Filologia angielska, specjalność: nauczycielska (stacjonarne II stopnia) I nabór

Zapisy i składanie dokumentów przez osoby zakwalifikowane

Data

2017-07-21 - 2017-07-25

Adres
ul. Grota Roweckiego 5, p. 2.5
41-200 Sosnowiec
tel. 32 36 40 911
Kontakt do komisji
 mgr Elżbieta Budzisz
 elzbieta.budzisz@us.edu.pl
 

 mgr Maria dos Santos Vongula
 maria.dos-santos-vongula@us.edu.pl
 

Poniedziałek Wtorek Piątek Sobota
10:00 - 14:00 10:00 - 14:00 10:00 - 14:00 10:00 - 14:00

Informacje dodatkowe

Przy zapisie na studia 2 stopnia należy przynieść ze sobą białą tekturowa teczkę, a w niej następujące dokumenty: formularz ankiety ze zdjęciem - wydrukowany z systemu IRK i podpisany kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia, w celu uwierzytelnienia jej na miejscu przez pracownika uczelni, po okazaniu przez kandydata oryginału tego dokumentu; kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni na podstawie okazania przez kandydata oryginału tego dokumentu, kopia suplementu do dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia albo drugiego stopnia albo jednolitych magisterskich, po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni na podstawie okazania przez kandydata oryginału tego dokumentu, jeśli nie została złożona na wcześniejszych etapach postępowania rekrutacyjnego, a suplement był wymagany do postępowania kwalifikacyjnego na studia; zaświadczenie o średniej ocen z ukończonych studiów wyższych lub zaświadczenie o średniej ocen z nauki w kolegium nauczycielskim lub nauczycielskim kolegium języków obcych, wydane przez władze uczelni/kolegium, na której kandydat ukończył studia /naukę w kolegium, w przypadku gdy jednym z kryteriów kwalifikacyjnych była średnia studiów (dostarczyć w przypadku jeżeli średnia ocen nie została podana w suplemencie do dyplomu), 1 fotografia papierowa zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych 1 fotografia w formie elektronicznej, którą kandydat wgrywa do systemu IRK na swoje indywidualne konto; ( wgranie zdjęcia na konto kandydata jest wymagane po zakwalifikowaniu na studia, fotografia elektroniczna tożsama z fotografią papierową ) przykłady fotografii, format zdjęć zaświadczenie lekarskie - tylko na kierunkach studiów, gdzie są wymagane badania lekarskie osoby zakonne ubiegające się o przyjęcie na kierunek: teologia - dostarczają zgodę swojego bezpośredniego wyższego przełożonego na podjęcie studiów;

Osoby zakwalifikowane - lista alfabetyczna

Nazwisko i imię Wynik
1. Buczek Karolina 5.000
2. Chmiel Paulina 4.000
3. Ciombor Anna 4.000
4. Drabowicz Szymon 4.000
5. Dudek Jagoda 5.000
6. Dużyńska Daria 4.000
7. Golemo Katarzyna 5.000
8. Gromek Kinga 4.000
9. Jakubas Marcelina 5.000
10. Kotara Katarzyna 6.000
11. Kott Adrianna 3.500
12. Kotuła Klaudia 4.000
13. Kowalska Karolina 4.000
14. Krzak Karolina 4.500
15. Kupień Karolina 4.500
16. Lis Agata 4.500
17. Nowicka Izabela 4.490
18. Polańska Aleksandra 4.000
19. Rąpała Katarzyna 4.500
20. Skowronek Sandra 4.500
21. Śmiałkowski Radosław 4.000
22. Szymański Artur 4.000
23. Wandzel Dominika 4.000
24. Wójciak Aleksandra 4.500
25. Wójcik Patrycja 4.000

Lista rankingowa

Nazwisko i imię Wynik
1. Kotara Katarzyna 6.000
2. Buczek Karolina 5.000
3. Dudek Jagoda 5.000
4. Golemo Katarzyna 5.000
5. Jakubas Marcelina 5.000
6. Krzak Karolina 4.500
7. Kupień Karolina 4.500
8. Lis Agata 4.500
9. Rąpała Katarzyna 4.500
10. Skowronek Sandra 4.500
11. Wójciak Aleksandra 4.500
12. Nowicka Izabela 4.490
13. Chmiel Paulina 4.000
14. Ciombor Anna 4.000
15. Drabowicz Szymon 4.000
16. Dużyńska Daria 4.000
17. Gromek Kinga 4.000
18. Kotuła Klaudia 4.000
19. Kowalska Karolina 4.000
20. Polańska Aleksandra 4.000
21. Śmiałkowski Radosław 4.000
22. Szymański Artur 4.000
23. Wandzel Dominika 4.000
24. Wójcik Patrycja 4.000
25. Kott Adrianna 3.500
Lista wygenerowana automatycznie przez system IRK w dniu 2017-09-21 07:05:26