Filologia angielska, specjalność: tłumaczeniowa z językiem japońskim (stacjonarne II stopnia) I nabór

Zapisy i składanie dokumentów przez osoby zakwalifikowane

Data

2017-07-21 - 2017-07-25

Adres
ul. Grota Roweckiego 5, p. 2.5
41-200 Sosnowiec
tel. 32 36 40 911
Kontakt do komisji
 mgr Elżbieta Budzisz
 elzbieta.budzisz@us.edu.pl
 

 mgr Maria dos Santos Vongula
 maria.dos-santos-vongula@us.edu.pl
 

Poniedziałek Wtorek Piątek Sobota
10:00 - 14:00 10:00 - 14:00 10:00 - 14:00 10:00 - 14:00

Informacje dodatkowe

Przy zapisie na studia 2 stopnia należy mieć ze sobą białą tekturową teczkę, a w niej następujące dokumenty: formularz ankiety ze zdjęciem - wydrukowany z systemu IRK i podpisany kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia, w celu uwierzytelnienia jej na miejscu przez pracownika uczelni, po okazaniu przez kandydata oryginału tego dokumentu; kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni na podstawie okazania przez kandydata oryginału tego dokumentu, kopia suplementu do dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia albo drugiego stopnia albo jednolitych magisterskich, po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni na podstawie okazania przez kandydata oryginału tego dokumentu, jeśli nie została złożona na wcześniejszych etapach postępowania rekrutacyjnego, a suplement był wymagany do postępowania kwalifikacyjnego na studia; zaświadczenie o średniej ocen z ukończonych studiów wyższych lub zaświadczenie o średniej ocen z nauki w kolegium nauczycielskim lub nauczycielskim kolegium języków obcych, wydane przez władze uczelni/kolegium, na której kandydat ukończył studia /naukę w kolegium, w przypadku gdy jednym z kryteriów kwalifikacyjnych była średnia studiów (dostarczyć w przypadku jeżeli średnia ocen nie została podana w suplemencie do dyplomu), 1 fotografia papierowa zgodna z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych 1 fotografia w formie elektronicznej, którą kandydat wgrywa do systemu IRK na swoje indywidualne konto; ( wgranie zdjęcia na konto kandydata jest wymagane po zakwalifikowaniu na studia, fotografia elektroniczna tożsama z fotografią papierową ) przykłady fotografii, format zdjęć zaświadczenie lekarskie - tylko na kierunkach studiów, gdzie są wymagane badania lekarskie osoby zakonne ubiegające się o przyjęcie na kierunek: teologia - dostarczają zgodę swojego bezpośredniego wyższego przełożonego na podjęcie studiów;

Osoby zakwalifikowane - lista alfabetyczna

Nazwisko i imię Wynik
1. Białobrzycka Karolina 4.000
2. Bronowska Małgorzata 6.000
3. Bujara Justyna 5.000
4. Czerniakiewicz Mikołaj 4.000
5. Florczyk Sebastian 4.500
6. Gałach Barbara 4.000
7. Janys Agnieszka 5.000
8. Kycia Lucyna 5.000
9. Nowicka Monika 5.000
10. Opara Łukasz 4.000
11. Piwowarska Monika 5.000
12. Płatek Kamil 4.500
13. Płonka Patryk 3.500
14. Słaby Jakub 4.500
15. Szudlich Urszula 4.500
16. Wachewicz Michał 4.500
17. Walusz Marietta 4.500
18. Wiśniewska Natalia 4.000
19. Woźnica Sandra 4.000
20. Zborowska Kinga 4.000
21. Ziarkowska Oliwia 5.000

Lista rankingowa

Nazwisko i imię Wynik
1. Bronowska Małgorzata 6.000
2. Bujara Justyna 5.000
3. Janys Agnieszka 5.000
4. Kycia Lucyna 5.000
5. Nowicka Monika 5.000
6. Piwowarska Monika 5.000
7. Ziarkowska Oliwia 5.000
8. Florczyk Sebastian 4.500
9. Płatek Kamil 4.500
10. Słaby Jakub 4.500
11. Szudlich Urszula 4.500
12. Wachewicz Michał 4.500
13. Walusz Marietta 4.500
14. Białobrzycka Karolina 4.000
15. Czerniakiewicz Mikołaj 4.000
16. Gałach Barbara 4.000
17. Opara Łukasz 4.000
18. Wiśniewska Natalia 4.000
19. Woźnica Sandra 4.000
20. Zborowska Kinga 4.000
21. Płonka Patryk 3.500
Lista wygenerowana automatycznie przez system IRK w dniu 2017-09-21 17:05:25