Filologia angielska, specjalność: tłumaczeniowa (niestacjonarne II stopnia) I nabór

Zapisy i składanie dokumentów przez osoby zakwalifikowane

Data

2017-07-21 - 2017-07-25

Adres
ul. Grota Roweckiego 5, p. 2.5
41-200 Sosnowiec
tel. 32 36 40 911
Kontakt do komisji
 mgr Elżbieta Budzisz
 elzbieta.budzisz@us.edu.pl
 

 mgr Maria dos Santos Vongula
 maria.dos-santos-vongula@us.edu.pl
 

Poniedziałek Wtorek Piątek Sobota
10:00 - 14:00 10:00 - 14:00 10:00 - 14:00 10:00 - 14:00

Informacje dodatkowe

Dokumenty wymagane przy zapisie na studia: formularz ankiety ze zdjęciem - wydrukowany z systemu IRK i podpisany kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia, w celu uwierzytelnienia jej na miejscu przez pracownika uczelni, po okazaniu przez kandydata oryginału tego dokumentu; kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni na podstawie okazania przez kandydata oryginału tego dokumentu, kopia suplementu do dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia albo drugiego stopnia albo jednolitych magisterskich, po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni na podstawie okazania przez kandydata oryginału tego dokumentu, jeśli nie została złożona na wcześniejszych etapach postępowania rekrutacyjnego, a suplement był wymagany do postępowania kwalifikacyjnego na studia; zaświadczenie o średniej ocen z ukończonych studiów wyższych lub zaświadczenie o średniej ocen z nauki w kolegium nauczycielskim lub nauczycielskim kolegium języków obcych, wydane przez władze uczelni/kolegium, na której kandydat ukończył studia /naukę w kolegium, w przypadku gdy jednym z kryteriów kwalifikacyjnych była średnia studiów (dostarczyć w przypadku jeżeli średnia ocen nie została podana w suplemencie do dyplomu), 1 fotografia papierowa zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych 1 fotografia w formie elektronicznej, którą kandydat wgrywa do systemu IRK na swoje indywidualne konto; ( wgranie zdjęcia na konto kandydata jest wymagane po zakwalifikowaniu na studia, fotografia elektroniczna tożsama z fotografią papierową ) przykłady fotografii, format zdjęć zaświadczenie lekarskie - tylko na kierunkach studiów, gdzie są wymagane badania lekarskie osoby zakonne ubiegające się o przyjęcie na kierunek: teologia - dostarczają zgodę swojego bezpośredniego wyższego przełożonego na podjęcie studiów; Dokumenty należy złożyć w białej papierowej teczce.

Osoby zakwalifikowane - lista alfabetyczna

Nazwisko i imię Wynik
1. Bodziony Edyta 5.000
2. Dzienisiewicz-Langier Patrycja 4.500
3. Fidos Agata 4.500
4. Gad Agata 5.000
5. Grzesik Gabriela 3.000
6. Hajok Paweł 3.500
7. Kopeć Mateusz 4.500
8. Kowalik Katarzyna 4.500
9. Krępa Klaudia 4.500
10. Majowska Agnieszka 3.500
11. Mendrek Dominika 5.000
12. Misiak Karolina 3.500
13. Nowak Joanna 5.000
14. Nowak Katarzyna 4.000
15. Skotnica Paweł 3.500
16. Sławuta Adrianna 4.500
17. Turżańska Olga 5.000
18. Wieczorek Martyna 5.000

Lista rankingowa

Nazwisko i imię Wynik
1. Bodziony Edyta 5.000
2. Gad Agata 5.000
3. Mendrek Dominika 5.000
4. Nowak Joanna 5.000
5. Turżańska Olga 5.000
6. Wieczorek Martyna 5.000
7. Dzienisiewicz-Langier Patrycja 4.500
8. Fidos Agata 4.500
9. Kopeć Mateusz 4.500
10. Kowalik Katarzyna 4.500
11. Krępa Klaudia 4.500
12. Sławuta Adrianna 4.500
13. Nowak Katarzyna 4.000
14. Hajok Paweł 3.500
15. Majowska Agnieszka 3.500
16. Misiak Karolina 3.500
17. Skotnica Paweł 3.500
18. Grzesik Gabriela 3.000
Lista wygenerowana automatycznie przez system IRK w dniu 2017-09-21 17:05:25