126 Katowice
tel. 32 3599712
Kontakt do komisji
 dr Aleksandra Pyrzyk-Kuta
 aleksandra.pyrzyk-kuta@us.edu.pl
 32 3599796

Poniedziałek Czwartek Piątek
10:00 - 14:00 14:00 - 18:00 12:00 - 16:00

Informacje dodatkowe

Podczas dokonywania wpisu na studia, kandydat zobowiązany jest dostarczyć komplet wymaganych dokumentów, w białej, opisanej teczce, Wykaz dokumentów oraz wzór opisania teczki dostępny jest pod adresem: http://kandydat.us.edu.pl/wymagne-dokumenty-na-studia

Osoby zakwalifikowane - lista alfabetyczna

Nazwisko i imię Wynik
1. Chmielowska Magdalena 81.000
2. Deja Marta 90.000
3. Dyrek Edyta 81.000
4. Jurczyk Justyna 84.000
5. Kansy Łukasz 84.000
6. Kasperek Krzysztof 72.000
7. Klonek Anna 75.000
8. Leś Aleksandra 87.000
9. Madejczyk Kamila 90.000
10. Marciniak Justyna 78.000
11. Pardół Helena 87.000
12. Pawlak Jowita 87.000
13. Płatek Klaudia 87.000
14. Romanowska Sylwia 81.000
15. Rychlicka Izabela 94.000
16. Siedlaczek Patrycja 87.000
17. Stępień Paulina 87.000
18. Szczerba Agnieszka 87.000
19. Szczygieł Patrycja 81.000
20. Tomczak Joanna 90.000
21. Trzpis Żaneta 90.000
22. Urban Ewa 81.000
23. Vitaku Fatime 53.000
24. Walaszek Łukasz 100.000
25. Wojtala Paweł 68.000
26. Wrońska Jessica 75.000
27. Zając Katarzyna 84.000
28. Zimny Monika 87.000

Lista rankingowa

Nazwisko i imię Wynik
1. Walaszek Łukasz 100.000
2. Rychlicka Izabela 94.000
3. Deja Marta 90.000
4. Madejczyk Kamila 90.000
5. Tomczak Joanna 90.000
6. Trzpis Żaneta 90.000
7. Leś Aleksandra 87.000
8. Pardół Helena 87.000
9. Pawlak Jowita 87.000
10. Płatek Klaudia 87.000
11. Siedlaczek Patrycja 87.000
12. Stępień Paulina 87.000
13. Szczerba Agnieszka 87.000
14. Zimny Monika 87.000
15. Jurczyk Justyna 84.000
16. Kansy Łukasz 84.000
17. Zając Katarzyna 84.000
18. Chmielowska Magdalena 81.000
19. Dyrek Edyta 81.000
20. Romanowska Sylwia 81.000
21. Szczygieł Patrycja 81.000
22. Urban Ewa 81.000
23. Marciniak Justyna 78.000
24. Klonek Anna 75.000
25. Wrońska Jessica 75.000
26. Kasperek Krzysztof 72.000
27. Wojtala Paweł 68.000
28. Vitaku Fatime 53.000
Lista wygenerowana automatycznie przez system IRK w dniu 2017-09-21 17:05:29