Filologia, specjalność: języki stosowane: język hiszpański i język portugalski z programem tłumaczeniowym (stacjonarne I stopnia) I nabór

Zapisy i składanie dokumentów przez osoby zakwalifikowane

Data

2017-07-13 - 2017-07-19

Adres
ul. Grota Roweckiego 5, p. 4.7
41-200 Sosnowiec
tel. 32 364 08 99
Kontakt do komisji
 mgr Małgorzata Ortiz Ramos
 malgorzata.ortiz-ramos@us.edu.pl
 32 364 08 64

 mgr Anna Krawczyk
 anna.krawczyk@us.edu.pl
 32 364 08 64

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
10:00 - 14:00 13:00 - 17:00 10:00 - 14:00 13:00 - 17:00 10:00 - 14:00

Informacje dodatkowe

Kandydat zakwalifikowany przez wydziałową komisję rekrutacyjną na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie składa we właściwym dziekanacie lub sekretariacie do akt następujące dokumenty: 1. kopię świadectwa dojrzałości, albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów; albo dyplomu IB, albo matury EB, albo świadectwa dojrzałości uzyskanego za granicą, po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu; 2. podanie —ankietę osobową —o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego (IRK) kandydata; 3. aktualną fotografię zgodną z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz tożsamą fotografię w formie elektronicznej; 4. osoby duchowne i zakonne -kierunki: teologia oraz nauki o rodzinie —zgodę swojego bezpośredniego przełożonego na podjęcie studiów; 5. laureaci lub finaliści olimpiad stopnia centralnego, korzystający z całkowitego zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego- zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego, jeśli nie zostało złożone na wcześniejszych etapach postępowania rekrutacyjnego; 6. laureaci konkursów międzynarodowych lub ogólnopolskich korzystający z całkowitego zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego —dokument o uzyskanym tytule laureata konkursu międzynarodowego lub ogólnopolskiego, jeśli nie został złożony na wcześniejszych etapach postępowania rekrutacyjnego; 7. kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia, w celu uwierzytelnienia jej na miejscu przez pracownika uczelni, po okazaniu przez kandydata oryginału tego dokumentu. Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów: http://bip.us.edu.pl/sites/bip.us.edu.pl/files/prawo/zal20175402.pdf

Osoby zakwalifikowane - lista alfabetyczna

Nazwisko i imię Wynik
1. Chiappetta Kamila 77.500
2. Danek Nicole 102.500
3. Demel Sandra 103.000
4. Dryja Edyta 89.000
5. Gmur Weronika 77.500
6. Han Kamilla 127.500
7. Honza Klaudia 115.000
8. Jendrzejczak Konrad 82.500
9. Nowakowska Magdalena 36.000
10. Płatek Natalia 64.000
11. Słomkowska Natalia 60.000
12. Smutniak Kamil 40.000
13. Szusterowska Katarzyna 134.000
14. Tomeczek Wiktoria 138.000
15. Turek Katarzyna 81.500
16. Witosza Michał 107.000

Osoby niezakwalifikowane - lista alfabetyczna

Nazwisko i imię Wynik
1. Czech Izabela 0.000
2. Michalak Michał 0.000
3. Piątek Karolina 0.000
4. Rojowska Magdalena 0.000
5. Wnuk Agnieszka 0.000
6. Żogała Marta 0.000

Lista rankingowa

Nazwisko i imię Wynik
1. Tomeczek Wiktoria 138.000
2. Szusterowska Katarzyna 134.000
3. Han Kamilla 127.500
4. Honza Klaudia 115.000
5. Witosza Michał 107.000
6. Demel Sandra 103.000
7. Danek Nicole 102.500
8. Dryja Edyta 89.000
9. Jendrzejczak Konrad 82.500
10. Turek Katarzyna 81.500
11. Chiappetta Kamila 77.500
12. Gmur Weronika 77.500
13. Płatek Natalia 64.000
14. Słomkowska Natalia 60.000
15. Smutniak Kamil 40.000
16. Nowakowska Magdalena 36.000
17. Czech Izabela 0.000
18. Michalak Michał 0.000
19. Piątek Karolina 0.000
20. Rojowska Magdalena 0.000
21. Wnuk Agnieszka 0.000
22. Żogała Marta 0.000
Lista wygenerowana automatycznie przez system IRK w dniu 2017-09-19 20:05:29