Filologia, specjalność: język francuski w mediach i biznesie (stacjonarne I stopnia) I nabór

Zapisy i składanie dokumentów przez osoby zakwalifikowane

Data

2017-07-13 - 2017-07-19

Adres
ul. Grota Roweckiego 5, p. 4.7
41-200 Sosnowiec
tel. 32 364 08 64
Kontakt do komisji
 mgr Agnieszka Loska
 agnieszka.loska@us.edu.pl
 32 364 08 64

 mgr Elżbieta Pabian
 elzbieta.pabian@us.edu.pl
 32 364 08 64

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
10:00 - 14:00 13:00 - 17:00 10:00 - 14:00 13:00 - 17:00 10:00 - 14:00

Informacje dodatkowe

Kandydat zakwalifikowany przez wydziałową komisję rekrutacyjną na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie składa we właściwym dziekanacie lub sekretariacie do akt następujące dokumenty: 1. kopię świadectwa dojrzałości, albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów; albo dyplomu IB, albo matury EB, albo świadectwa dojrzałości uzyskanego za granicą, po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu; 2. podanie —ankietę osobową —o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego (IRK) kandydata; 3. aktualną fotografię zgodną z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz tożsamą fotografię w formie elektronicznej; 4. osoby duchowne i zakonne -kierunki: teologia oraz nauki o rodzinie —zgodę swojego bezpośredniego przełożonego na podjęcie studiów; 5. laureaci lub finaliści olimpiad stopnia centralnego, korzystający z całkowitego zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego- zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego, jeśli nie zostało złożone na wcześniejszych etapach postępowania rekrutacyjnego; 6. laureaci konkursów międzynarodowych lub ogólnopolskich korzystający z całkowitego zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego —dokument o uzyskanym tytule laureata konkursu międzynarodowego lub ogólnopolskiego, jeśli nie został złożony na wcześniejszych etapach postępowania rekrutacyjnego; 7. kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia, w celu uwierzytelnienia jej na miejscu przez pracownika uczelni, po okazaniu przez kandydata oryginału tego dokumentu. Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów: http://bip.us.edu.pl/sites/bip.us.edu.pl/files/prawo/zal20175402.pdf

Osoby zakwalifikowane - lista alfabetyczna

Nazwisko i imię Wynik
1. Bachańska Anita 71.000
2. Bereś Łucja 96.000
3. Braksator Jessica 181.250
4. Chyra Tomasz 211.250
5. Dzierżęga Marta 120.000
6. Grabowska Maja 88.000
7. Jaworek Marta 70.000
8. Kaczka Piotr 62.000
9. Kubera Klaudia 110.500
10. Madej Jędrzej 135.000
11. Meghaichi Miriam 85.000
12. Mucha Kamila 168.750
13. Przybyło Michalina 250.000
14. Radoniewicz Marta 110.000
15. Szczepanik Anna 77.500
16. Szymik Katarzyna 82.000

Osoby niezakwalifikowane - lista alfabetyczna

Nazwisko i imię Wynik
1. Salamon Michał 0.000
2. Tymann Paulina 0.000

Lista rankingowa

Nazwisko i imię Wynik
1. Przybyło Michalina 250.000
2. Chyra Tomasz 211.250
3. Braksator Jessica 181.250
4. Mucha Kamila 168.750
5. Madej Jędrzej 135.000
6. Dzierżęga Marta 120.000
7. Kubera Klaudia 110.500
8. Radoniewicz Marta 110.000
9. Bereś Łucja 96.000
10. Grabowska Maja 88.000
11. Meghaichi Miriam 85.000
12. Szymik Katarzyna 82.000
13. Szczepanik Anna 77.500
14. Bachańska Anita 71.000
15. Jaworek Marta 70.000
16. Kaczka Piotr 62.000
17. Salamon Michał 0.000
18. Tymann Paulina 0.000
Lista wygenerowana automatycznie przez system IRK w dniu 2017-09-21 17:05:26