Filologia angielska, specjalność: nauczycielska (niestacjonarne II stopnia) I nabór

Zapisy i składanie dokumentów przez osoby zakwalifikowane

Data

2017-07-21 - 2017-07-25

Adres
ul. Grota Roweckiego 5, p. 2.5
41-200 Sosnowiec
tel. 32 36 40 911
Kontakt do komisji
 mgr Elżbieta Budzisz
 elzbieta.budzisz@us.edu.pl
 

 mgr Maria dos Santos Vongula
 maria.dos-santos-vongula@us.edu.pl
 

Poniedziałek Wtorek Piątek Sobota
10:00 - 14:00 10:00 - 14:00 10:00 - 14:00 10:00 - 14:00

Informacje dodatkowe

Przy zapisie na studia 2 stopnia należy przynieść ze sobą białą tekturową teczkę, a w niej następujące dokumenty: formularz ankiety ze zdjęciem - wydrukowany z systemu IRK i podpisany kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia, w celu uwierzytelnienia jej na miejscu przez pracownika uczelni, po okazaniu przez kandydata oryginału tego dokumentu; kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni na podstawie okazania przez kandydata oryginału tego dokumentu, kopia suplementu do dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia albo drugiego stopnia albo jednolitych magisterskich, po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni na podstawie okazania przez kandydata oryginału tego dokumentu, jeśli nie została złożona na wcześniejszych etapach postępowania rekrutacyjnego, a suplement był wymagany do postępowania kwalifikacyjnego na studia; zaświadczenie o średniej ocen z ukończonych studiów wyższych lub zaświadczenie o średniej ocen z nauki w kolegium nauczycielskim lub nauczycielskim kolegium języków obcych, wydane przez władze uczelni/kolegium, na której kandydat ukończył studia /naukę w kolegium, w przypadku gdy jednym z kryteriów kwalifikacyjnych była średnia studiów (dostarczyć w przypadku jeżeli średnia ocen nie została podana w suplemencie do dyplomu), 1 fotografia papierowa zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych 1 fotografia w formie elektronicznej, którą kandydat wgrywa do systemu IRK na swoje indywidualne konto; ( wgranie zdjęcia na konto kandydata jest wymagane po zakwalifikowaniu na studia, fotografia elektroniczna tożsama z fotografią papierową ) przykłady fotografii, format zdjęć zaświadczenie lekarskie - tylko na kierunkach studiów, gdzie są wymagane badania lekarskie osoby zakonne ubiegające się o przyjęcie na kierunek: teologia - dostarczają zgodę swojego bezpośredniego wyższego przełożonego na podjęcie studiów;

Osoby zakwalifikowane - lista alfabetyczna

Nazwisko i imię Wynik
1. Biedrzycki Mateusz 4.000
2. Ceglarek Seweryn 4.000
3. Ficenes Agata 4.000
4. Konieczny Anna 4.500
5. Kukla Monika 4.000
6. Kurowski Jacek 5.000
7. Maludzińska Mira 4.000
8. Nadolny Monika 3.500
9. Nenow Krzysztof 3.000
10. Pawłowska Iwona 4.000
11. Rutkowska Marta 4.500
12. Siłkowska Aneta 4.500
13. Skut Karolina 4.360
14. Strąk Agnieszka 3.000
15. Tomankiewicz Ewelina 4.500
16. Wandzel Dominika 4.000
17. Wójcicka Kamila 4.000
18. Wojtal Monika 4.000
19. Zawitkowska Edyta 4.000

Lista rankingowa

Nazwisko i imię Wynik
1. Kurowski Jacek 5.000
2. Konieczny Anna 4.500
3. Rutkowska Marta 4.500
4. Siłkowska Aneta 4.500
5. Tomankiewicz Ewelina 4.500
6. Skut Karolina 4.360
7. Biedrzycki Mateusz 4.000
8. Ceglarek Seweryn 4.000
9. Ficenes Agata 4.000
10. Kukla Monika 4.000
11. Maludzińska Mira 4.000
12. Pawłowska Iwona 4.000
13. Wandzel Dominika 4.000
14. Wójcicka Kamila 4.000
15. Wojtal Monika 4.000
16. Zawitkowska Edyta 4.000
17. Nadolny Monika 3.500
18. Nenow Krzysztof 3.000
19. Strąk Agnieszka 3.000
Lista wygenerowana automatycznie przez system IRK w dniu 2017-09-19 20:05:27