Geologia (stacjonarne I stopnia) I nabór

Zapisy i składanie dokumentów przez osoby zakwalifikowane

Data

2017-07-13 - 2017-07-19

Adres
ul. Będzińska 60, p. 111
41-200 Sosnowiec
tel. 32 3689 677
Kontakt do komisji
 mgr Ewa Biały
 ewa.bialy@us.edu.pl
 32 3689 226

 mgr Maria Dziurowicz
 maria.dziurowicz@us.edu.pl
 32 3689 438

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
09:00 - 13:00 09:00 - 13:00 09:00 - 13:00 09:00 - 13:00 09:00 - 13:00

Informacje dodatkowe

W przypadku opóźnienia w otrzymaniu "orzeczenia lekarskiego", dopuszcza się możliwość jego dostarczenia w terminie późniejszym. Pozostałe dokumenty przynosimy w opisanej teczce w terminach podanych na stronie IRK.

Osoby zakwalifikowane - lista alfabetyczna

Nazwisko i imię Wynik
1. Bukała Kacper 387.000
2. Busse Michał 356.000
3. Chojnacka Natalia 392.000
4. Czechowski Konrad 692.000
5. Dylong Karolina 353.000
6. Dziubek Monika 358.000
7. Faruga Marcin 176.000
8. Gancarz Mateusz 311.000
9. Gierczak Szymon 292.000
10. Grabarska Katarzyna 198.000
11. Grabarz Patrycja 660.000
12. Hrzibek Piotr 280.000
13. Iskra Aleksandra 373.000
14. Jeruzol Weronika 314.000
15. Karwik Sebastian 180.000
16. Kaszyca Bartosz 534.000
17. Kozera Tomasz 583.000
18. Kozub Bartosz 232.000
19. Kropka Kamila 408.000
20. Krzysik Kamil 428.000
21. Kubanek Katarzyna 481.000
22. Kulawiak Wiktor 379.000
23. Kulik Karol 613.000
24. Kwaśniewski Jan 525.000
25. Kwidzińska Dagmara 376.000
26. Lebioda Karolina 289.000
27. Malinowski Michał 154.000
28. Mucha Wojciech 280.000
29. Myśler Marcin 269.000
30. Noga Magdalena 276.000
31. Orman Agnieszka 130.000
32. Pisz Aleksander 369.000
33. Pitrasz Andrea 300.000
34. Pojda Sławomir 415.000
35. Rogala Patrycja 627.000
36. Saborin Michał 252.000
37. Siński Filip 192.000
38. Śliwakowska Iza 189.000
39. Sukiennik Julia 194.000
40. Wojnowski Piotr 386.000
41. Wypych Beata 122.000
42. Zimroz Dominik 330.000

Lista rankingowa

Nazwisko i imię Wynik
1. Czechowski Konrad 692.000
2. Grabarz Patrycja 660.000
3. Rogala Patrycja 627.000
4. Kulik Karol 613.000
5. Kozera Tomasz 583.000
6. Kaszyca Bartosz 534.000
7. Kwaśniewski Jan 525.000
8. Kubanek Katarzyna 481.000
9. Krzysik Kamil 428.000
10. Pojda Sławomir 415.000
11. Kropka Kamila 408.000
12. Chojnacka Natalia 392.000
13. Bukała Kacper 387.000
14. Wojnowski Piotr 386.000
15. Kulawiak Wiktor 379.000
16. Kwidzińska Dagmara 376.000
17. Iskra Aleksandra 373.000
18. Pisz Aleksander 369.000
19. Dziubek Monika 358.000
20. Busse Michał 356.000
21. Dylong Karolina 353.000
22. Zimroz Dominik 330.000
23. Jeruzol Weronika 314.000
24. Gancarz Mateusz 311.000
25. Pitrasz Andrea 300.000
26. Gierczak Szymon 292.000
27. Lebioda Karolina 289.000
28. Hrzibek Piotr 280.000
29. Mucha Wojciech 280.000
30. Noga Magdalena 276.000
31. Myśler Marcin 269.000
32. Saborin Michał 252.000
33. Kozub Bartosz 232.000
34. Grabarska Katarzyna 198.000
35. Sukiennik Julia 194.000
36. Siński Filip 192.000
37. Śliwakowska Iza 189.000
38. Karwik Sebastian 180.000
39. Faruga Marcin 176.000
40. Malinowski Michał 154.000
41. Orman Agnieszka 130.000
42. Wypych Beata 122.000
Lista wygenerowana automatycznie przez system IRK w dniu 2017-09-21 17:05:27