Pedagogika w Katowicach, specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza (niestacjonarne II stopnia) I nabór

Zapisy i składanie dokumentów przez osoby zakwalifikowane

Data

2017-09-12 - 2017-09-14

Adres
ul. Grażyńskiego 53, p. 8
40-126 Katowice
tel. 32 3599822
Kontakt do komisji
 dr Andrzej Czerkawski
 andrzej.czerkawski@us.edu.pl
 32 3599727

 mgr Katarzyna Front-Dziurkowska
 katarzyna.front-dziurkowska@us.edu.pl
 32 3599816

Wtorek Środa Czwartek
09:00 - 13:00 13:00 - 17:00 13:00 - 17:00

Informacje dodatkowe

Podczas dokonywania wpisu na studia, kandydat zobowiązany jest dostarczyć komplet wymaganych dokumentów, w białej, opisanej teczce, Wykaz dokumentów oraz wzór opisania teczki dostępny jest pod adresem: http://kandydat.us.edu.pl/wymagne-dokumenty-na-studia

Lista rankingowa

Nazwisko i imię Wynik
1. Zawłocka Monika 75.000
2. Adamiec Aleksandra
3. Arbaszewska Ewa
4. Klimczak Bartosz
5. Matejczyk Antonina
6. Matyka Małgorzata
7. Nowak Gabriela
8. Opyrchał Lidia
9. Rokowska Jolanta
10. Wieczorek Sandra
11. Wroński Igor
Lista wygenerowana automatycznie przez system IRK w dniu 2017-09-17 09:05:37