Filologia angielska, specjalność: język biznesu (stacjonarne II stopnia) I nabór

Zapisy i składanie dokumentów przez osoby zakwalifikowane

Data

2017-07-21 - 2017-07-25

Adres
ul. Grota Roweckiego 5, p. 2.5
41-200 Sosnowiec
tel. 32 36 40 911
Kontakt do komisji
 mgr Elżbieta Budzisz
 elzbieta.budzisz@us.edu.pl
 

 mgr Maria dos Santos Vongula
 maria.dos-santos-vongula@us.edu.pl
 

Poniedziałek Wtorek Piątek Sobota
10:00 - 14:00 10:00 - 14:00 10:00 - 14:00 10:00 - 14:00

Informacje dodatkowe

Dokumenty wymagane przy zapisie na studia: formularz ankiety ze zdjęciem - wydrukowany z systemu IRK i podpisany kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia, w celu uwierzytelnienia jej na miejscu przez pracownika uczelni, po okazaniu przez kandydata oryginału tego dokumentu; kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni na podstawie okazania przez kandydata oryginału tego dokumentu, kopia suplementu do dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia albo drugiego stopnia albo jednolitych magisterskich, po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni na podstawie okazania przez kandydata oryginału tego dokumentu, jeśli nie została złożona na wcześniejszych etapach postępowania rekrutacyjnego, a suplement był wymagany do postępowania kwalifikacyjnego na studia; zaświadczenie o średniej ocen z ukończonych studiów wyższych lub zaświadczenie o średniej ocen z nauki w kolegium nauczycielskim lub nauczycielskim kolegium języków obcych, wydane przez władze uczelni/kolegium, na której kandydat ukończył studia /naukę w kolegium, w przypadku gdy jednym z kryteriów kwalifikacyjnych była średnia studiów (dostarczyć w przypadku jeżeli średnia ocen nie została podana w suplemencie do dyplomu), 1 fotografia papierowa zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych 1 fotografia w formie elektronicznej, którą kandydat wgrywa do systemu IRK na swoje indywidualne konto; ( wgranie zdjęcia na konto kandydata jest wymagane po zakwalifikowaniu na studia, fotografia elektroniczna tożsama z fotografią papierową ) przykłady fotografii, format zdjęć zaświadczenie lekarskie - tylko na kierunkach studiów, gdzie są wymagane badania lekarskie osoby zakonne ubiegające się o przyjęcie na kierunek: teologia - dostarczają zgodę swojego bezpośredniego wyższego przełożonego na podjęcie studiów; Dokumenty należy złożyć w białej papierowej teczce.

Osoby zakwalifikowane - lista alfabetyczna

Nazwisko i imię Wynik
1. Augustynowicz Aleksandra 5.000
2. Bartecka Natalia 5.000
3. Bartos Grzegorz 4.000
4. Beśka Paulina 5.000
5. Bojakowski Kacper 4.500
6. Brachmańska Magdalena 4.000
7. Byrczek Magdalena 4.000
8. Dabrowski Claudia 5.000
9. Dąbrowski Jakub 5.000
10. Dołęgowska Diana 4.500
11. Dziubany Michał 5.000
12. Gurgul Angelika 5.000
13. Hilaszek Izabela 4.000
14. Jędruszczak Emilia 4.500
15. Karbowska Klaudia 5.000
16. Kęsek Jolanta 4.000
17. Konarska Dominika 4.500
18. Kopyciok Daria 4.500
19. Kozera Agnieszka 5.000
20. Kulig Ilona 4.000
21. Majowska Agnieszka 3.500
22. Misiak Karolina 3.500
23. Mysiuna Hanna 4.000
24. Nieckula Dominika 5.000
25. Pacak Kinga 4.000
26. Podgórska Angelika 5.000
27. Ptok Aleksandra 5.000
28. Simon Mateusz 4.000
29. Skowronek Dominika 6.000
30. Słaboń Anna 4.000
31. Sławuta Adrianna 4.500
32. Sobczyk Marta 5.000
33. Staszik Angelika 4.500
34. Stelmach Dawid 5.000
35. Szymura Daria 4.500
36. Wandzel Dominika 4.000
37. Wiszniewska Weronika 4.500
38. Wójcik Aleksandra 4.500
39. Wymysło Piotr 5.000
40. Zoń Żaneta 5.000

Osoby niezakwalifikowane - lista alfabetyczna

Nazwisko i imię Wynik
1. Baron Aleksander 0.000
2. Ciołak Jakub 0.000

Lista rankingowa

Nazwisko i imię Wynik
1. Skowronek Dominika 6.000
2. Augustynowicz Aleksandra 5.000
3. Bartecka Natalia 5.000
4. Beśka Paulina 5.000
5. Dabrowski Claudia 5.000
6. Dąbrowski Jakub 5.000
7. Dziubany Michał 5.000
8. Gurgul Angelika 5.000
9. Karbowska Klaudia 5.000
10. Kozera Agnieszka 5.000
11. Nieckula Dominika 5.000
12. Podgórska Angelika 5.000
13. Ptok Aleksandra 5.000
14. Sobczyk Marta 5.000
15. Stelmach Dawid 5.000
16. Wymysło Piotr 5.000
17. Zoń Żaneta 5.000
18. Bojakowski Kacper 4.500
19. Dołęgowska Diana 4.500
20. Jędruszczak Emilia 4.500
21. Konarska Dominika 4.500
22. Kopyciok Daria 4.500
23. Sławuta Adrianna 4.500
24. Staszik Angelika 4.500
25. Szymura Daria 4.500
26. Wiszniewska Weronika 4.500
27. Wójcik Aleksandra 4.500
28. Bartos Grzegorz 4.000
29. Brachmańska Magdalena 4.000
30. Byrczek Magdalena 4.000
31. Hilaszek Izabela 4.000
32. Kęsek Jolanta 4.000
33. Kulig Ilona 4.000
34. Mysiuna Hanna 4.000
35. Pacak Kinga 4.000
36. Simon Mateusz 4.000
37. Słaboń Anna 4.000
38. Wandzel Dominika 4.000
39. Majowska Agnieszka 3.500
40. Misiak Karolina 3.500
41. Baron Aleksander 0.000
42. Ciołak Jakub 0.000
Lista wygenerowana automatycznie przez system IRK w dniu 2017-09-21 17:05:24