Internetowa Rejestracja Kandydatów rok akademicki
2016/2017

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Informacje dla cudzoziemców

Terminy rejestracji:

16 maja 2016 r. – otwarcie rejestracji dla cudzoziemców posiadających uprawnienia do aplikowania na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich (m. in. dla posiadaczy Karty Polaka).

1 czerwca 2016 r. – otwarcie rejestracji dla cudzoziemców ubiegających się przyjęcie na studia na zasadach odpłatności oraz cudzoziemców aplikujących na studia w ramach konkursu na tzw. bezpłatne miejsca. Lista bezpłatnych miejsc na studiach prowadzonych w języku polskim dostępnych w ramach konkursu w roku akademickim 2016/2017 znajduje się tutaj.

Informacje dotyczące zasad rejestracji na studia znajdują się w wielojęzycznym serwisie dla kandydatów.