Geofizyka (stacjonarne I stopnia) I nabór

Zapisy i składanie dokumentów przez osoby zakwalifikowane

Data

2017-07-13 - 2017-07-19

Adres
ul. Będzińska 60, p. 111
41-200 Sosnowiec
tel. 32 3689 676
Kontakt do komisji
 mgr Ewa Biały
 ewa.bialy@us.edu.pl
 32 3689 226

 mgr Maria Dziurowicz
 maria.dziurowicz@us.edu.pl
 32 3689 438

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
09:00 - 13:00 09:00 - 13:00 09:00 - 13:00 09:00 - 13:00 09:00 - 13:00

Informacje dodatkowe

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ul. Będzińska 60, XIII piętro, p.1305 tel. 32 3689 438

Osoby zakwalifikowane - lista alfabetyczna

Nazwisko i imię Wynik
1. Czechowski Konrad 692.000
2. Ewertowska Aneta 525.000
3. Habdas Danuta 327.000
4. Kaniut Przemysław 312.000
5. Kaszyca Bartosz 534.000
6. Kuźniar Konrad 391.000
7. Larisch Rebekka 360.000
8. Nowak Angelika 298.000
9. Olas Natalia 313.000
10. Pisz Aleksander 369.000
11. Poleszczuk Monika 201.000
12. Rogowska Kinga 340.000
13. Sapeta Marek 599.000
14. Słaby Zuzanna 377.000
15. Wcisło Michał 263.000

Lista rankingowa

Nazwisko i imię Wynik
1. Czechowski Konrad 692.000
2. Sapeta Marek 599.000
3. Kaszyca Bartosz 534.000
4. Ewertowska Aneta 525.000
5. Kuźniar Konrad 391.000
6. Słaby Zuzanna 377.000
7. Pisz Aleksander 369.000
8. Larisch Rebekka 360.000
9. Rogowska Kinga 340.000
10. Habdas Danuta 327.000
11. Olas Natalia 313.000
12. Kaniut Przemysław 312.000
13. Nowak Angelika 298.000
14. Wcisło Michał 263.000
15. Poleszczuk Monika 201.000
Lista wygenerowana automatycznie przez system IRK w dniu 2017-09-21 07:05:28