Filologia, specjalność: język francuski z programem tłumaczeniowym (stacjonarne I stopnia) I nabór

Zapisy i składanie dokumentów przez osoby zakwalifikowane

Data

2017-07-13 - 2017-07-19

Adres
ul. Grota Roweckiego 5, p. 4.7
41-200 Sosnowiec
tel. 32 364 08 99
Kontakt do komisji
 mgr Agnieszka Loska
 agnieszka.loska@us.edu.pl
 32 364 08 64

 mgr Elżbieta Pabian
 elzbieta.pabian@us.edu.pl
 32 364 08 64

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
10:00 - 14:00 13:00 - 17:00 10:00 - 14:00 13:00 - 17:00 10:00 - 14:00

Informacje dodatkowe

Kandydat zakwalifikowany przez wydziałową komisję rekrutacyjną na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie składa we właściwym dziekanacie lub sekretariacie do akt następujące dokumenty: 1. kopię świadectwa dojrzałości, albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów; albo dyplomu IB, albo matury EB, albo świadectwa dojrzałości uzyskanego za granicą, po uwierzytelnieniu jej na miejscu przez pracownika uczelni, na podstawie okazania przez kandydata oryginału dokumentu; 2. podanie —ankietę osobową —o przyjęcie na studia wydrukowane z osobistego konta rejestracyjnego (IRK) kandydata; 3. aktualną fotografię zgodną z wymogami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych oraz tożsamą fotografię w formie elektronicznej; 4. osoby duchowne i zakonne -kierunki: teologia oraz nauki o rodzinie —zgodę swojego bezpośredniego przełożonego na podjęcie studiów; 5. laureaci lub finaliści olimpiad stopnia centralnego, korzystający z całkowitego zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego- zaświadczenie o uzyskanym tytule laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego, jeśli nie zostało złożone na wcześniejszych etapach postępowania rekrutacyjnego; 6. laureaci konkursów międzynarodowych lub ogólnopolskich korzystający z całkowitego zwolnienia z postępowania kwalifikacyjnego —dokument o uzyskanym tytule laureata konkursu międzynarodowego lub ogólnopolskiego, jeśli nie został złożony na wcześniejszych etapach postępowania rekrutacyjnego; 7. kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia, w celu uwierzytelnienia jej na miejscu przez pracownika uczelni, po okazaniu przez kandydata oryginału tego dokumentu. Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych dokumentów: http://bip.us.edu.pl/sites/bip.us.edu.pl/files/prawo/zal20175402.pdf

Osoby zakwalifikowane - lista alfabetyczna

Nazwisko i imię Wynik
1. Bereś Łucja 96.000
2. Czenstochowska Aleksandra 40.000
3. Duszyńska Joanna 186.250
4. Kosmala Monika 97.000
5. Kubera Klaudia 110.500
6. Majewska Anna 310.000
7. Pilar Paulina 84.500
8. Sosnowski Mateusz 130.500
9. Wieloch-Omrani Wioletta 150.000
10. Zawisza Agata 77.000

Osoby niezakwalifikowane - lista alfabetyczna

Nazwisko i imię Wynik
1. Rąpała Paulina 0.000
2. Śmietana Kamila 0.000
3. Tymann Paulina 0.000

Lista rankingowa

Nazwisko i imię Wynik
1. Majewska Anna 310.000
2. Duszyńska Joanna 186.250
3. Wieloch-Omrani Wioletta 150.000
4. Sosnowski Mateusz 130.500
5. Kubera Klaudia 110.500
6. Kosmala Monika 97.000
7. Bereś Łucja 96.000
8. Pilar Paulina 84.500
9. Zawisza Agata 77.000
10. Czenstochowska Aleksandra 40.000
11. Rąpała Paulina 0.000
12. Śmietana Kamila 0.000
13. Tymann Paulina 0.000
Lista wygenerowana automatycznie przez system IRK w dniu 2017-09-19 20:05:28