Indywidualne Studia Międzyobszarowe (stacjonarne I stopnia) I nabór

Zapisy i składanie dokumentów przez osoby zakwalifikowane

Data

2017-07-10 - 2017-07-12

Adres
ul. Bankowa 12, p. 141
40-007 Katowice
tel. 323591305, 323592059
Kontakt do komisji
 mgr Emilia Wieczorkowska
 emilia.wieczorkowska@us.edu.pl
 323591305

 mgr Ryszard Knapek
 ryszard.knapek@us.edu.pl
 323591305

Poniedziałek Wtorek Środa
10:00 - 15:00 10:00 - 15:00 10:00 - 15:00

Informacje dodatkowe

Osoby zakwalifikowane na studia, żeby zostać przyjęte na ISM, muszą jeszcze zapisać się na studia i przynieść odpowiednie dokumenty, opisane na stronie http://kandydat.us.edu.pl/wymagne-dokumenty-na-studia. Wyjątek: prosimy aby dokumenty NIE BYŁY w teczkach, przyjmujemy je bezpośrednio od Państwa i teczki są zbędne. Zapisu należy dokonać osobiście lub przez osobę pisemnie upoważnioną w terminie od 10 do 12 lipca. Dotyczy to zarówno osób biorących udział w rozmowach kompetencyjnych jak i osób przyjmowanych bez postępowania kwalifikacyjnego (laureatów olimpiad). W przypadku niewyczerpania limitu miejsc (niezapisania się osób zakwalifikowanych) komisja rekrutacyjna może zdecydować o uruchomieniu listy rezerwowej. W tej sytuacji komisja będzie kontaktować się osobiście z kolejnymi osobami na liście rezerwowej. Osoby, które zapisały się na studia powinny zarezerwować sobie termin 28 września-1 października. W tym czasie odbywać się będzie wyjazdowe szkolenie i spotkanie integrujące nowoprzyjętych studentów.

Osoby zakwalifikowane - lista alfabetyczna

Nazwisko i imię Wynik
1. Danecki Szymon 38.640
2. Duda Nina 55.070
3. Gacek Justyna 44.730
4. Garczarek Hanna 52.290
5. Gasz Adam 70.000
6. Godziek Janusz 70.000
7. Herman Krzysztof 41.610
8. Jańczak Michał 55.790
9. Januszewska Angelika 56.920
10. Jura Marta 54.530
11. Klimczok Małgorzata 70.000
12. Kowalik Bartosz 66.710
13. Kowol Magdalena 62.590
14. Kraus Agata 70.000
15. Krzon Monika 48.300
16. Kurczab Wiktoria 50.440
17. Ligudziński Jan 70.000
18. Majchrowicz Bartłomiej 59.570
19. Nawratek Olga 57.930
20. Oleś Mateusz 70.000
21. Patkowski Jan 56.790
22. Pawełczyk Marcin 70.000
23. Piekorz Ludwik 49.800
24. Polkowski Dariusz 55.810
25. Simiński Bartosz 54.160
26. Styrkowicz Gabriela 43.230
27. Szaleniec Wojciech 53.010
28. Sztejnagel Gracjan 48.290
29. Tataruch Aleksandra 50.290
30. Twardy Anna 70.000
31. Wydmański Wojciech 70.000
32. Ząbek Marzena 45.810
33. Żyła Agnieszka 48.300

Lista rezerwowa - lista alfabetyczna

Nazwisko i imię Wynik
1. Baxter Jan 35.170
2. Janosz Wojciech 33.870
3. Koza Karolina 36.300
4. Kujawska Aneta 34.660
5. Radsak Estera 28.100
6. Rasiewicz Patrycja 26.210
7. Rasińska Anna 27.580
8. Rudik Daria 31.610
9. Rzotki Nicol 31.900
10. Tuszyński Jerzy 33.480

Osoby niezakwalifikowane - lista alfabetyczna

Nazwisko i imię Wynik
1. Chmielewska Jagoda 0.000
2. Froch Dawid 0.000
3. Gerliński Wiktor 0.000
4. Germanek Hanna 0.000
5. Jabłoński Maciej 0.000
6. Korde Joanna 0.000
7. Krawczyk Sonia 0.000
8. Kulawik Rafał 0.000
9. Lizak Jakub 0.000
10. Łapuszek Małgorzata 0.000
11. Mordarski Mateusz 0.000
12. Musiał Aleksandra 0.000
13. Sporek Aleksandra 0.000
14. Witkowski Bartosz 0.000
15. Zębik Estera 0.000

Lista rankingowa

Nazwisko i imię Wynik
1. Gasz Adam 70.000
2. Godziek Janusz 70.000
3. Klimczok Małgorzata 70.000
4. Kraus Agata 70.000
5. Ligudziński Jan 70.000
6. Oleś Mateusz 70.000
7. Pawełczyk Marcin 70.000
8. Twardy Anna 70.000
9. Wydmański Wojciech 70.000
10. Kowalik Bartosz 66.710
11. Kowol Magdalena 62.590
12. Majchrowicz Bartłomiej 59.570
13. Nawratek Olga 57.930
14. Januszewska Angelika 56.920
15. Patkowski Jan 56.790
16. Polkowski Dariusz 55.810
17. Jańczak Michał 55.790
18. Duda Nina 55.070
19. Jura Marta 54.530
20. Simiński Bartosz 54.160
21. Szaleniec Wojciech 53.010
22. Garczarek Hanna 52.290
23. Kurczab Wiktoria 50.440
24. Tataruch Aleksandra 50.290
25. Piekorz Ludwik 49.800
26. Krzon Monika 48.300
27. Żyła Agnieszka 48.300
28. Sztejnagel Gracjan 48.290
29. Ząbek Marzena 45.810
30. Gacek Justyna 44.730
31. Styrkowicz Gabriela 43.230
32. Herman Krzysztof 41.610
33. Danecki Szymon 38.640
34. Koza Karolina 36.300
35. Baxter Jan 35.170
36. Kujawska Aneta 34.660
37. Janosz Wojciech 33.870
38. Tuszyński Jerzy 33.480
39. Rzotki Nicol 31.900
40. Rudik Daria 31.610
41. Radsak Estera 28.100
42. Rasińska Anna 27.580
43. Rasiewicz Patrycja 26.210
44. Chmielewska Jagoda 0.000
45. Froch Dawid 0.000
46. Gerliński Wiktor 0.000
47. Germanek Hanna 0.000
48. Jabłoński Maciej 0.000
49. Korde Joanna 0.000
50. Krawczyk Sonia 0.000
51. Kulawik Rafał 0.000
52. Lizak Jakub 0.000
53. Łapuszek Małgorzata 0.000
54. Mordarski Mateusz 0.000
55. Musiał Aleksandra 0.000
56. Sporek Aleksandra 0.000
57. Witkowski Bartosz 0.000
58. Zębik Estera 0.000
Lista wygenerowana automatycznie przez system IRK w dniu 2017-09-21 17:05:27