Filologia angielska, specjalność: tłumaczeniowa z językiem chińskim (stacjonarne II stopnia) I nabór

Zapisy i składanie dokumentów przez osoby zakwalifikowane

Data

2017-07-21 - 2017-07-25

Adres
ul. Grota Roweckiego 5, p. 2.5
41-200 Sosnowiec
tel. 32 36 40 911
Kontakt do komisji
 mgr Elżbieta Budzisz
 elzbieta.budzisz@us.edu.pl
 

 mgr Maria dos Santos Vongula
 maria.dos-santos-vongula@us.edu.pl
 

Poniedziałek Wtorek Piątek Sobota
10:00 - 14:00 10:00 - 14:00 10:00 - 14:00 10:00 - 14:00

Informacje dodatkowe

Przy zapisie na studia 2 stopnia należy zabrać ze sobą białą tekturową teczkę, a w niej następujące dokumenty: formularz ankiety ze zdjęciem - wydrukowany z systemu IRK i podpisany kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia, w celu uwierzytelnienia jej na miejscu przez pracownika uczelni, po okazaniu przez kandydata oryginału tego dokumentu; kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni na podstawie okazania przez kandydata oryginału tego dokumentu, kopia suplementu do dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia albo drugiego stopnia albo jednolitych magisterskich, po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni na podstawie okazania przez kandydata oryginału tego dokumentu, jeśli nie została złożona na wcześniejszych etapach postępowania rekrutacyjnego, a suplement był wymagany do postępowania kwalifikacyjnego na studia; zaświadczenie o średniej ocen z ukończonych studiów wyższych lub zaświadczenie o średniej ocen z nauki w kolegium nauczycielskim lub nauczycielskim kolegium języków obcych, wydane przez władze uczelni/kolegium, na której kandydat ukończył studia /naukę w kolegium, w przypadku gdy jednym z kryteriów kwalifikacyjnych była średnia studiów (dostarczyć w przypadku jeżeli średnia ocen nie została podana w suplemencie do dyplomu), 1 fotografia papierowa zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych 1 fotografia w formie elektronicznej, którą kandydat wgrywa do systemu IRK na swoje indywidualne konto; ( wgranie zdjęcia na konto kandydata jest wymagane po zakwalifikowaniu na studia, fotografia elektroniczna tożsama z fotografią papierową ) przykłady fotografii, format zdjęć zaświadczenie lekarskie - tylko na kierunkach studiów, gdzie są wymagane badania lekarskie osoby zakonne ubiegające się o przyjęcie na kierunek: teologia - dostarczają zgodę swojego bezpośredniego wyższego przełożonego na podjęcie studiów;

Osoby zakwalifikowane - lista alfabetyczna

Nazwisko i imię Wynik
1. Cup Agnieszka 4.500
2. Gibałka Magdalena 3.500
3. Góźdź Martyna 4.500
4. Janus Dominika 4.130
5. Jędrusik Agnieszka 5.000
6. Kawka Klaudyna 4.000
7. Knop Patrycja 4.500
8. Kubica Aleksandra 4.000
9. Kubista Sandra 4.500
10. Kwasniok Katarzyna 4.500
11. Litkowicz Anna 4.000
12. Lizurek Monika Karolina 5.000
13. Mączka Agnieszka 3.500
14. Makówka Katarzyna 4.500
15. Merta Aleksandra 4.500
16. Michalska Aleksandra 5.000
17. Olszowa Agata 4.500
18. Ozóg Jakub 4.500
19. Szwajnoch Emilie 5.000
20. Wierzbicka Kalina 4.500

Lista rankingowa

Nazwisko i imię Wynik
1. Jędrusik Agnieszka 5.000
2. Lizurek Monika Karolina 5.000
3. Michalska Aleksandra 5.000
4. Szwajnoch Emilie 5.000
5. Cup Agnieszka 4.500
6. Góźdź Martyna 4.500
7. Knop Patrycja 4.500
8. Kubista Sandra 4.500
9. Kwasniok Katarzyna 4.500
10. Makówka Katarzyna 4.500
11. Merta Aleksandra 4.500
12. Olszowa Agata 4.500
13. Ozóg Jakub 4.500
14. Wierzbicka Kalina 4.500
15. Janus Dominika 4.130
16. Kawka Klaudyna 4.000
17. Kubica Aleksandra 4.000
18. Litkowicz Anna 4.000
19. Gibałka Magdalena 3.500
20. Mączka Agnieszka 3.500
Lista wygenerowana automatycznie przez system IRK w dniu 2017-09-19 20:05:28